Jak wybrać akcje.pdf

(266 KB) Pobierz
Jak wybrać akcje?
Wybór spółki, w akcje której będzie się inwestować, nie jest zadaniem
prostym. Wyniki finansowe, jakie osiągają poszczególni inwestorzy z operacji
kapitałowych, różnią się w zależności od wybranej przez nich metody
inwestycyjnej.
Każdy doświadczony inwestor ma własną metodę inwestycyjną. Można jednak podjąć próbę
ich klasyfikacji. Główne metody inwestycyjne to:
Inwestowanie w wartość (value inwesting)
Metoda, koncentrująca na spółkach charakteryzujące się osiąganiem stałych przychodów,
których wycena rynkowa wskazuje na niedowartościowanie.
Wyszukiwane są firmy o niskich wskaźnikach Cena/Zysk oraz Cena/Wartość Księgowa dla
których zysk na akcję lub wartość księgowa na jedną akcję jest wyższa od ceny akcji
poszczególnej spółki. Spółki te są uznawane za posiadające wysoki potencjał zysku.
Inwestowanie we wzrosty (growth investing)
Metoda, koncentrująca na spółkach, które aktualnie posiadając stosunkowo wysokie wskaźniki
Cena/Zysk oraz Cena/Wartość Księgowa, charakteryzują się znaczącą dynamiką wzrostu, w
związku z perspektywami osiągnięcia znaczących dochodów w przyszłości.
Analiza dedukcyjna (top-down investing)
Metoda inwestycyjna polegająca na spojrzeniu na inwestycję wpierw z szerszej perspektywy,
zanim określone zostaną szczegóły.
Przed dokonaniem inwestycji inwestor dokonuje przeglądu całej gospodarki, przechodząc
następnie do zanalizowania poszczególnych branż, celem określania najbardziej obiecujących
sektorów na danym rynku. Następnie zaś z danego sektora wybierane są te spółki, która rokują
najwyższe potencjalne zyski z inwestycji.
Analiza indukcyjna (bottom-up investing)
Metoda inwestycyjna koncentrująca się na analizie poszczególnych akcji. Inwestor skupia
uwagę tylko na konkretnej spółce, a nie na branży, w której przedsiębiorstwo prowadzi
działalność.
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w oparciu o metodę bottom-up, wymaga gruntownego
zapoznania się daną firmą, pod kątem sytuacji finansowej, produktów czy usług oferowanych
przez daną spółkę.
Podążanie za trendem (trend following)
Metoda, której wykorzystanie charakterystyczne jest w przypadku spółek, na których
wykrystalizował się określony trend, któremu trader podporządkowuje swoje decyzje
inwestycyjne. Zwykle po określeniu linii trendu (czy to wzrostowego dla pozycji długich, czy
spadkowego dla pozycji krótkich), trader czeka na ponowne dotarcie do linii trendu, gdzie
otwiera pozycje, oczekując na kontynuację ruchu zgodnego z zapoczątkowanym trendem.
W zależności od sygnału trendu w terminach: krótkim, średnim i długim, można zastosować
szeroką gamę strategii, z których każda dopasowywana jest odpowiednio do danego rodzaju
spółki i występującego na niej okresowo ruchu. Zgodnie z powiedzeniem „trend is your friend”
ruch powinien być jak najdłuższy, a realizacja zysku nastąpić, kiedy zmienia się sygnał
(kierunek) na rynku.
Inwestowanie w informacje(news trading)
Metoda inwestycyjna polegająca na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o
informacje i komunikaty giełdowe pojawiające się przed, w trakcie lub po sesji giełdowej.
News trading wymaga ciągłego monitorowania wiadomości, aby uchwycić te dane, które
prawidłowo zinterpretowane, mogą przynieść znaczące korzyści inwestycyjne. Strategia
pozwala na wykorzystanie dłuższych ruchów cenowych. Dlatego też zaraz po otwarciu pozycji
wykorzystuje się stop loss kroczący.
Wave trading
Metoda inwestycyjna skupiająca się na ruchach cenowych oraz zaangażowaniu w poszczególne
transakcje.
Wave trading polega na inwestowaniu w określony trend, poprzez stopniowe zwiększanie
pozycji podczas korekt danego trendu. Można inwestować zarówno w trendzie wzrostowym,
jak i przyp spadkach. W tym drugim wypadku walory kupuje się w lokalnym minimum, a
sprzedaje w pobliżu linii oporu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin