Baliński - MSZ; Polski czy antypolski.pdf

(12210 KB) Pobierz
polski czy antypolski?
MSZ
BOLL1NARI
PUBLISHING HOUSE
Copyright © Bollinari Publishing House Sp. z o.o. 2013
All rights reserved
W ydanie II uzupełnione
Warszawa 2013
Dystrybucja:
United ExPress Dystrybucja Prasy
i W ydawnictw Branżowych Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 227
00-491 Warszawa
tel.: 22. 339 05 41
ISBN 978-83-63865-68-9
Wydawnictwo:
Bollinari Publishing House Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Projekt okładki: Robert Kempisty
SPIS TREŚCI
Indeks nazwisk
s. 8
Rozdział I. W MSZ bez zmian
Rozdział II. D yplom aci obojga narodów
Rozdział III. Spod znaku sierpa i młota
Rozdział IV. Ludzie Urbana
Rozdział V. Tajna broń bezpieki
Rozdział VI. Idioci dyplom atyczni
Rozdział VII. Towarzysze z instancji
Rozdział VIII. Przez agentów, z agentami, dla agentów
Rozdział IX. Pokaż Polskę jako świnię
Rozdział X. Niechciani Polacy
Rozdział XI. Najlepszy z najlepszych
Rozdział XII. Zawód —„przyjaciel Niem iec”
Rozdział XIII. Jak cię widzą, tak cię piszą
Rozdział XIV. N ie pracuj, ale organizuj
Rozdział XV. MSZ odzyskane, czyli zwrot o 360 stopni
Rozdział XVI. Golem w MSZ
Rozdział XVII. Cud okrągłego stołu
s.
13
s. 57
s. 85
s.
111
s.
127
s. 143
s. 159
s. ] 75
s. 205
s. 225
s. 265
s. 275
s. 299
s. 31 1
s. 325
s. 349
s. 401
Rozdział I
W MSZ BEZ ZMIAN
Zgłoś jeśli naruszono regulamin