Pierwsza Kadrowa - Trombone 1.pdf

(21 KB) Pobierz
Trombone 1
%
?b
9
Pierwsza Kadrowa
? b ..
>
œ
p
Marsz
q
>
œ
2 œ
4
f
>
œ
Œ
»¡¡§
Œ
>
œ
na orkiestrę dętą i vocal ( chór)
J ‰
>
œ
œ œ
>
œ
œ
>
œ
œ œ
J ‰
>
œ
œ
>
œ
œ
>
œ
œ
>
œ
œ œ
J ‰
>
˙
œ
œ
˙
f
>
œ
>
œ
opr. Orlin Bebenow
Bydgoszcz 2015r.
>
œ
J ‰ Œ
Œ
œ
œ
> > > >
œ œ œ œ
œ
œ
> > > >
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
> > > >
œ œ œ œ
..
18
>
?b œ
Œ
Œ
Œ
e-mail: polhronus@o2.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin