3.1. Procesy mechaniczne i hydromechaniczne. Rozdrabnianie.pdf

(828 KB) Pobierz
Inżynieria procesowa w gospodarce odpadami
Procesy mechaniczne i hydromechaniczne
Rozdrabnianie
Inżynieria procesowa w gospodarce odpadami
Rozdrabnianie jest procesem zmniejszania wymiarów cząstek
materiałów. Proces rozdrabniania, mający na celu zmniejszenie
wymiarów, ale także często zwiększenie sumarycznej powierzchni
produktu w stosunku do surowca.
Proces zachodzi pod wpływem sił zewnętrznych, przy czym materiał
najpierw ulega deformacji, a następnie rozpadowi w trakcie którego
powstają cząstki o wymiarach mniejszych od wyjściowego – stan ten
nazywa się stopniem rozdrobnienia:
d
0
n
�½
d
gdzie: d
o
, d - wymiary charakterystyczne przed i po procesie
rozdrabniania, m.
Wykład: Procesy mechaniczne i hydromechaniczne. Rozdrabnianie
Inżynieria procesowa w gospodarce odpadami
Sposoby działania sił przy poszczególnych metodach rozdrabniania:
Zgniatanie polegające na stopniowym wzroście siły ściskającej na ziarno
umieszczone między dwiema płaszczyznami, z których jedna ma
możliwość ruchu w kierunku działania siły,
Rozłupywanie, gdzie mechanizm działania siły jest podobny jak przy
zgniataniu, z tym że płyty dociskowe zaopatrzone są w specjalne
występy inicjujące pęknięcia w bryle materiału,
Rozrywanie, zachodzące pod wpływem sił działających na ziarno,
mających przeciwne zwroty
Wykład: Procesy mechaniczne i hydromechaniczne. Rozdrabnianie
Inżynieria procesowa w gospodarce odpadami
Uderzanie, polegające na wykorzystaniu
ruchomego, sztywnego elementu,
efektu
dynamicznego
Zginanie, gdzie wykorzystuje się momenty gnące sił działających na
bryłę,
Ścieranie, polegające na działaniu sił trących sąsiedniego ziarna lub
przesuwających się płytek na powierzchnię ziarna
Ścinanie, zachodzące pod wpływem sił o przeciwnych zwrotach
powodujących przesunięcie względem siebie sąsiednich przekrojów
rozdrabnianego ziarna.
Wykład: Procesy mechaniczne i hydromechaniczne. Rozdrabnianie
Inżynieria procesowa w gospodarce odpadami
Przedstawione sposoby rozdrabniania materiałów rzadko występują
odrębnie, zazwyczaj stosowane sposoby rozdrabniania są kombinacją
dwóch lub więcej procesów składowych.
Przy rozdrabnianiu wielostopniowym zachodzi zależność:
gdzie: n
1
, n
2
, n
3
...- stopnie rozdrobnienia poszczególnych procesów rozdrabniania.
rozdrabnianie
śrutowanie
mielenie
W zależności od stopnia rozdrobnienia w procesie rozdrabniania
wyróżnia się:
n
d[mm]
rozdrabnianie wstępne
n = 2÷6
>50
rozdrabnianie średnie
n = 5 ÷10
550
rozdrabnianie drobne
n = 8 ÷25
1
5
n = 5 ÷10
0,5 ÷5
rozdrabnianie bardzo drobne
n = 10÷50
0,05
0,5
rozdrabnianie ultradrobne
n = 50 ÷100
0,05
0,005
rozdrabnianie koloidalne
n >100
<0,005
Wykład: Procesy mechaniczne i hydromechaniczne. Rozdrabnianie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin