Domaszewicz - Ze skarbnicy.pdf

(1747 KB) Pobierz
K
S
. J
AN
D
OMASZEWICZ
ZE SKARBNICY
WIEDZY TEOLOGICZNEJ
STUDIUM
DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA,
DOKTORA ANIELSKIEGO
WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE
KRAKÓW 2018
www.ultramontes.pl
SPIS RZECZY
Str.
Dedykacja ............................................................................................................ 3
Przedmowa .................................................................................................
.......... 4
1. Jezus Chrystus Zbawiciel świata. Wcielenie i Odkupienie .............
.................. 6
2. Niepokalana Dziewica Maryja Współ-Odkupicielka rodzaju ludzkiego ...
.... 44
3. O Łasce i Przeznaczeniu .....................................................................
............ 66
4. O Kościele. Nieomylność. Papież. Poza Kościołem nie ma zbawienia.
Nieprzyjaciele Kościoła ..............................................................
......................... 96
5. O Sakramentach w ogólności. Grzech pierworodny. Los dzieci zmarłych bez
Chrztu ...............................
.........
......................................................................
. 117
6. Sąd szczegółowy i o czyśćcu ................................................................
........ 139
7. Koniec świata. Sąd powszechny, czyli ostateczny ...............................
........ 150
8.
Anielskie Chóry:
ich różność i stosunek do ludzi; czyli
o Hierarchii
Niebieskiej:
Serafini, Cherubini, Trony, Panowania, Mocarstwa, Potęgi-Władze
czyli Zwierzchności, Księstwa, Archaniołowie, Aniołowie, Anioł Wcielenia,
Aniołowie Męki Pana Jezusa, św. Rafał, św. Michał, Aniołowie-Stróżowie,
Aniołowie Sądu, Aniołowie Najświętszego Sakramentu i o aniołach w ogóle:
dobrych i złych .........................................................................................
........ 159
Oświadczenie ............................................................................................
........ 193
–––––––––––
2
ZE SKARBNICY
WIEDZY TEOLOGICZNEJ
STUDIUM
DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA,
DOKTORA ANIELSKIEGO
K
S
. J
AN
D
OMASZEWICZ
––––––––
JEGO EKSCELENCJI
NAJPRZEWIELEBNIEJSZEMU
X. WINCENTEMU TEOFILOWI CHOŚCIAK
POPIELOWI,
ARCYBISKUPOWI WARSZAWSKIEMU,
DOKTOROWI ŚW. TEOLOGII,
ASYSTENTOWI TRONU PAPIESKIEGO,
PRAŁATOWI DOMOWEMU JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI,
Kawalerowi orderów: Orła Białego, św. Włodzimierza 2 kl., św. Anny
i św. Stanisława 1 kl.
w hołdzie największej czci i uwielbienia
tę pracę składa
pokorny sługa
Ks. Jan Domaszewicz.
–––––––––––
3
ZE SKARBNICY
WIEDZY TEOLOGICZNEJ
STUDIUM
DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA,
DOKTORA ANIELSKIEGO
K
S
. J
AN
D
OMASZEWICZ
––––––––
PRZEDMOWA
Przyszłość przedstawiałaby się nam bardzo czarno i rozpaczliwie,
gdybyśmy nie znali przyczyny tego stanu, który nas wierzących przeraża;
gdybyśmy przy tym nie mieli środka na przecięcie zabójczego działania tej
przyczyny, którą jest niewiara i odstępstwo od Jezusa Chrystusa. Owóż, Jezus
Chrystus jest jedynym fundamentem szczęścia rodzaju ludzkiego, a Jego
Boska nauka prawdziwym lekarstwem na wszelkie trucizny niedowiarstwa i
zwątpień. Gdzie jest człowiek złączony wiarą i miłością z Jezusem, tam życie
rozwija się cnotą, świętością i pokojem; kto się odłącza od Chrystusa i drugich
odwodzi – sam idzie na zatracenie, i śmierć wśród braci szerzy. Jakkolwiek
nieprzyjaciele Kościoła chcieliby temu związkowi życia podług wiary i
szczęścia z wiarą Chrystusową zaprzeczyć, same fakty zagłuszają ich
przeczenia głośnym świadectwem tej prawdy. Zaprzeczanie prawdy i wszelkiej
religii szuka podstawy w olbrzymim postępie dzisiejszej nauki przyrodniczej, i
na mocy różnych fantastycznych hipotez niedowiarkowie podają swoje
tłumaczenie kwestii żywotnych: o Bogu i Jego istnieniu, początku i bytu
świata, o człowieku i jego przeznaczeniu. A w ich tłumaczeniu nie ma Boga,
4
nie ma twórczości Boskiej, nie ma wyższego celu życia nad ziemski. Będąc
nieraz przystępną, płytka nauka niedowiarków, którzy zręcznie wyzyskując
wiadomości z nauk przyrodniczych pozyskane bezbożne fantazje swoje
przyoblekają w pozór prawdy na gruncie naukowym – szerzy śmierć moralnie
wśród na wpół oświeconych. Jeżeli dodamy jeszcze chęć niektórych wszelkiej
swobody swym namiętnościom, jaką obiecuje postępowa nauka usuwająca Boga
od zarządu światem i człowiekiem – to wykryjemy cały sekret przerażającego
postępu niedowiarstwa wśród nowoczesnego społeczeństwa.
Ponieważ grunt prawdy – to nauka religii św., czyli wiedza teologiczna,
która nas uczy prawd objawionych przez Boga Kościołowi i jego straży
oddanych: wyjaśnienie takowych, usunięcie wszelkich wątpliwości i odparcie
fałszu niedowiarków przeciwko zbawiennej nauce Kościoła, jak i wszelka
obrona prawdy, nie będzie za łaską Bożą bez pożytku ludziom dobrej woli. W
tym celu na podstawie zdań niezrównanego w nauce Kościoła św. Tomasza,
Doktora Anielskiego, w dziełku: "Bóg Prawdziwy", dalej "Świat i człowiek", i
w niniejszym: "Ze skarbnicy wiedzy teologicznej", zastanawialiśmy się nad
dogmatami Kościoła św., idąc za nauką których pomnaża się chwała Boża i
wzmacniają się fundamenta pokoju oraz szczęścia społecznego. Na koniec, tu
dodamy osobny dział: "O Hierarchii Niebieskiej", słynnej nauki św. Tomasza,
stąd nazwanego Doktorem Anielskim.
–––––––––––
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin