Archeologia Żywa 1 1999.pdf

(48869 KB) Pobierz
.
„.
~
-
WIOSNA
'
99
001\RYCI
PIOTR DYCZEK
UAsklepiosa
w Novae
TADEUSZ SARNOWSKI
E MEC U
ii\NDRZEJ NIWINSKI
l
'
URzymian nad
dolnym Dunajem
RADOSŁ.\W
KARASIEWICZ·
Egipskie mumie w
Polsce. Dziewczyna z
„rybiego
nomu'' i zagadka jej amuletów
SZClYPIORSKI
Bałakława,
l(AROL PIASECKI
Zaginione ludy Arktyki
PRZE~IYSUW L1RBAŃClYK
Słowianie
na krymskim przedpolu
Cesarstwa Rzymskiego
AGATA
lflANOWSKA
w Arktyce
Zapomniane greckie
wioski
Półwyspu Tamańskiego
BAF.BA'RA
KAI~ł
Y Z BYTKI
LOGICZNE
_
!_!_lffiK FLOREK
Co
kryją
kurhany
Karawana
do Seraksu
AGNIESZKA MARm1UK·DROBYSZ
ORESPO D
TATIAi~AARSENIEWA.
TOMASZ
,,Dzika rzeka''
i archeolodzy
SCHOLL
Tanais, na kresach
cywilizacji antycznej
KAROL
SZ\'MCZYC.
TIMU}\
SCHIRINOV
EN ZJE
DARIUSZ
DŁUGOSZ
,,Liban'' w
Paryżu
Pierwsi pasterze
centralnej Azji
„Archeologia
Zywa"
cieszy
się
patronatem
J.M.Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego
&
_f
Dyrektora Instytutu
Archeologii
U.W.
Pismo ukazuje
się
dzięki
dofinansowaniu
Generalnego Konserwatora
Zabytków
nikalne cen rum
kulto
e -
czyli
iak
leczyli
się leg·oniśc1
Praca archeologa nie zawsze jest bezpieczna.
Przebywając parę miesięcy
wszpitalu,
po jednej z egzotycznych archeologicznych przygód
wAzji Centralnej,
często wracałem myślą
do prowadzonych przeze mnie wNovae,
w
Bułgarii,
wykopalisk
-
nonien omen
-
w rzymskim szpitalu legionowym.
Obserwując
pracę zespołu
lekarskiego z
niemałym
rozbawieniem
przypominałem
sobie rzymskie
rymowanki na temat lekarzy, np.:,, Lekarza
we
śnie ujrzał
Di
ofont niestety:
już się
nie
obudził, choć miał
amulety'' czy
też
,,
Operując
raz
nogę, zabił swą ofiarę;
dobrze
-
rzekł
-
gdyż wyżywszy kulałby
nad
miarę''.
PIOTR DYCZEK
Zdjęcia
autora
Rekonstrukcje komputerowe:
M.
Chruścieliński,
A. Sawicki,
J.
Recław
1960
roku polscy
archeolodzy
z Uniwersytetu
Warszawskiego
prowadzą
prace
wykopaliskowe
w,
leżącej
nad
Dunajem w
północnej
Bułgarii,
rzym-
1
skiej
twierdzy
legionowej na
stanowisku
-
Novae
1.
Najpierw
-
prawdopodobnie od
45
r. -
stacjonował
tam VIII legion Augusta,
zastąpiony
najpewniej
ok.
70 r. przez
I
Legion Italski.
Został
on utworzony, jak
podaje Swetoniusz, przez
cesarza
Nerona
z
Italików
i
miał
sta11owić
trzon
sił
wwyprawie
do Wrót Kaspij-
skich w
Azji
Środkowej:
"...
Planował także podróż
do Caspiae portae.
Zaciągnął już
nowy legion,
spo-
śród
Italików:
wszyscy
rekruci
wzrostu
sześciu
stóp
(1,78
m.). Ów legion
nazwał
falangą
Aleksandra
Wielkiego.
„"
Po
śmierci
cesarza
legion
został
prze-
rzucony
do prowincji
Mezja Dolna, do
twierdzy
Novae.
Uczestniczył
on w
wielu wojnach
i
bitwach
- zawsze dla niego
zwycięskich
-
z
których naj-
większe
to:
wojny
dackie Trajana
i
bliskowschodnie
wyprawy wojenne
cesarzy
z dynasti Sewerów.
A C E LOGIA Z A
R HO
YW
~
Zgłoś jeśli naruszono regulamin