r. 2,3,5 Kreatywne_szkoly.pdf

(1604 KB) Pobierz
Tytuł oryginału:
Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education
Redakcja: Dariusz Godoś
Korekta: Barbara Gąsiorowska
Layout i skład: Andrzej Choczewski / Wydawnictwo Jak
Projekt okładki: Aleksandra Tatara
Copyright © 2015 by Ken Robinson, Ph.D.
Copyritht © for the Polish translation by Aleksander Baj, 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy.
Autor dołożył wszelkich starań, by podawane adresy stron internetowych oraz inne dane kontaktowe były poprawne na dzień publikacji
niniejszej książki, jednakże ani autor ani wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub zmiany danych powstałe po dacie
publikacji. Autor i wydawca nie mają wpływu na strony internetowe osób trzecich ani na publikowane na nich ich treści i nie ponoszą za
nie odpowiedzialności.
ISBN: 978-83-937026-4-0
Wydawnictwo Element
ul. F. Konecznego 4/89
31-216 Kraków
Książki Kena Robinsona można zamówić na stronie internetowej wydawcy
www.wydawnictwoelement.com.pl
Polska strona autora
www.kenrobinson.pl
Skład wersji elektronicznej: Marcin Kapusta
konwersja.virtualo.pl
Spis treści
Dedykacja
Podziękowania
Motto
Wprowadzenie. Minuta przed północą
Rozdział pierwszy. Powrót do podstaw
Rozdział drugi. Zmiana metafor
Rozdział trzeci. Zmiana szkół
Rozdział czwarty. Urodzeni uczniowie
Rozdział piąty. Sztuka nauczania
Rozdział szósty. Co warto wiedzieć
Rozdział siódmy. Egzaminy, egzaminy
Rozdział ósmy. Uwagi dla dyrektorów
Rozdział dziewiąty. Powrót do domu
Rozdział dziesiąty. Zmiana klimatu
Posłowie
Książkę tę dedykuję uczelni
Bretton Hall College w Wakefield (1949–2001)
oraz wszystkim, którzy pływali pod jej żaglami.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin