Giniemy otworzcie oczy innym.pdf

(277 KB) Pobierz
GINIEMY - Otwórzcie oczy innym !!!
Niech was błogosławi
Bóg Wszechmogący,
- Ojciec, Syn i Duch Święty.
Prawie nikt nie zastanawia się nad tym błogosławieństwem, które programuje nas na wszechmoc sił ciemności.
Wszyscy żyjemy w Bogu, jako pojedyncze osoby, jako naród, jako rasa, jako planeta, jako galaktyka, jako kosmos, jako świat we Wszechświecie.
Bezsprzecznie musimy przyznać, że Świat to trzy skupiska energetyczne.
Świat materialny - widzialny – to Kościół Pielgrzymujący. Świat astralny - niewidzialny – to Kościół Wspomagająco-Pokutujący
Świat duchowy - niebiański – to Kościół Tryumfujący – symbolika różańcowa w Trzech Zdrowaś Mario.
Powstaje pytanie? – Gdzie żyje niewidzialny szatan i cała czereda demonów, którzy zwodzą nas na pokuszenie?
Musimy przyznać, że żyją w otaczającym nas niewidzialnym świecie astralnym – dokładniej to Kościół Pokutujący jako lewica, w skład którego
wchodzą: zbuntowani aniołowie, często przejawiające się w naszym świecie jako cywilizacje UFO, dusze ludzi zmarłych - demoniczne, które nie zdołały
się wyzwolić z przyciągania ziemskiego, aby przejść w wyższe astralne rejony świata zwane przez Kościół “Płaszczyznami Oczyszczania” tj. Czyściec, skąd
trwa dalsza ewolucja w podróży do doskonałości samego Boga.
Prawicą świata astralnego jest Kościół Wspomagający, a w katolicyzmie objawiający się jako “świętych obcowanie”, tj. dusz, które ukończyły
ewolucję ziemską/materialną, lecz wspomagają nas myślokształtami, energiami kosmicznymi, często uzdrowiającymi.
Kościół Tryumfujący - to świat niebiański - gdzie w poszczególnych kręgach żyją: Aniołowie, Archaniołowie, Księstwa, Moce, Potęgi, Panowania,
Trony, Cherubini, Serafini, Geniusze, Duchy Żywiołów, 24 Starców, Świat Baranka, Krąg Tronowy Trójcy Świętej, oraz Nadenergia Wina - Miłosierdzia
tj. Miłości Przebaczającej.To wszystko zapisane jest w numerologicznym
KRZYŻU ENERGETYCZNYM
- przedstawionym jako Fundament naszego
świata, w którym żyje ponad 600 cywilizacji, a jedną z nich jesteśmy - my ziemianie. W naszej cywilizacji Boskość przedstawiona jest jako siedmiora-
mienny świecznik. Każda świeca to poszczególne bóstwo, Boga Siedmiorakiego. Środkowa świeca to Wielki Duch, zwany przez Żydów Jahwe, w Islamie
nazwany jest jako Allah, w Hinduizmie jako Kryszna, w katolicyzmie jako Pan Bóg Wszechmogący.
Prawica trzech świec – to Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, który jest w Niebie, Bóg Syn, w osobie Jezusa Chrystusa i Bóg, Duch Święty, który
jest wymianą Miłości między Ojcem a Synem. Lewica trzech świec – to Trójca Lucyferyczna: Ojciec kłamstwa, antychryst, oraz zły duch.
Nie bez przyczyny w objawieniach często podawane jest, że szatan jest małpą Boga - bazuje on na lewicy wszechmocnego ducha. Jeśli jednak
ktoś pamięta zapisy w Biblii, to jest tam napisane, że można popełnić grzech przeciwko Bogu Ojcu, można przeciwko Chrystusowi i zostanie mu to
wybaczone, lecz jeśli ktoś popełni grzech przeciwko Duchowi, nie będzie mu wybaczone, gdyż z tego Ducha wszystko powstało, – tak zło, jak i dobro.
W ewolucji naszego świata wytworzona jest przez Jezusa Chrystusa Nadenergia Wina tj. Miłosierdzia, która jest w stanie oczyścić i przewartościować
wszelakie zło. Nawet buntownika Lucyfera, który zbuntował się i jako Syn Marnotrawny, tworzy swój świat na bazie anty-Trójcy.
Wszechmogący Bóg (środkowa świeca) jest Bogiem Energetycznym, Uniwersalnym, tworzącym tak dobro jak i zło. Lucyfer przedstawia siebie
jako Ojca w świecie materialnym np. w osobie “ojca świętego” papieża, który jest narzędziem (często nie zdającym sobie z tego sprawy) i dostawcą energii
dla szatana. Stąd w Apokalipsie św. Jana czytamy: albowien jest liczba człowieka a cyfrą jest numerologia trzech szóstek. W okultyzmie 6 jest cyfrą oz-
naczającą człowieka. Czyż nie pasuje to do nazewnictwa papieskiego?
Przeliczmy litery ! ! !
Papież
6 Stanowisko - funkcja
Ojciec
6 Mówi Chrystus: Nikogo na Ziemi nie nazywajcie ojcem, gdyż jednego macie Ojca, tam w Niebie!
Święty
6 Świętość nadaje mu masoneria, przy aplauzie opętanych katolików = 6 6 6
Komu za mało szóstek, może dodać jeszcze jedną szóstkę +
Wielki
6 =
Antychryst
!
W księdze Urantii, która jest uzupełnieniem Biblii podany jest nr naszego świata, składający się z 13-tu cyfr: –… Wasz świat ma numer
5.342.482.337.666 w wielkim wszechświecie. Jest to wasz numer w katalogu światów zamieszkałych, w rejestrze Uversy i Raju.
Biblia wyróżnia liczbę 13 jako oznaczającą rebelię przeciwko ustalonym porządkom Trójcy, - rebelię szatana.
W okultyzmie 6 jest cyfrą przypisaną człowiekowi, 7 zaś jest cyfrą boskiej perfekcji. Tak więc osoba, która w celu osiągnięcia perfekcji (boskości,
iluminacji) zaczyna wspinać się po “Drabinie Jakuba”, ma do przebycia 13 stopni (6+7=13).
Z tego też powodu kalendarz świąt Illuminati podzielony jest na 4 okresy trwające po 13 tygodni każdy.
Czyż Papież nie był zaprogramowany tym kodem astralnych trzynastek? Życie, praca i data śmierci, a nawet imię Jana Pawła II było związane z
numerologiczną trzynastką. Pochód szatańskich trzynastek zaczyna się od liczby liter w imieniu Jan Paweł Drugi = 13. Data śmierci Papieża 02.04.2005
/ 2+4+2+5=13. Godzina śmierci Papieża 21:37 / 2+1+3+7=13. To jest 13-ty tydzień 2005 roku. Pontyfikat trwał 26 lat i 5 miesięcy / 2+6+5=13 czyli
9301 dni / 9+3+1=13. Zamach na jego życie: 13 maja. Papież miał 85 lat / 8+5=13. Karol Wojtyła został wybrany na papieża mając 58 lat – znów 13.
Jan Paweł drugi, był 265 papieżem (wliczając św. Piotra), suma znów 13.
“Papieża jako Ojca tak masoneria wywyższa, że oddawana jest jemu cześć boska; klękanie i składanie hołdu (deklarowanie przynależności), co jest
uważane za normalne, i czczony jest jako zastępca Boga na Ziemi” (co jest sprzeczne ze słowami Chrystusa). Ukoronowany jest potrójną tiarą jako król
trzech światów: Kościoła Pielgrzymującego, Wspomagająco-pokutującego i Tryumfującego. Jakie litery znajdują się na papieskiej tiarze i co oznaczają?
“Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech przeliczy liczbę Bestii: liczba to bowiem człowieka; a liczbą jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć”
(Apokalipsa 13,18).
VICARIUS FILII DEI, które w języku łacińskim oznaczają zastępcę Syna Bożego; katolicy uważają, że Kościół jest widzialną organizacją i musi
mieć widzialną głowę. Stąd biskup Rzymu, jako głowa Kościoła, otrzymał tytuł “Vicar Chrystusa” (zastępca Chrystusa).
Gematria zajmuje się obliczaniem numerycznej wartości litery. Oto podstawiona wartość numerologiczna Papieża w trzech starożytnych językach:
ŁACINA: – Vicarius Filii Dei
V ……. 5 F…….0D ……500
I ……. 1 I …….1E …….. 0
C … 100 L … 50 I ……....1
A ……. 0 I …….1
501
R ……..0 I …….1
+ 112
+ 53
I ……...1
=
53
U ……. 5
= 666
S ……. 0
= 112
GRECKI –
Lateinos (człowiek z Rzymu)
L ……....30
A …….... 1
T ……. 300
E …….....5
I …….....10
N ……... 50
O ……... 70
S …….. 200 = 666
HEBRAJSKI – Romiith -
(Królestwo Rzymskie)
ד
…….... 200
ז
……….... .6
מ
……….. 40
ו
………... 10
ו
………... 10
ח
……….. 400
= 666
Antychryst - to człowiek działający przeciwko Chrystusowi, - kierowany przez wyższe inteligencje sił ciemności.
Mamy na to przykład w Piśmie św., kiedy szatan kusił na pustyni Jezusa - Syna Bożego, w słowach: “Uklęknij przede mną i złóż mi hołd/pokłon,
a dam Ci wszystkie królestwa Ziemi”. Klękanie przy przyjmowaniu Komunii św. (Ciała Chrystusa), było deklaracją przynależności do Jezusa. Antychryst
wprowadził przyjmowanie Opłatka na na stojąco, a zezwolił na klękanie przed sobą, całowanie po rękach, wystawianie sobie pomników, produkcję
swoich podobizn, które wierni Kościołowi wieszając w swoich domach, wytwarzają energię modlitwy dla szatana poprzez obrazy – JP-II.
Szatanowi chodzi przede wszystkim o energię modlitwy. Tworzy on w astralu energię Anty-trójcy, a na ziemi materializuje ją w postaci pomników,
obrazów - przekaźników do przewartościowywania modlitw na energie: dynamizmu seksualnego, opilstwa, narkomanii i demonicznych ekstaz.
Weźmy przykład dwóch objawień licheńskich. W pierwszym Matka Boża objawia się pasterzowi Mikołajowi na kamieniu, w którym odciska swoje
bose stopy (objawienie niebiańskie). W drugim szatan objawia się śląskiemu powstańcowi pod postacią Matki Bożej, ale bez stóp. Powstaniec zostaje
uzdrowiony w zamian za ściągnięcie do Lichenia obrazu, który jest obecnie czczony, jako "Bolesna Królowa Polski". Nie było to objawienie niebiańskie,
gdyż w Niebie nie ma boleści. Każdy, kto zawiesza ten obraz w swoim domu, doznaje cierpień i chorób, tak, jak w przypadku obrazów z JP-II (który
może nawet uzdrawiać, ale energią minusową). Jak jest to przedstawione w Starym Testamencie przy wywyższeniu węża przez Mojżesza.
Obraz jasnogórski Królowej Polski, przed którym składane były śluby Jana Kazimierza, był potężnym przekaźnikiem energii modlitwy, wszystkich
Polaków. Obecnie przewartościowany przez masonerię, zaciemniony i głoszony jako obraz Czarnej Madonny. W objawieniach zmarłej już stygmatyczki
Katarzyny Szymon, z jej przekazów dowiadujemy się, że Matka Boża upomina, aby nie nazywano Ją “czarną madonną”. Oświadcza, że była Panią
Jasnogórską.
Antychryst, w osobie Jana Pawła II, powierza siebie i cały naród tej właśnie czarnej madonnie w słowach: “Totus Tous - cały twój”. Wprowadzona
jest pieśń patriotyczna i w słowach: … “czarna madonno, jak dobrze twym dzieckiem być”. Nieświadomi katolicy deklarują swoje poddaństwo anty-
bóstwu. Pielgrzymując do Częstochowy, czy w domu przed tymi obrazami deklarują swoje poddaństwo - wszetecznicy.
Sam doświadczyłem w Częstochowie na własnej skórze tych diabolicznych energii, lecz Trójkąt z Okiem Boga Ojca, zrównoważył te promie-
niowanie zakładające, szatańską czarną płachtę na umysł. Ostrzeżenie o tym fakcie odnotowane jest w Piśmie Świętym (Apokalipsa św. Jana XIII), w
słowach: “Bestia, wszetecznica wlała się w obraz, który ma ranę ciętą od miecza”. Duchowieństwo powiadomione było/jest o tym fragmencie, że jest to
ewidentne promieniowanie Bestii – szatana. Mimo wszystko organizowane są pielgrzymki do Czarnej Madonny, wystawiane jej obrazy i deklarowanie
przynależności w pieśni. Czy to nie dziwne, że wyraz “czarna madonna”, składa się z 13 liter? Zapisane jest w Apokalipsie, w 13-tym wersecie jako
dowód/ostrzeżenie na szatański spryt. Pytajmy purpuratów wprost – dokąd nas prowadzą. Sami widzimy, że promieniowanie tego obrazu potęguje dy-
namizm seksualny, wprowadza w pedofilię. W Lucyferycznym Planie Zniszczenia Kościoła w pkt. 19, szatan poleca: Uczynić sex powszechnym wyrazem
miłości. Uczynić sex nową religią, szczególnie w środkach przekazów. Jakże sprytny sposób obrał czarny, na przekazywanie dynamizmu seksualnego!
Ludzie myślący jeszcze własną głową zgadzają się z opinią, że ogół ludzkości jest w hipnozie demonicznej, co z powodzeniem można nazwać opę-
taniem. Niewielu zdaje sobie sprawę, że w tym opętaniu sami się programują na śmierć.
Szatan tkwi w szczegółach i bazuje na naszej niewiedzy. Wg objawień w książce “Żywot i Bolesna Męka…”, św. stygmatyczki, Katarzyny Em-
merych, – Chrystus umarł na krzyżu z ramionami skierowanymi do góry. Taki Krzyż mają wyszyty kapłani na swoich szatach liturgicznych i taki
powinni stawiać na swoim ciele katolicy, wchodzący w świat ducha przez energię modlitwy. Sataniści posługują się odwrotnością Krzyża. Ramię aktywne
(długie) skrzyżowane jest poprzecznym (horyzontalnym) na dole linii pionowej. Takie krzyże często widzimy rysowane na przydrożnych kapliczkach
Taki krzyż papieski-satanistyczny zawieszany jest na większości różańców. Takim krzyżem większość katolików pieczętuje swoje ciało.
Ręka wędruje na czoło (czakram ojca - w Imię Ojca) potem na serce (czakram Syna) i na słowach Ducha św. na lewe oskrzele - czym popieramy
lewicę, a więc wywyższamy złego ducha i zamykamy na prawym oskrzelu. Ręka na ciele bezwiednie maluje odwrotność krzyża - i szatan ma radochę,
gdyż jego działaniem jest odwrotność tego, co Bóg Ojciec ustanowił. Cała dalsza modlitwa jako energia, idzie przez szatańskiego ducha do świata ciem-
ności. Reasumując powyższe, czyż nie powinniśmy pieczętować się krzyżem z ramionami skierowanymi od serca do góry, na ramiona w słowach:
…W jedności z Ojcem, Synem i Duchem Świętym!
… W Miłości Ojca, Syna i Ducha Św.
… W Miłosierdziu Ojca, Syna i Ducha Św.
…W Opatrzności Ojca, Syna i Ducha Św.
…W Mądrości Ojca, Syna i Ducha Św.
Ręka powinna wędrować z czoła na serce, potem na prawe ramię (popierając prawicę), znowu na serce i na lewe ramię i zamykając ten znak Krzyża
na sercu. Słowa układamy sami w zależności, w jakim celu składna jest intencja modlitewnego działania.
Przez taki Krzyż i takie wejście w Świat ducha, odcinamy się od lewicy Pana Boga Wszechmogącego, a włączamy się w Prawicę Trójcy Świętej –
Boga Miłości, Miłosierdzia, Mądrości i Dobra wszelkiego, którego objawił nam Jezus Chrystus.
A w odklepywanych słowach Zdrowasiek, czyż nie robimy robota z pośredniczki, Matki Boga? Nakazując Jej w trybie rozkazującym … Módl się
za nami, teraz i w godzinę śmierci. Skoro chcemy żyć w zdrowiu, czy słowa te nie powinny brzmieć:
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o energię, zdrowia, życia, regeneracyjną organizmu!
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie do Trójcy Przenajświętszej o oczyszczenie Dusz Pokutujących przez Miłosierdzie Jezusa Chrystusa.
…Modlimy się z Tobą, przez Ciebie – intencji jest krocie, aż do oczyszczenia całej lewicy Boga Wszechmogącego i przyjścia Królestwa Bożego
na Ziemię.
Zauważmy sami, że księża, duchowieństwo zamiast prowadzić nas do Nieba, kodują i programują na śmierć nawet w Błogosławieństwie Wszech-
mogącego Boga. Żądajmy, aby pieczętowali się podczas obrzędów liturgicznych na swoim ciele Krzyżem Chrystusowym, a nie jego odwrotnością. Po
tym poznamy z kim mamy do czynienia i dokąd jesteśmy prowadzeni.
Odcinajmy ofiary pieniężne, kładąc te ulotki do skarbon i tac kościelnych, aż ta wiedza dotrze do Hierarchów Kościoła, gdyż przez takie opętanie
nie zdołamy poznać Boga Życia i wszelkiej Dobroci, a cóż mówić o Królestwie Bożym, które Bóg Ojciec chce przelać przez Kościół Wspomagający na
Ziemię. A poprzedzić to mają wielkie kataklizmy, z których zostanie wg przekazu tylko 8 mln Polaków. Duchowieństwo powinno prowadzić nas do Ojca
przez Chrystusa, a prowadzeni jesteśmy – dokąd ???
Tym przekazem Chrystus daje do zrozumienia, że odcina się od Kościoła, który prowadzony jest
przez siły ciemności. Na przestrzeni lat, żadne Orędzia z Nieba, nie były przez duchowieństwo akceptowane.
Jak bezpośrednio być prowadzonym
przez Chrystusa do Ojca, jest w mojej drugiej książce”Od wahadła do mistyki”, - polecam. Więcej informacji znajdziecie w książce “Programowani na
śmierć” i w wielu publikacjach ze strony www.powrotdonatury.net.pl / Kontakt – zdrowie@powrotdonatury.net.pl
Rozpowszechniajmy ten przekaz! Ratujmy dusze swoje i bliźnich.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin