Gry i zabawy dydaktyczne - J. angielski.pdf

(7988 KB) Pobierz
Sprawdzone sposoby na urozmaicenie
zajęć z języka angielskiego
w szkole podstawowej
Gry i zabawy dydaktyczne
w klasach IV –VI
ZASTOSOWANIE GIER I ZABAW DYDAKTYCZNYCH
Gry i zabawy z powodzeniem mogą być stosowane zarówno na zajęciach
w szkole, jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi
lub też w rodzinnym gronie.
Konkretne zastosowania podczas zajęć w szkole:
wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być
prezentowane w trakcie danej lekcji,
podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienia gramatyczne,
sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości słownictwa
lub wybranych zagadnień gramatycznych,
wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji,
gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją,
wykorzystanie
jako formy nagrody na zakończenie lekcji,
wykorzystanie przed dłuższymi przerwami w nauce (przerwa świąteczna,
ferie, wakacje).
ZALETY GIER I ZABAW
Korzystanie z gier i zabaw dydaktycznych jako metody wspierającej naukę języka
angielskiego ma wiele korzyści:
wpływają na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce i próbom
tworzenia własnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów,
zwrotów i form gramatycznych (redukują strach i zahamowania);
sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry;
uczą współpracy w grupie, zespole;
pozwalają na zredukowanie dystansu pomiędzy uczniem a nauczycielem,
dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony nauczyciela przybierają mniej formalny
i mniej stresujący dla ucznia charakter;
doskonalą sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację,
spostrzegawczość);
rozwijają
zainteresowania i kreatywność;
pobudzają ciekawość;
motywują do nauki;
sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania;
uczą aktywności i zdrowej rywalizacji oraz przyjmowania porażek;
angażują
w zabawę dzieci nieśmiałe;
uczniowie
wykorzystują swoje wszystkie zmysły;
uczą słuchania innych;
proces nauczania przebiega bezwiednie (uczniowie nie są świadomi, że w czasie
trwania gier muszą wykonać o wiele trudniejsze zadania językowe niż podczas
wykonywania prostych ćwiczeń językowych).
Zgłoś jeśli naruszono regulamin