TEMAT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ „Zdrowy styl odżywiania. Czy wiesz co jesz.pdf

(236 KB) Pobierz
TEMAT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ „Zdrowy
styl odżywiania. Czy wiesz co jesz?.”
Cel główny:
zapoznanie
uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania się człowieka,
kształtowanie
umiejętności oceniania własnego sposobu żywienia,
nauka
urozmaicania własnego stylu żywienia.
Cele szczegółowe:
dostrzega
zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka,
wie,
co powinien jeść, jak i ile,
zna
produkty szkodliwe dla zdrowia,
wie,
jak prawidłowo odżywiać się,
zna
zasady prawidłowego żywienia.
Metody aktywizujące:
rozmowa
nauczająca,
pogadanka
z elementami dyskusji: pytania – odpowiedzi,
wypełnianie
tabeli, krzyżówki,
praca
w grupach,
„burza
mózgów”,
analiza
planszy- Piramida zdrowia,
analiza
ulotek dotyczących zasad zdrowego żywienia,
analiza
materiałów pisanych,
analiza
testu.
Środki dydaktyczne:
krzyżówka
piramida
zdrowia- plansza
mazaki,
markery
3
arkusze szarego papieru
13
kopert
hasła
magnesy
klej
białe
kartki
test
kartki
samoprzylepne
materiały
z programu „Trzymaj formę”- książeczka
ulotki
- zasady zdrowego żywienia
Przebieg zajęć:
1. Powitanie na zajęciach ( sprawdzenie obecności, obuwia, zawieszonych plecaków).
2. Ćwiczenie wprowadzające w temat lekcji pt. : „ Co najbardziej lubię jeść?”
Uczniowie kolejno zapisują na kartkach samoprzylepnych co lubią i co nie lubią jeść. Kartki
przyczepiają do szarego papieru na którym są napisy:
Nie lubię
Moje ulubione „rzeczy” do jedzenia:
Po zakończonym zapisywaniu i przyczepieniu zadaję pytanie: Czy gdybyście jedli tylko to, co
najbardziej lubicie, to czy Wasze odżywianie byłoby prawidłowe, zdrowe, korzystne dla
Waszego rozwoju i zdrowia?- dyskusja
3. Rozwiązanie krzyżówki z hasłem: „Zdrowa żywność” (załącznik 1). Podział klasy na 2
grupy. Zawieszenie na szarym papierze krzyżówki. Rozdanie grupom po 6kopert (razem 12)
w których znajdują się hasła. Układanie i zadawanie pytań do haseł. Uzupełnianie krzyżówki.
Wspólne odczytanie hasła: „zdrowa żywność.”
4. Dzisiejszy temat zajęć brzmi: „Zdrowy
styl odżywiania.”
Dziś będziemy rozmawiać na temat zdrowego odżywiania.
Ludzie przygotowując różne potrawy nauczyli się przetwarzać i wzbogacać żywność w różne
składniki „dopasowując” ją do swoich upodobań smakowych. Niestety, nie zawsze sposób
przygotowania posiłków, a tym samym sposób odżywiania się ludzi jest poprawny, to znaczy
zdrowy. Istnieje wiele błędów w żywieniu się człowieka, których wynikiem jest także wiele
chorób.
Zasady racjonalnego żywienia, to zasady żywienia zdrowego człowieka, których
przestrzeganie gwarantuje pokrycie zapotrzebowania organizmu na wszystkie składniki
odżywcze, a w konsekwencji prawidłowy rozwój i ogólną sprawność
.
5. Pogadanka na temat zdrowej żywności. Jak myślicie czym należy kierować się przy
zakupie zdrowych produktów żywnościowych?
Uczniowie zapisują na kartkach samoprzylepnych i przyczepiają do tablicy. Prowadzący
pomaga, jeżeli zadanie okaże się zbyt trudne.
Podsumowanie
6. Rozmowa z uczniami
:
- Co to znaczy dobrze się odżywiać?
- Co to jest nadwaga? ( Jest to stan, w którym masa ciała jest większa niż powinna być i
wynosi od 110 do 120% prawidłowej masy ciała)
- Co to jest niedowaga? ( Jest to waga niższa niż przewidziana normą)
- Kto w szkole dokładnie poinformuje Was, czy macie prawidłową masę ciała? (Pani
pielęgniarka).
Sposób odżywiania powinien być uzależniony od takich czynników, jak: wiek, płeć, rodzaj
wykonywanej
pracy,
klimatu
(gdy
jest
zimno,
potrzebujemy
więcej
pokarmów
energetycznych).
7. Podział klasy na 2 grupy. Waszym zadaniem będzie ułożenie z rozsypanki piramidy
zdrowia. Pomyślcie co należy jeść kilka razy w miesiącu, kilka razy w tygodniu, codziennie.
Porównanie prac z oryginałem Piramidy zdrowia.
Wklejenie do zeszytu piramidy zdrowia. (załącznik 2).
8. Podsumowanie zajęć. Zabawa pt.: „ Liczymy nasze błędy”. (załącznik 3).
Podsumowanie wyników testu wypełnionego przez uczniów dzień wcześniej. Po ich
ogłoszeniu, uczniowie dyskutują z nauczycielem nad błędami popełnionymi przez siebie i
inne osoby z ich najbliższego otoczenia w codziennym życiu.
Możemy przejmować różne mody żywieniowe, które nam się podobają, musimy jednak
umieć unikać błędów istniejących w tych modach. Także nasze upodobania żywieniowe (to,
co bardzo lubimy jeść) nie zawsze są błędne. Jeśli nie lubimy pewnych produktów i potraw, to
nie musimy ich jeść! Jednak musimy umieć- kierując się modelem zdrowego żywienia-
zastąpić potrawy nie lubiane przez nas, a bardzo cenne dla naszego organizmu, innymi równie
cennymi, ale smacznymi- smacznymi dla nas!”.
9. Rozdanie materiałów-ulotki- Zasady zdrowego żywienia (załącznik 4).
10.
Pożegnanie.
Załącznik nr 1
Krzyżówka
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Pytania do testu
tak nie
* a. Czy jesteś teraz głodny?
* b. Czy masz w torbie (plecaku) coś do zjedzenia, co mógłbyś zjeść na najbliższej
przerwie?
* c. Jak sądzisz, czego brakowało w Twoim wczorajszym jadłospisie? - płynów
(szczególnie mleka)
- owoców i warzyw
- mięsa
- słodyczy i ciastek
- innych produktów, jakich? (wypisz)
* d. Czy często jadasz ryby?
* e. Czy wybierając różne potrawy, wybierasz zazwyczaj takie, które są: - słone i
pikantne
- łagodne i niezbyt słone
* f. Gdy kupujesz sobie coś do zjedzenia w sklepiku szkolnym lub w sklepie
niedaleko szkoły, to jest to najczęściej:
- coś słodkiego (baton, cukierki, ciastka)
-jakiś owoc (jabłko, banan)
- bułka (zwykła lub „drożdżówka")
* g. Twoja kanapka do szkoły (jeśli ją masz) zrobiona jest najczęściej: -z pieczywa
Zgłoś jeśli naruszono regulamin