Fr. Michejda, O wyborach duszpasterzy, Cieszyn 1894.pdf

(2445 KB) Pobierz
Slaska Biblioteka Publiczna
O w y b o ra ch
DUSZPASTERZY
napisał
Ks Fr. Michejda,
pastor nawiejski.
(O dbitka z „P rzyjaciela L,udu“ )
C ena 10 ct. w . a.
Cieszyn 1894.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin