Memories.[1995]-Magnetic.Rose+Stink.Bomb+Cannon.Fodder-.x264.DVDrip.(Anime).txt

(45 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{2204}{2299}www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2300}{2344}Co tu robi ten|stary satelita?
{2348}{2416}Grawitacja musia3a go|z3apaę zanim osi1gn13 cel.
{2420}{2464}Wiźc, kr1ay bez celu?
{2468}{2536}Heinz, jak to wygl1da?
{2540}{2608}Mylź, ae nagrywarka to|jedyna rzecz warta zabrania.
{2612}{2656}Chyba, ae chcesz|ca3ego satelitź?
{2660}{2704}Nie ma miejsca w 3adowni.|Wysadmy to.
{2708}{2782}Rozumiem, wracamy.
{3235}{3312}- Magnetyczna Róaa -
{3715}{3759}Tu Korona,|tu Korona.
{3763}{3807}Stacja 103,|czy mnie s3yszycie?
{3811}{3903}Tu Stacja 103.|Zaczynaj Korona.
{3907}{3927}Zadanie wykonane.
{3931}{4053}Objekt dryfuj1cy na kursie|PZ-302 zosta3 zniszczony.
{4075}{4143}Wracajcie na Stacjź 103.
{4146}{4215}Stacja 103, rozumiem.
{4218}{4310}Czy wracaj1c moaesz|przeję na kurs N?
{4314}{4382}Kurs N?|To nie nasz teren.
{4386}{4478}Znios3o tam jak1|górnicz1 asteroidź.
{4482}{4598}A statek ratunkowy tego|rejonu ma jakie k3opoty.
{4602}{4670}Wy jestecie najbliaej.
{4674}{4742}Zróbcie to dla nas.|No dalej, Ivanov.
{4746}{4838}Nie ma mowy,|aebym wzi13 tź robotź.
{4842}{4910}My jestemy zmźczeni|i Korona tea.
{4914}{4982}Nawet za nadgodziny,|Ivanov?
{4986}{5054}Przepraszam, ale bździesz|musia3 znaleę kto innego.
{5058}{5146}Dobrze.|Uwaaajcie na siebie.
{5153}{5198}Wkrótce wyznaczź wam|punkt powrotu.
{5201}{5262}Rozumiem.
{5273}{5341}Przeklźci kierownicy...
{5345}{5433}Maj1 nas za|bandź s3ua1cych.
{5441}{5533}Wszystko co mamy to gówno,|w, które nas wsadzili.
{5537}{5653}Czego wiźcej moaesz siź|spodziewaę kiedy jeste mieciarzem?
{5657}{5701}Idioto!|Znasz to stare powiedzenie,
{5705}{5773}"Stos mieci to stos skarbów."
{5777}{5869}Jeden porz1dny wrak i moaemy|zbudowaę duae domy w Kaliforni, racja?
{5873}{5972}Pewnie, jeli kiedy|co znajdziesz.
{6017}{6037}Dobrze robota!
{6041}{6133}Heinz, powiedz|Aoshimie o wrakach.
{6136}{6181}Aoshima.
{6184}{6309}Jeli chcesz zobaczyę wrak,|to jeden jest w3anie tu.
{6352}{6396}S3odkie wspomnienia ...
{6400}{6468}Cecille, wrócź niebawem.
{6472}{6540}B1d dobr1 dziewczynk1|i poczekaj jeszcze trochź.
{6544}{6632}Cecile och jest i Catherine.
{6640}{6743}Co mam zrobię? Mylź, ae muszź wybraę.
{6808}{6890}Ten dwiźk|i sk1d idzie.
{6952}{7020}To naprawdź kiepsko,|ae skończylimy przy takiej robocie.
{7024}{7092}Ale to siź|wkrótce skończy.
{7096}{7188}Ale aal mi kaadej dziewczyny,|która zada siź z tym idiot1.
{7191}{7236}Hech, nie chrzań.
{7239}{7307}Heinz, masz córkź,|prawda?
{7311}{7404}Ale ona ma tylko|10 lat, racja?
{7431}{7533}Tak. Nie interesuj1|mnie takie m3ode.
{7551}{7622}Wszystko gotowe.
{7743}{7787}Sygna3 alarmowy.
{7791}{7868}Moaesz go namierzyę?
{7959}{8018}Co jest?
{8438}{8506}Aoshima to jaki aart?
{8510}{8554}"Madame Butterfly"?
{8558}{8629}To naprawdź SOS?
{8678}{8746}No, to jest|kana3 alarmowy.
{8750}{8842}Urabiamy sobie ty3ki ca3y dzień,|czemu mamy ich ratowaę na ochotnika?
{8846}{8914}Czy nie powinnimy wezwaę|ekipź ratunkow1?
{8918}{8962}Idiota! Nie znasz|prawa floty?
{8966}{9034}Jeli im nie pomoaemy, jua nigdy|nie dostaniemy siź na aaden statek.
{9038}{9082}Aoshima, jaka pozycja?
{9086}{9130}Czekaj...
{9133}{9178}Obszar RZ...3...0..,050.
{9181}{9202}Sargasso?
{9205}{9273}Widzisz, mówi3em ci.
{9277}{9369}Cholerny pech.|Jest w Sargasso.
{9373}{9441}Cmentarz kosmosu.
{9445}{9513}Myla3em, ae wci1ga|tam tylko starocie.
{9517}{9617}Kiepsko wygl1da to|pole magnetyczne.
{9637}{9729}A ten przeklźty komputer|nie ma antymagnetycznego ekranu.
{9733}{9801}To jak wejcie nago.
{9805}{9873}A nieostroani g3upcy marzn1.
{9877}{9993}Tak czy owak Nie chcź|zobaczyę podwójnej katastrofy, co szefie?
{9997}{10063}Zmiana kursu.
{10836}{10880}wietnie...
{10884}{10952}Moglibymy mieę sto|domów w Kaliforni.
{10956}{11055}Jasne, jeli uda|siź go odprowadzię.
{11123}{11168}Szefie, pole|magnetyczne ronie.
{11171}{11273}To tu. Prze31cz|na zapasowy komputer.
{11339}{11407}Nie lubiź siź|tym wszystkim zajmowaę.
{11411}{11476}A ty, Heinz?
{11483}{11577}Aoshima,|namierzy3e ten sygna3?
{11651}{11719}Szefie, sprawd to.
{11723}{11791}Co to...|Jest?
{12346}{12438}Cz3owieku, to jest ogromne!|Praktycznie asteroida.
{12442}{12486}Tak, ca3y|zrobiony ze mieci.
{12490}{12510}Aoshima, moaesz|ledzię sygna3?
{12514}{12597}Tak, ale mam|zak3ócenia.
{12682}{12762}Tam naprawdź|kto ayje?
{12778}{12822}Zamierzamy weję,|prowad nas.
{12826}{12894}Czekaj, to tworzy|odrodkow1 grawitacjź...
{12898}{12966}Kto tam jest!
{12994}{13087}Mam nadziejź,|ae to nie piraci.
{13449}{13469}Och, to jest to?
{13473}{13527}Tak.
{13737}{13781}Czy to wejcie?
{13785}{13853}Mam nadziejź,|ae nas nie wywal1.
{13857}{13941}Spróbuj zapukaę do drzwi.
{14648}{14716}W porz1dku Heinz,|zapiszź teraz dowód wejcia.
{14720}{14798}Pokarz identyfikator.
{14912}{14956}Dobrze, zaczynaj.
{14960}{15052}Ja, Heinz Beckner, partner Miguela Costriela...
{15056}{15194}W odpowiedzi na sygna3 SOS z tego|pojazdu w obszarze RZ-3005...
{15199}{15244}Przystźpujź do akcji ratunkowej.
{15247}{15324}12 Padziernik, 2092
{15415}{15492}12 Padziernik, 2092
{15535}{15579}Wszystko w porz1dku.
{15583}{15667}Wszystko gotowe,|idziemy.
{16039}{16110}Prawdziwe antyki.
{16134}{16245}}To dobrze, w ten sposób|3atwiej wejdziemy.
{16446}{16490}Tlen.
{16494}{16610}Powietrze jest wieae...|Nie ma promieniowania.
{16614}{16634}Pole magnetyczne?
{16638}{16730}Teraz stabilne,|ale nigdy nic nie wiadomo.
{16734}{16754}Wracaj tu za 3 godziny.
{16758}{16778}Rozumiem.
{16782}{16873}?atwiej powiedzieę|nia zrobię.
{16926}{17000}Miguel, w porz1dku?
{17070}{17155}Wyprawa na dno|piek3a, co?
{17381}{17462}Zaczynam czuę ci1aenie.
{17525}{17569}Moja krew|ustala siź .
{17573}{17664}Powiniene braę|wiźcej wapnia.
{17693}{17764}Prźdzej, Miguel!
{17909}{17953}Nie mogź wstaę.
{17957}{18039}Dalej!|Tylko to zdejmij!
{18220}{18264}Wiźc co nas czeka,|szczźcie czy pech?
{18268}{18357}Dowiemy siź|kiedy wejdziemy.
{18772}{18816}Co jest?
{18820}{18864}Super...
{18868}{18931}Hej czekaj!
{19084}{19104}Widzia3e to staruszku?
{19107}{19174}Tak, jak sen.
{19203}{19283}Bardziej jak koszmar .
{19443}{19508}Jest tu kto?
{19779}{19838}Chodmy!
{20138}{20183}Naprawdź tu cicho.
{20186}{20231}Aoshima, nadal dostajesz|ten sygna3 SOS?
{20234}{20330}Tak to wygl1da,|ale jest s3abszy.
{20378}{20398}Pole magnetyczne?
{20402}{20446}Raczej nie.
{20450}{20521}Miguel, patrz...
{20618}{20686}Ahh Ale laska.
{20714}{20734}W3aciciel?
{20738}{20782}Mam nadziejź.
{20786}{20878}Bohaterski Miguel|uratuje pi1c1 piźknoę.
{20882}{20939}Niele.
{21026}{21070}Co siź sta3o?
{21023}{21071}Hej, Miguel!
{21074}{21093}Kto.
{21097}{21171}Osoba.|To kobieta.
{21937}{22029}Z czym masz problemem?|To ten hologram?
{22033}{22101}Wiźc, naprawdź|widzia3e kobietź?
{22104}{22165}No tak...
{22176}{22245}Ale kiedy wiatr dmuchn13,|ona zniknź3a.
{22248}{22316}Tak to jest, kiedy siź|zadajesz z takimi dziewczynami.
{22320}{22385}Zamknij siź!
{22392}{22412}Przestań siź wyg3upiaę|dopóki nie wrócimy.
{22416}{22485}Heinz, za tob1!
{22536}{22626}Pani, twój lunch jest gotowy.
{22656}{22746}Pani, twój lunch jest gotowy.
{22800}{22844}Co?
{22848}{22922}Co to powiedzia3o?
{23088}{23142}Pani?
{23231}{23299}To wygl1da smakowicie!
{23303}{23347}Aoshima, widzisz to?
{23351}{23395}Hej, Miguel, nie mylisz o...
{23399}{23515}Hej, hej...|To nasze prawo.|Nie mylisz tak, Heinz?
{23519}{23611}Kto by przypuszcza3, ae w takim|miejscu znajdziemy prawdziwe wino.
{23615}{23707}Ale nie mylisz, ae to dziwne?|Nakrycie tylko dla jednej osoby.
{23711}{23755}Widocznie Pani ayje samotnie.
{23759}{23819}No tak...
{23855}{23899}Chcesz trochź, Heinz?
{23903}{23988}Rozchorujesz siź od tego..
{24023}{24134}Z dobrego winobrania.|Ahh... wietny zapach.
{24142}{24211}Miguel uspokój siź!|Chcesz umrzeę czy co?
{24214}{24285}Mam to zostawię?
{24382}{24458}Twoje zdrowie pani!
{24574}{24618}Widzisz co ci mówi3em?
{24622}{24690}Nie moaesz siź zabawiaę|rzeczami, o, których nic nie wiesz.
{24694}{24797}Czy to? I to tea!|To wszystko makiety!
{24862}{24954}Hej dziadku, nie mów,|ae muszź sprawdzię wszystko.
{24958}{25046}Spokojnie, tylko|siź ruszaj.
{25054}{25122}Sygna3 SOS,|to 70 metrów przed wami.
{25125}{25170}Dobrze.
{25173}{25293}Mam nadziejź, ae to|nie oszustwo, jak ca3a reszta.
{25413}{25490}Co siź sta3o, Heinz?
{26085}{26150}Z3ama3e to.
{26180}{26257}Mog3o byę co warte.
{26396}{26500}Mi3y zapach.|To musi byę jej garderoba.
{26564}{26632}Rozpad3o siź .
{26708}{26752}Aoshima, widzisz to?
{26756}{26847}Tak, to ta kobieta|z portretu.
{26996}{27064}Ten bźkart nie|zas3uguje na ni1.
{27068}{27173}Jest aktork1 czy co?|Jak mylisz, Heinz?
{27235}{27313}Hologram?|Czy to ona?
{27331}{27399}Tak, to wszystko jej trofea.
{27403}{27501}To jej w3asnoę|jeli jeszcze ayje.
{27523}{27591}Eva Friedel...|Która piewa zawsze...
{27595}{27663}3 lipiec, 2031
{27691}{27794}Aoshima, moaesz|wyci1gn1ę jakie dane?
{27811}{27879}Najlepszy solista,|w3oski Wielki Festiwal.
{27883}{27975}Tokio Miźdzynarodowa Opera,|Z3ota nagroda.
{27979}{28071}Wiźc jest piewaczk1|operow1, co?
{28075}{28172}Ayj1c sama ze sw1|dawn1 wielkoci1.
{28290}{28386}Nic dziwnego,|ae ma tyle strojów.
{28410}{28478}No w3anie,|niele wygl1da..
{28482}{28526}Wiźc sygna3 SOS jest...
{28530}{28574}Prawdopodobnie jest samotna.
{28578}{28660}To musia3a byę suka, co?
{28674}{28742}Twoja Tosca dzisiaj|by3a doskona3a Evo.
{28746}{28766}Szczególnie duet.
{28770}{28885}Nie s1dzź, by kto jeszcze|pasowa3 do tej roli.
{28890}{28948}Kto to?
{29034}{29135}Oczywicie, moim|partnerem by3 Carlo.
{29153}{29212}Prawda?
{29513}{29568}Pani.
{29585}{29605}Aoshima, widzia3e to?
{29609}{29653}Co? Co mia3em widzieę?
{2965...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin