Przemek i Piotruś 2018.11.28.txt

(1 KB) Pobierz
Skanowanie przestrzeni działki Leszka.
Oczyszczenie i uwolnienie wszystkich zabłškanych istot na działce.
Usunięcie drażnišcych programów z przestrzeni Przemka.
Oczyszczenie i odprowadzenie pasożytujšcej wiadomoci, do Jednoci.
Im wyższa forma istnienia, tym łatwiej wpada w zapętlenia.
Konsekwentnie uwiadamiaj się, aby wyjć z zapętlajšcego uwięzienia.
Wzrost wiadomoci powoduje szukania bardziej wiadomego towarzystwa osób.
Usunięcie niechcianych połšczeń z byłymi kompanami.
Usuniecie paszkwila próbujšcego sprowokować Przemka.
Powolny proces dochodzenia do własnej prawdy o sobie.
Najważniejsze żeby słuchać siebie.
Samoidentyfikacja, kim my naprawdę jestemy?
Jeżeli będziemy obserwować siebie i otoczenie, to staniemy się bardziej wiadomi.
Niewłaciwie pojmowana przyjani, może być wykorzystana przez paszkwilowe umysły.
Tworzymy różne byty, które mogš okazać się niekorzystne dla nas.
Sposób na likwidowanie zbędnych mylokształtów i pozostawianych przez nich fantomowych odbić.
Wyrównanie przepływu energii, majšcej wpływ na zdarzenia.
Zapominajšc że odgrywamy wybrane przez nas role, ponosimy tego konsekwencje.
Każde wydarzenie dzieje się w pewnym systemie zdarzeń.
To nie jest skomplikowane, trzeba tylko odpowiednio postępować i na nic nie trzeba uważać.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin