Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski I.pdf

(2919 KB) Pobierz
Przeszłość
w kulturze
średniowiecznej
Polski
I
I
NSTYTUT
H
ISTORII
P
OLSKIEJ
A
KADEMII
N
AUK
W
YDAWNICTWO
N
ERITON
Przeszłość
w kulturze
średniowiecznej
Polski
I
Przeszłość
w kulturze
średniowiecznej
Polski
I
Redakcja naukowa
Jacek Banaszkiewicz,
Andrzej Dąbrówka,
Piotr Węcowski
Instytut Historii PAN
Wydawnictwo Neriton
Warszawa 2018
Recenzja wydawnicza
prof. dr hab. Stanisław Rosik
dr hab. Andrzej Pleszczyński prof. UMCS
Redakcja, korekta i indeks
Jolanta Rudzińska
Opracowanie graficzne i projekt okładki
Dariusz Górski
Na okładce
Tryptyk z legendą św. Stanisława biskupa, część środkowa z przedstawieniem:
Męczeństwo św. Stanisława,
rzeźbiarz nieznany, Pławno, Kraków, 1510–1520,
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Śr. 18/1, fot. Piotr Ligier
© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Polskiej Akademii Nauk
ISBN 978–83–63352–95–0
Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”
w latach 2014–2018
Wydanie I, Warszawa 2018
Instytut Historii PAN
Rynek Starego Miasta 29/31
00–272 Warszawa
tel. 22 831–02–61 w. 44
www.ihpan.edu.pl
wydawnictwo@ihpan.edu.pl
Wydawnictwo Neriton
Rynek Starego Miasta 29/31
00–272 Warszawa
tel. 22 831–02–61 w. 26
http://neriton.pl
neriton@ihpan.edu.pl
Dystrybucja
http://ksiegarnia-ihpan.edu.pl
Druk i oprawa Fabryka Druku
Zgłoś jeśli naruszono regulamin