Secret Service 83 2000-10.pdf

(53106 KB) Pobierz
W
PAŹDZIERNIKU
KILKUDNIOWA IMPREZA NA STATKU, PANIENKI NA MIEJSCU! JEDZIESZ?
W
w
eźsprawy
swojeręce
i
popłyń
w
rejs
ogromnym
lfniowcem
pełnym
najfajniejszyc:h
panienek pod
słońcem.
Udowodnij,
~
jesteś
prawdziwym
macho. Uwierz
w
siebie l
poderwij
najseksownłejsze
laski
na
statku;
od bibliotekarki
po
samą Panią
7
Kapitan.
"fYYko
od Oebie zalety
czy
przyjemnie
dopłyniesz
do celu...
,..._,ł ,
JIII.IA';IIm
1.....
(0·22)
519 89 89
--
.
.,__,._...
UIIOW
oiUt
DZJł
CD
......
"",..,.",
.
..
.,
wyłączno
Wenfo polslco
l
dystrybucjo w Po/sce
Stłapy
z grami
poltc1n1
pruz
CO
Projekt
W
atslawa
ul. lndVIslca
25a,
tal. (0-221672
80
18; Warsuwa
ul
Pereca
2.
tal. (0-221654
23 65;
B1uro hindiowe
CO
Proj11ct
Warszawa
ul
Jagiellońska
74,
tai.(0-221519 69
00
C
199HOXI
Slłf!1
On-l.rle,lnc.
~and"'
de$iSnatt IrademilU
of.
or ktosld
łJ)
S.ttrt
On·llllł.
lnc
AJ;
ngłns resłl'tld.
15 ...........Command
&
Conqllel':
~
......................................................
CueCłub
23 ......................
Escape
from Monkey
laland
31 ......................................................
Arezone
13 ............................................_ ................Gift
'/1
.........................................- .................
Halo
21
...............................................
Land
Warnor
26 ...................................Midtown
Madness
2
19 ...............................................
PToJecł
Eden
17 .............................................................
Rune
24
..................Star
Trek:
Brklge
Commander
29........-
...
Star
Wars:
Eplsode
1: Obi-Wan
TOMB RAJDER 5
H
eh, to
zaczyna
przypominać
serial
brazylijski:)
Tylko
11
nas!!!
Redaktor naczelny
Waldemar
.,Pegaz.A$$''
Nowak
w-ttUI>ł11iM.com.pl
18
...- .............._ ...............
Starsi
Supernova
28
.........._ ..,..............- ..........._
The
Outlorce
16
...................................
Throneof~
12 ...................................-
.......Tomb
Raider 5
22.......-
.......................................
Two
Worłds
25
......-
...........................Wizaids
&
Warrlors
14
............................................-
..................22
BALDUR'S
GATE
2
6
stron
beta testu
najlepszego RPG ro-
ku! DIABLO
2
od·
Z-ca
red.
nacz.
Rafai,.HIIllltr·Gałecld
hunfM"
ttssoniiM.com.pl
Selcnalz
tedakcjl
Aliala
Mizera
-t•#U«<IIne.com.pl
Zespól
redakcyjny'
Zdzisław
,.Topgun''
Borawsló
Pawel ..
l'oofl"
Chmielowiec
DańUS:
..BNgtr"
Góralski
Miloslaw
..
Qb"
Kuk
Paweł
,,Ptjtltl"
Jankowski
Grzegocz
.,JIIIIIftut"
Mlodawsld
Piotr
.,Froggt1"
Moskal
Madej
"MIIJflur'
Oglńsl<l
$
...................................................
Ag~l~
65
.......................- .........
Bangl
Gunshlp Ellte
58
....................- ....
Ciumageddon
TDR 2000
48
--·-...-...- ..........................Crime
Cł1les
66
_" _____...............................
Dino
Crisls
46_......-
...................
Heavy
Melał
F
.A.K.K.
2
72
.....-
..................
High lmpact Palntball
52 .............................Homeworld:
catacłysm
70 ................................
Hot
Cllłx
'n·
Geer
Stbc
69
................................................
~Arena
61 ................................................
Nascar
Heat
S4.................0dySMY: In
s-dl
For U
lisses
Ileblm
ot
the
lnetedlble
llechlne:
Contnlptlons
60
...................- ..........................
Road
Wars
64
.............................................,_.Rugby
2001
Mateusz
..lhmt11r"
Oźyński
Rafai"YD.IU''
Nowocleń
Darlasz
..
1Corr$01ite"
Pasturczak
Rafał
,Jtlboy''
Piasek
Jacek
,.R1111dalr•
Piekara
Zdzi&law
,.Pisitk"
Pisińsl<ł
Plotr
"G•IłlfUin''
Rozalski
68 ......................._______,..........
lniestalłon
HEAVYME·
TALFA.K.K.2
W
zapasach
błot·
nych Julia
vs
Lara ta pierwsza
wygrywa nokau·
tem!
Ratai
,.ZIIIu''Sl<rzypek
, ...
·
Plotr •
.5ok4ł' Sokołowski
rr
Donvnit
..Teg"
WoJnarowski
Deslgn&
DTP
"'
.~
Design
Groq~;
WaJdęmar
Nowak
SlUOIOI'!oS<ripl
50
.................................................Soulbrlnger
62 ...............................................
Sydney
2000
71
......................- ...................._.Traflic
Glani
Jacek
Piekarek
Adam
A~rzejewskl
Dział
Reklamy
Janusz
Kunatkowskl
tei.(D-22)
652-37-37
Druk
UNIPROM S.A.
Warszawa
ul.
Mińska
69
Nakład
120.000 egz.
-
16
.........................- ...-............._ ......
Diablo
2
90
......._ ........................................
Fianker 2.0
łl'ł------
......................-.. . . .
UilUS
Ex
86 ...........................................
Ground
Controł
80
...............................................
lceWind Dale
92--·-----....-
..................................Thlef
2
X-
Box
Microsoftowa
maszynka do mie·
lenia grafiki. Bill
marzył
o
czymś
takim
od dziecka!
93
Hardware
93............................................................
News
Adres redakcJI
NEW S SERVICE
OCHIOO
Warszawa
66
skr.
poczt.
21
lelifax
(G-22)
624-91-47
potl1ll
god2.
9"-16"
e-maił:
redakcja@ssonline.com.pł
99
..........- .......................
Pinnacle Stuello DV
96
...................................Procesorem
w
płytę
94 ..........................................................X-Box
98.............
Złącza
szeregowe:
USB
vs.
AreWire
~01
KGB
Cybernet
116
.....................
Dysllybutorzyw lntemecle
114.............................................. WWW
News
120
..........................
Ostatnia
broń
Luftwafle
118 ..................................
Per
aspera
ad
astra
Internet'
www.ssonline.com.pl
Reda~<$
nlo
odpowiada
114
za
treść Qgłosreń
i
reklam.
Mall!riałów
nie
wnOwlonydl
nie
zwraca,
w
Pll)'padlru
pul>lil<acjl,
zastrzega sobie
prawo
do
slaótów.
Wszys1!00
użyte
znaJd
finnowe
l
1owasowe
zastrzezone przez
Ich
wlaśdclell
Wydawca'
ProScńpl
Sp. zo.o.
126
l
125.........................
w
następnych
numei'8Ch
MangaRoom
Per
aspera ad astra
Czyli po
naszemu:
"Pnez
trudy
dq
gwiazd", albo jak
zdobywano
dziki ko·
smos
...
ECTS
2000
Gorący
ma1$ria/
z
ostatniej chwili!
-relacja
z targów growych w Londynie!
CARMAGEDDON TDR
2000
To
tak
naprawilę
program
s'!}wlny
dla
naszej
"drogówki":)
SYDNEY2000
Olimpiada,
w
której Polacy
mają
szansę
zatryumfować!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin