Secret Service 86 2001-01.pdf

(53218 KB) Pobierz
1426·7497
26 749965
l
W[lm!I!JUEl~®·1
i
Et3JJ~el3C!iiru~~~
Q
X•lJ·Il'fib~~GrefJ
(E
UE
([ffiCJ!m]
~
ftfi
.
I·l
1
$D~·li
,.
tjrtrl[!lJ!Z!l~~
JUZ VV
,
SPRZED AZV
Piotr
Fronczewsld,
Jan
Kobus~$1d. ~sztof Kolberge~
Gabriela Kownacka,
Marek
Perepeczko,
Jan/łedlOcłóśld,
Henryk
Talar,
Wiktor Zborowski
w
n~ększej
przygodzie TWojego
życia:
GRA BALDUR'S GATE 2
TO ZDANIEM
SPECJAUSTÓW JEDNA
Z
NAJLEPSZVCH GIER
KOMPUTEROWYCH:
Eksld~wne.
polskie
wydanie
zawiera:
CDAcnoN
pl.\tach
co
~NN~~·
<..'ręua
4
9/10
CUCI(!
\\)j;jlko'"
~~co
z
mU7;)1tą
\\ fonnade
&-/6
91°/o
MAGAZYN lO
GRY
KOMPUTEROWE
o
audio
(77
min.) oraz
ctda\\)mliiOOn!kaml
do
{li)
m.in.
OO\\)ml
~'llli
bro11laml.
Mouscpad.
95o/o
RESET
9/10
ŚWIATGIER
KOIIPUTEROWYCH
9/10
informacji o
grze:
hup:/
/bg2.cdprojckl.com
Więcej
Billdar'e
r.a~e
z
ti1Jala
1A
rór.dJirl·
cr.oticiii40\·180~n~IIOOII!oo
a4 •
ll)łladJ ~l'll0d1U!·h7611
dn
1000\1200'
1111llll fllllllllll
Konl}lJuacja
Baldur's Gate.
jednej
z nallepszych gier
komputei'O\\ych
nad<'łuxlzl!
Druga
część
zaskoczy
Ci~
jeszcze
większym
rozmachem wykonania oraz setkami
usprll\\11icń
-począwszy
od
sposobu
obsługi.
popl"t.CZ
nieliniową fabułę.
a
skońc-.lyw~rzy
na
jes:r.czc
bal'dziel
dopl'aCO\\'anej
grance
i animacji*.
Fascynujący świat
pełen niebezpieczeństw. heroic7J~'Ch
walk
oraz
nie-t.w)1J~ch
prf.Ygód
pochłonie
Ci~
bez
reszcy.
Przygotuj
slę
na nowe wyzwania l
plozyl,•ody.
UdowodniJ.
że
Twoje bohaterstwo nie
Jest
tuż
tylko
legeadą
...
·· • : ... _..
,
Sklepy z g
ramo
polecane
przez
CD
Pro1ekt
War>Za:.. ,
ut
lnov
s<a 25•
·e, '0
221672
8018 l'. d'S<a;·.a c
Pereca
2
:e
l
10-2:•
65! 23 65
PRLJEKT
w
w
w ..
~Jprojolc
r
..
com
·
·:
. ·..
,
·
.
.
-
.
··
·
.
·
'
..
Zgłoś jeśli naruszono regulamin