Alcatel IDOL 4 Alcatel IDOL 4S - instrukcja obsługi w języku Polskim 6055P-6055K-6070Y-6070K.pdf

(5372 KB) Pobierz
Uwaga:
Niniejszy dokument jest instrukcją łączoną dla modeli Alcatel IDOL 4
(6055K, 6055P) oraz Alcatel IDOL 4S (6070Y, 6070K).
Spis treści
Bezpieczeństwo użytkowania
........................................................... 4
Informacje ogólne
...............................................................................18
1
Twój telefon
..................................................................................21
1.1 Przyciski i złącza
.................................................................................21
1.2 Pierwsze kroki .....................................................................................27
1.3 Ekran główny
......................................................................................28
2
3
Przycisk wzmocnienia
................................................................37
Wprowadzanie tekstu
................................................................38
3.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej
..............................................38
3.2 Edycja tekstu
.......................................................................................39
4
Połączenia, Rejestr połączeń i Kontakty
................................40
4.1 Połączenie
...........................................................................................40
4.2 Rejestr połączeń
.................................................................................47
4.3 Kontakty
...............................................................................................48
5.1 Wiadomości
........................................................................................54
5.2 E-mail
..................................................................................60
6.1 Kalendarz
.............................................................................................62
6.2 Zegar
.....................................................................................................64
6.3 Kalkulator
.............................................................................................67
7.1 Łączność z Internetem
......................................................................68
7.2 Przeglądarka
........................................................................................71
5
Wiadomości i poczta elektroniczna
........................................54
6
Kalendarz, Zegar, Kalkulator
.....................................................62
7
Łączność
........................................................................................68
1
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Łączenie z urządzeniami Bluetooth
...............................................77
Łączenie się z komputerem
.............................................................78
Udostępnianie połączenia danych telefonu
.................................79
Łączenie z wirtualnymi sieciami prywatnymi
...............................80
Łączenie się z urządzeniami za pośrednictwem NFC
................81
8
Aplikacje multimedialne
.............................................................83
8.1 Aparat/kamera
....................................................................................83
8.2 Galeria
..................................................................................................87
8.3 Muzyka
.................................................................................................89
Pliki
........................................................................................................91
Dyktafon
..............................................................................................91
Kompas
................................................................................................92
Boost
....................................................................................................92
Radio
.....................................................................................................92
Aplikacja Xender do przesyłania plików
........................................94
Waves MaxxAudio
.............................................................................94
Inne aplikacje
......................................................................................94
9
Inne
.................................................................................................91
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10 Aplikacje Google
..........................................................................95
10.1 Chrome
................................................................................................95
10.2 Gmail
.....................................................................................................95
10.3 Mapy
.....................................................................................................96
10.4 YouTube
................................................................................................96
10.5 Sklep Play.............................................................................................96
10.6 Dysk Google
.......................................................................................97
10.7 Muzyka Google Play
.........................................................................97
10.8 Filmy Google Play
..............................................................................97
10.9 Hangouts
.............................................................................................98
10.10 Zdjęcia
..................................................................................................98
10.11 Keep
......................................................................................................98
11.1 Sieci zwykłe i bezprzewodowe
.......................................................99
11.2 Urządzenie
........................................................................................ 102
11 Ustawienia
.....................................................................................99
2
11.3 Osobiste
............................................................................................ 108
11.4 System
............................................................................................... 113
12 Gogle VR
..................................................................................... 117
12.1 Pierwsze kroki .................................................................................. 117
12.2 Rozwiązywanie problemów
.......................................................... 123
12.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
....................................... 124
13.1 Smart Suite
....................................................................................... 125
13.2 Aktualizacje
...................................................................................... 126
13 Optymalne wykorzystanie telefonu
..................................... 125
14 Akcesoria
.................................................................................... 128
15 Rozwiązywanie problemów
................................................... 129
16 Dane techniczne (Alcatel IDOL 4)
........................................ 138
17 Dane techniczne (Alcatel IDOL 4S)
...................................... 140
Współczynnik SAR mieści się w wymaganych granicach i nie
przekracza 2,0 W/kg. Maksymalne wartości współczynnika
SAR podano szczegółowo na stronie 8 niniejszej instrukcji.
Urządzenie, które znajduje się blisko ciała, należy
przechowywać w specjalnej osłonie, na przykład
w pokrowcu, lub zachować odległość od ciała wynoszącą
www.sar-tick.com
10 mm. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane
z narażeniem na działanie fal radiowych. Telefon może
emitować fale radiowe, nawet jeżeli nie jest wykonywane
połączenie.
CHROŃ SŁUCH
Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj głośnej
muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie
do ucha, gdy włączony jest głośnik.
3
Bezpieczeństwo użytkowania
......
Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu należy uważnie zapoznać się
z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z telefonu
niezgodnie z niniejszą instrukcją.
Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z telefonu komórkowego podczas
prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie nawet w przypadku
korzystania z zestawów głośnomówiących (zestawów samochodowych,
słuchawkowych itd.), zaleca się, aby kierowca nie korzystał z telefonu
komórkowego, jeśli pojazd jest w ruchu.
Podczas jazdy nie należy słuchać muzyki lub radia za pośrednictwem telefonu
lub słuchawek. W niektórych miejscach korzystanie z telefonu może stwarzać
zagrożenie i być zabronione.
Włączony telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy
elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się
kół czy system poduszek powietrznych. Aby mieć pewność, że nie będzie to
stanowić problemu:
- ie umieszczaj telefonu na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze,
n
w którym znajdują się poduszki powietrzne,
- kontaktuj się z dealerem lub producentem samochodu, aby dowiedzieć się,
s
czy deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi
emitowanymi przez telefon komórkowy.
• BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:
• WARUNKI UŻYTKOWANIA:
W celu zoptymalizowania działania telefonu od czasu do czasu zaleca się
wyłączenie telefonu.
Należy zawsze wyłączać telefon przed wejściem na pokład samolotu.
W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem
specjalnie wyznaczonych obszarów) telefon powinien być wyłączony. Podobnie
jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń telefony komórkowe
mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź
urządzeń wykorzystujących fale radiowe.
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin