Piotr - Badanie Krysi i Kazia 2018.05.24.txt

(0 KB) Pobierz
Zaakceptowanie przez organizm wyposażonej w meridian endoprotezy.
Zrównoważenie energetyki ciała i endoprotezy, oraz przejęcie przez mózg tej częci ciała.
Wspólne inkarnacyjne zdarzenia między Kaziem i Krysiš.
Uwiadomienie, że nie walka a dzielenie się wiedzš, pozwala rozwijać naszš osobowoć.
Wzrastanie w wiadomoci, poprzez dzielenie się wartociowš wiedzš.
Zrównoważenie długu karmicznego.
Przerobienie siebie, aby osišgnšć "metę".
Zgłoś jeśli naruszono regulamin