Hana Makurot - Gramatika kaszebsczego jazeka.pdf

(1083 KB) Pobierz
Hana Makùrôt
Gramatika
kaszëbsczégò
jãzëka
Hana Makùrôt
Gramatika
kaszëbsczégò
jãzëka
Gdańsk 2016
Książka pomocnicza jest finansowana przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Książka pomocnicza do nauki języka kaszubskiego.
recenzent:
prof. UG, dr hab. Dušan Paždjerski
korekta:
Bożena Ugowska
koordynacja wydawnicza:
Lucyna Radzimińska
skład, redakcja graficzna, projekt okładki:
Agata Przybylska
Copyright by Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Gdańsk 2016
wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
ul. Straganiarska 20-23
80-837 Gdańsk
biuro@kaszubi.pl
www.kaszubi.pl
isbn 978-83-62137-97-8
Zgłoś jeśli naruszono regulamin