Jan - Poza umysł w czystą świadomość 2018.05.10.txt

(0 KB) Pobierz
Diagnozowanie przestrzeni Jana.
Wzmocnienie, uspokojenie serduszka poprzez wiadomy oddech.
Mentalna zabawa.
Usunięcie umysłu, jego programów i utartych schematów.
Poszerzenie wiadomoci.
Bycie czystš wiadomociš.
Przejcie na tzw. drugš stronę.
Oczyszczenie bliskich, którzy opucili tš przestrzeń fizycznš.
Tęsknišc za tzw zmarłymi cišgamy ich do tej przestrzeni.
Aby wszyscy byli szczęliwi daj im i sobie wolnoć.
Zrównoważenie Jana na głębszych poziomach.
Uzdrowienie i wzmocnienie Abi.
Ty decydujesz jak i ile chcesz dowiadczać.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin