MOBAC miniporadnik.pdf

(919 KB) Pobierz
START PROGRAMU
Po uruchomieniu programu jesteśmy proszeni o nazwę atlasu - podajemy nasza nazwę +
typ mapy
Otwiera się okno:
1
2
3
4
5
x
KLAWISZOLOGIA:
kółko myszy – zoom
PPM – zaznaczanie obszaru
LPM – przesuwanie mapy
TWORZENIE MAPY
1. Wybieramy źródło, z którego stworzymy mapę
2. Wybieramy ZOOM LEVELS
- 15 wystarczy dla planu miasta
- 17 daje superszczegółową mapę, ale obszar ok. 10km
2
waży 15MB
- 6 to mniej więcej województwo
3. Zaznaczamy interesujący nas obszar
4. Dodajemy wybór.
Aby sprawdzić, jaki obszar obejmie mapa przy wybranym levelu, zaznaczamy „Show
Coverage” (X)
5. Pozostaje tylko stworzyć atlas
6. W folderze z programem w podfolderze ATLASES powstaje mapa (*.PNG) + plik kali-
bracyjny (*.MAP)
Gdy plik mapy jest za duży do naszego urządzenia, konwertujemy go na format
*.ozfx3 programem
OziPC
z dodatkiem
Img2ozf.
Jeżeli w jednej sesji chcemy stworzyć kilka map. za każdym razem trzeba skasować wy-
braną selekcję (to, co powstaje w „Atlas Content”)
Jeżeli zaznaczymy kilka leveli, powstanie kilka plików map różnej szczegółowości i wagi
Aby tworzyć mapy z GoogleMaps
, do folderu
mapsources
trzeba dodać plik
goo-
gle.xml
o zawartości:
<!-- custom "Google Map" source for Mobile Atlas Creator 1.9.8 save in *.xml and move to
/mapsources -->
<customMapSource>
<name>Google Maps</name>
<minZoom>0</minZoom>
<maxZoom>20</maxZoom>
<tileType>PNG</tileType>
<tileUpdate>IfNoneMatch</tileUpdate>
<url>http://mt{$serverpart}.google.com/vt/lyrs=m@176103410&amp;hl=pt-
BR&amp;x={$x}&amp;y={$y}&amp;z={$z}&amp;s=Galileo&amp;scale=1</url>
<serverParts>0 1 2 3</serverParts>
</customMapSource>
Aby użyc widoku hybrydowego, dodajemy plik
google2.xml
o zawartości:
<customMultiLayerMapSource>
<name>Google-hybridni-256</name>
<tileType>jpg</tileType>
<layers>
<customMapSource>
<name>Google-satelite-256</name>
<minZoom>0</minZoom>
<maxZoom>19</maxZoom>
<tileType>jpg</tileType>
<tileUpdate>None</tileUpdate>
<url>http://mt{$serverpart}.google.com/vt/lyrs=s&amp;x={$x}&amp;y={$y}&amp;z={$z}&amp;
scale=1</url>
<serverParts>0 1 2 3</serverParts>
<backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</customMapSource>
<customMapSource>
<name>Google-hybrid-256</name>
<minZoom>0</minZoom>
<maxZoom>19</maxZoom>
<tileType>png</tileType>
<tileUpdate>None</tileUpdate>
<url>http://mt{$serverpart}.google.com/vt/lyrs=h&amp;x={$x}&amp;y={$y}&amp;z={$z}&amp;
scale=1</url>
<serverParts>0 1 2 3</serverParts>
</customMapSource>
</layers>
</customMultiLayerMapSource>
Aby tworzyć mapy z
OpenTopo,
do folderu mapsources trzeba dodać plik
Open-
TopoMap.xml
o zawartości:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<customMapSource>
<name>OpenTopoMap v2</name>
<minZoom>5</minZoom>
<maxZoom>17</maxZoom>
<tileType>png</tileType>
<tileUpdate>IfNoneMatch</tileUpdate>
<url>https://{$serverpart}.tile.opentopomap.org/{$z}/{$x}/{$y}.png</url>
<serverParts>a b c</serverParts>
<backgroundColor>#000000</backgroundColor>
</customMapSource>
Wspomniane pliki XMS sa dostepne tam, skąd pobrano niniejszy poradnik
Zgłoś jeśli naruszono regulamin