Władysław - Spowiedź i samorozgrzeszenie 2018.04.13.txt

(1 KB) Pobierz
Niewiadome tworzenie intencjonalnych wyobrażeniowych połšczeń.
wiadomy oddech do serduszka.
Powstanie zachwiania podczas kształtowania indywidualnej wiadomoci, powodem braku mentalnego postrzegania.
Trudnoci w posługiwaniu się telepatiš.
Uwiadomienie w kuli macierzy.
Szukanie przyczyny urodzenia się w nieplanowanej rodzinie.
Wymknięcie się z oddziaływania "dostrajacza", poprzez chęć szybkiego dowiadczania.
Traumatyczne dowiadczenie w łonie matki.
Uwolnienie się poprzez wybaczenie z karmicznych zależnoci.
Oczyszczenie wspólnych powišzań w centralnym słoneczku.
Rozwišzywanie problemów na polu mentalnym, manifestujšce się w materialnej rzeczywistoci.
Nie będšc uczciwym wobec siebie, nie rozwišżesz żadnego problemu.
Nierozwišzane zaszłoci, powodujš zakłócenia na wszystkich poziomach naszych ciał.
Mieszanie się w karmę osób, którym się niewiadomie "pomaga".
Zapominanie o wybieranych przez sobie, inkarnacyjnych dowiadczeniach.
Pomagaj tylko tym którzy cię o to proszš, bez żadnych oczekiwań.
Akceptuj wszystko i wszystkich, takimi jakimi oni sš.
Problem z "uziemieniem" się, pochodzšcy z umysłu.
Zmiana programu nadmiernego objadania się, kontrolowanego przez umysł.
Gdy poznasz umysł że to on tobš manipuluje, to ty z nim możesz zrobić wszystko.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin