Alford Keneth D. & Savas Theodore P. - Skarby nazistów.pdf

(5306 KB) Pobierz
Skarby nazistów. Poszukiwanie łupów Trzeciej Rzeszy
Kenneth D. Alford, Theodore P Savas
.
Tłumaczenie:
Sergiusz Lipnicki
Original title: Nazi millionaires. The Allied Search for Hidden SS Gold
Copyright 2002 © Kenneth D. Alford and Theodore P Savas
.
Published in the USA and Great Britain in 2011 by Casemate Publishers, 908
Darby Road, Havertown, PA 19083 and 17 Cheap Street, Newbury, RG14
SDD
Polish translation copyright © Wydawnictwo RM, Poland 2015
Wydawnictwo RM, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
rm@rm.com.pl
www.rm.com.pl
Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana,
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny)
włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych
systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.
Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są
znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi
odpowiednich firm odnośnych właścicieli.
Wydawnictwo RM dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość
tej książce, jednakże nikomu nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji.
Wydawnictwo RM nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialne za
jakąkolwiek szkodę będącą następstwem korzystania z informacji zawartych
w niniejszej publikacji, nawet jeśli Wydawnictwo RM zostało zawiadomione
o możliwości wystąpienia szkód.
ISBN 978-83-7773-266-3
ISBN 978-83-7773-490-2 (e-Pub)
ISBN 978-83-7773-491-9 (mobi)
Redaktor prowadzący:
Irmina Wala-Pęgierska
Redakcja:
Mirosława Szymańska
Korekta:
Michał Pęgierski
Nadzór graficzny:
Grażyna Jędrzejec
Projekt okładki:
Mariusz Kula
Opracowanie wersji elektronicznej:
Marcin Fabijański
Weryfikacja wersji elektronicznej:
Justyna Mrowiec
W razie trudności z zakupem tej książki prosimy o kontakt z wydawnictwem:
rm@rm.com.pl
Dla tych, którzy byli dla mnie inspiracją: mojej żony Eddy
i moich dzieci, Cheryl Thomas, Rogera Alforda i Marka Alforda
Kenneth D. Alford
___________
Pamięci mojego taty, Michaela Anthony’ego Savasa, który
godnie służył swej ojczyźnie, walcząc na niebie okupowanej
Europy
Theodore P Savas
.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin