Elizabeth (1998) BRRip 720p_sujaidr.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{1021}{1116}www.NapiProjekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1117}{1194}W ROLACH GŁÓWNYCH
{1760}{1839}Anglia, 1554 r.
{1901}{1975}Henryk VIII nie żyje.
{1997}{2079}Kraj jest podzielony.|Katolicy przeciw protestantom.
{2095}{2184}Rzšdzi Maria, najstarsza córka|Henryka, żarliwa katoliczka.
{2203}{2242}Jest bezdzietna.
{2268}{2371}Katolicy obawiajš się|sukcesji jej przyrodniej siostry.
{2426}{2527}ELIZABETH
{2548}{2596}Będę chwalić Pana,
{2601}{2699}który wyratuje mnie|z ršk wrogów.
{2709}{2803}Zamknęły się nade mnš fale mierci,
{2822}{2913}zniewoliły mnie piekielne więzy,
{2934}{2975}powaliły
{2982}{3028}pęta mierci.
{3239}{3282}W swej męce
{3294}{3354}przyzywam Pana mego,
{3366}{3481}by usłyszał mój głos,|wznoszšcy się z Jego wištyni.
{3867}{3987}Z rozkazu miłociwie panujšcych,|królowej Marii i króla Filipa,
{3997}{4107}przyglšdać się będziemy męce|protestanckich heretyków,
{4112}{4162}którzy odrzucili zwierzchnoć
{4169}{4270}jedynego prawdziwego Kocioła|i jego wištobliwoci
{4275}{4330}papieża. Niech trawi ich
{4337}{4459}przez całš wiecznoć|ogień piekielny!
{5001}{5049}Bóg z tobš!
{5054}{5119}Na miłoć Boga, pomóżcie!
{5128}{5171}Za wolno się palę!
{5224}{5303}Pomóżcie im!|Na Boga, pomóżcie!
{6828}{6881}Królowa jest przy nadziei.
{6890}{6948}Za wczenie bijš w dzwony.
{7116}{7142}Prawda to?
{7152}{7274}Sš oznaki: brak krwawienia,|mleczne piersi, obrzmiałe łono.
{7279}{7310}Prawda to?
{7332}{7418}Król od miesięcy|nie nawiedza jej łoża.
{7423}{7516}Napawa go wstrętem,|jak ja ciebie, panie.
{8015}{8044}Norfolk...
{8085}{8147}Pani, to cudowna nowina.
{8152}{8231}Dziękujemy Bogu za nasz
{8236}{8286}radosny stan.
{8300}{8358}Dziękujmy też królowi.
{8363}{8420}To niemalże cud.
{8530}{8612}Jakie przynosicie wieci o buncie?
{8638}{8672}Sussex?
{8682}{8761}Jego miłoć zdusił go w zarzewiu.
{8765}{8828}Sir Wyatt i inni poniosš karę.
{8861}{8957}Gdyby zwyciężyli,|ci protestanci i heretycy
{8962}{9010}wynieliby na tron
{9015}{9063}twš siostrę, pani.
{9115}{9180}Nie ma przeciw niej dowodów.
{9185}{9259}- Jest winna.|- Po cóż dowody?
{9271}{9346}Póki żyje, nie będzie końca spiskom.
{9389}{9415}Ambasadorze?
{9523}{9566}Norfolk ma rację.
{9578}{9672}To heretyczka.|Nie dopuć do jej sukcesji.
{9677}{9705}Lecz gdyby...
{9748}{9801}gdyby wytoczyć jej proces,
{9806}{9866}ona okazałaby się niewinna,
{9873}{9938}a my podli. Ma sojuszników
{9943}{10029}- w parlamencie.|- Córka dziwki Boleyn!
{10034}{10103}Bękart nie może rzšdzić Angliš!
{10309}{10355}Wasza miłoć znajdzie
{10360}{10434}dowody jej zdrady. Nie wštpię.
{11432}{11468}Jak szybko!
{11820}{11875}Mogę się przyłšczyć, milady?
{12091}{12144}Jeli łaskaw, panie.
{12276}{12343}W POZOSTAŁYCH ROLACH
{13992}{14021}Milady!
{14270}{14309}MUZYKA
{14321}{14347}Księżniczko!
{14707}{14745}Księżniczko Elżbieto!
{14920}{14994}Oskarżamy cię o spisek z Wyattem
{14999}{15112}przeciw JKMoci|i aresztujemy cię za zdradę.
{15138}{15263}Mam rozkaz zabrać cię stšd|i osadzić w Tower.
{15587}{15644}Pamiętaj, kim jeste.
{15848}{15903}Nie bój się ich.
{16248}{16327}ZDJĘCIA
{16560}{16632}SCENARIUSZ
{17018}{17085}Uwięziona wchodzi na schody.
{17090}{17191}REŻYSERIA
{17251}{17342}Nie przyznam się|do niepopełnionej winy.
{17346}{17454}- Na próżno się wypierasz!|- Należała do spisku!
{17459}{17493}Wystarczy.
{17507}{17579}- Gdzie dowód?|- Skorzystałaby na tym.
{17586}{17625}Chcę mówić z królowš.
{17629}{17711}Nienawidzisz jej|i wiary katolickiej!
{17895}{17991}Jestem szczerš i wiernš poddanš.
{18018}{18106}- Chodzę na mszę.|- Udajesz! Ale w duszy...
{18152}{18169}Co?
{18200}{18246}Co mówisz, pani?
{18265}{18291}Głoniej!
{18305}{18351}Jeli te zarzuty sš
{18361}{18409}choć w częci prawdš,
{18418}{18497}choćby zbłšdziła|niewinnie i niewiadomie,
{18524}{18593}- wyznaj winę.|- Odpowiedz,
{18598}{18672}czemu dzieli nas|tak błaha kwestia
{18679}{18711}jak religia?
{18725}{18787}- Katolicy i protestanci...|- Błaha?
{18828}{18895}Choć zabiła twojš matkę?
{19193}{19257}Wszyscy wierzymy w Boga.
{19262}{19322}Nie, pani. Jest tylko jedna
{19327}{19408}prawdziwa wiara. Inne to herezja.
{20106}{20142}Zziębła.
{20154}{20212}Nie chcę waszej litoci.
{20226}{20307}Przyjmij to zatem|przez wzglšd na mnie.
{20389}{20420}Dziękuję.
{20463}{20528}Nie zapomnę twej dobroci.
{22240}{22300}Tej nocy czeka mnie mierć.
{22477}{22501}Pani.
{22938}{22990}- Ratuj!|- Precz!
{23818}{23913}Jestem pokornš sługš|waszej wysokoci.
{24283}{24314}Podejd.
{24355}{24436}Bliżej, bym mogła widzieć twarz.
{24642}{24690}Nie widzę rysów króla,
{24695}{24762}tylko tej dziewki, twojej matki.
{24815}{24916}Najlepszš decyzjš mego ojca|było skrócenie jej o głowę.
{24942}{25014}Zapominasz, że to i mój ojciec.
{25098}{25187}Czemu nie wyznasz|swoich zbrodni przeciwko mnie?
{25194}{25268}Bo żadnej się nie dopuciłam.
{25330}{25417}Mówisz z takš szczerociš.|Wcišż jeste
{25426}{25479}wytrawnš aktorkš.
{25546}{25599}Mój mšż wyjechał...
{25616}{25676}Moje dziecko otruto.
{25702}{25762}Powiadajš, że to guz.
{25798}{25848}le z tobš, pani.
{25853}{25959}Mówiš, że ten rak uczyni cię|królowš, ale się mylš. Patrz!
{25963}{26047}Twój wyrok mierci.|Wystarczy, że go podpiszę.
{26052}{26136}Pani, jeli złożysz tu podpis,
{26141}{26191}zabijesz własnš siostrę.
{26325}{26397}Obiecasz mi co?
{26453}{26493}Kiedy umrę,
{26498}{26601}zrobisz wszystko,|by utrzymać wiarę katolickš.
{26620}{26719}Nie odbieraj poddanym|łask Dziewicy Maryi,
{26723}{26779}ich Bożej Matki.
{26836}{26891}Kiedy będę królowš,
{26910}{26946}obiecuję
{27016}{27078}postępować zgodnie
{27085}{27136}z własnym sumieniem.
{27162}{27198}Nie łud się!
{27232}{27282}Wrócisz do Hatfield,
{27294}{27366}gdzie czeka cię areszt domowy.
{27412}{27493}- Dziękuję, wasza wysokoć.|- Nie!
{27505}{27618}Rzucę jš wilkom.|Niech się przekona, jacy sš.
{28737}{28836}To tylko dziecko,|a wy sikacie w gatki!
{28920}{29001}Protestanci zaczynajš|wracać do kraju.
{29013}{29114}Chcš zgładzić|wszystkich katolików w Anglii.
{29155}{29224}Doszłoby do straszliwej rzezi.
{29234}{29301}Walsingham ma wrócić z Francji.
{29308}{29342}Jest nikim!
{29519}{29574}Dopilnuj, by nie wrócił.
{29589}{29692}Tak mało na tym wiecie piękna,|a tak wiele cierpienia.
{29749}{29819}Czy taki był zamysł Pana Boga?
{29860}{29917}Oczywicie, jeli Bóg istnieje.
{29963}{30037}A może wszechwiat to tylko my
{30068}{30109}i nasze myli...
{30296}{30339}Przemyl to.
{30572}{30620}Jeli musisz,
{30641}{30689}zrób to teraz.
{30713}{30759}Bez żalu.
{30778}{30838}Ale najpierw pomyl
{30902}{30998}i upewnij się,|czemu jest to konieczne.
{31185}{31224}Chod tu.
{31497}{31531}Popatrz.
{31571}{31629}Czeka na ciebie wiat.
{31674}{31758}Niewinnoć|to twój największy skarb.
{31799}{31881}Jeli go zaprzepacisz,|stracisz duszę.
{32319}{32348}Ojcze...
{32358}{32418}- Sir William!|- Milady...
{32423}{32499}Tylko tutaj nic nam nie grozi.
{32504}{32535}Posłuchaj.
{32557}{32612}Wszystko idzie po naszej myli.
{32619}{32720}Wielu naszych przyjaciół|wraca z wygnania.
{32725}{32842}Ale czasy sš niespokojne,|nad twoim życiem wisi groba.
{32854}{32921}Musisz zatem milczeć
{32926}{33029}- i z nikim się nie spotykać.|- Z nikim?
{33041}{33101}Nawet z lordem Robertem.
{33106}{33221}- To zaufany przyjaciel...|- Dziecko, posłuchaj, proszę.
{33262}{33331}Nie znasz zwyczajów tego wiata,
{33336}{33456}musimy zrobić wszystko,|by ci zagwarantować tron.
{33475}{33540}Jest tu kto, z kim pomówisz.
{33545}{33619}Alvaro de la Quadra,|ambasador Hiszpanii.
{33626}{33648}Dlaczego...?
{33806}{33863}Przynoszę wiadomoć.
{33873}{33991}Król Hiszpanii|jest olniony i proponuje ci rękę.
{33998}{34055}Moja siostra jeszcze żyje.
{34060}{34127}Jej łoże jest jeszcze ciepłe.
{34132}{34218}JKMoć znajduje je chłodnym.
{34523}{34554}Musisz.
{34559}{34592}Na miłoć Boga,
{34597}{34633}podpisz.
{34715}{34791}Zostawisz królestwo heretyczce?
{34952}{35053}Powiedział mi,|że król mnie polubi,
{35060}{35153}ale nie odwiedzi mego łoża|częciej niż 2, 3 razy w roku.
{35158}{35197}Aż tyle?
{35321}{35360}Był olniony.
{35364}{35386}Oczywicie.
{35446}{35472}Ale...
{35477}{35539}mieszkałby w Hiszpanii.
{35583}{35643}Więc król jest durniem.
{35731}{35827}Co można przedkładać|nad twoje łoże?
{36079}{36115}Robercie...
{36120}{36225}- nie powiniene tego mówić.|- Więc poprzestanę na mylach.
{36350}{36465}Ta niepewnoć... Sir William|twierdzi, że groba nie minęła.
{36472}{36515}Nie słuchaj go.
{36520}{36558}Nikogo nie słuchaj.
{36566}{36602}To płotki.
{36606}{36693}- Gdy będziesz królowš...|- Jeszcze niš nie jestem.
{36697}{36743}Ale będziesz.
{36757}{36834}Elżbieta, królowa Anglii.
{36868}{36930}Dwór będzie cię wielbił,
{36935}{37038}poddani słuchali...|Poeci będš opiewać twš urodę,
{37059}{37165}muzycy będš komponować,|a ty będziesz miała ich za nic.
{37203}{37235}Mnie także.
{37357}{37429}Jak mogłabym mieć cię za nic?
{37508}{37570}Jeste dla mnie wszystkim.
{37599}{37695}A wszystkim tym,|czym jestem, jeste ty.
{38289}{38323}Umarła?
{38793}{38841}Zanie go jej.
{39491}{39517}Milady...
{39615}{39682}Przybył tu hrabia Sussex.
{40900}{41001}Królowa umarła!|Niech żyje królowa!
{41083}{41128}Niech żyje królowa!
{41308}{41375}Tak chciał Pan...
{41411}{41483}I jest to dla nas cudem.
{41629}{41699}Północy, przedstawiam ci
{41704}{41776}Elżbietę, twš prawdziwš królowš.
{41833}{41958}Południe, przedstawiam ci Elżbietę,|twš prawdziwš królowš.
{43799}{43869}Koronuję cię, Elżbieto,
{43888}{43941}królowo Anglii,
{43945}{44015}Irlandii i Francji.
{44785}{44883}Niech Bóg zachowa|waszš wysokoć.
{44969}{45094}Pani, wiedz, że odziedziczyła|kraj słaby i zepsuty.
{45108}{45187...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin