Ojciec Daniel - Ksiądz Daniel Galus.txt

(0 KB) Pobierz
OKÓLNIK KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ
Płock  dnia 27 marca 2017 r.
13/2017

KOMUNIKAT WIKARIUSZA BISKUPIEGO DS. SAKRAMENTALNYCH
W nawišzaniu do informacji podanej przez Biskupa Płockiego na Konferencji Księży Dziekanów w dniu 15 marca 2017 r., powiadamiamy duszpasterzy i wiernych diecezji płockiej, że działalnoć Pustelni w Czatachowie (o. Daniel Galus) nie posiada aprobaty Metropolity Częstochowskiego, ks. arcybiskupa Wacława Depo. Dotyczy to również działajšcej przy tzw. Pustelni Wspólnoty Miłoć i Miłosierdzie Jezusa.
W zwišzku z tym apeluje się do kapłanów i wiernych wieckich o powstrzymanie się od organizowania wyjazdów zbiorowych i indywidualnych do tego miejsca. Przypominamy starożytnš zasadę w. Ignacego Antiocheńskiego: Nie czyńcie nic bez biskupa, [] kochajcie jednoć, unikajcie podziałówť (List do Filadelfian, 7, 1)
Płock, dnia 27 marca 2017 r.
Ks. dr Piotr Grzywaczewski
Kanclerz Kurii
Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych
Zgłoś jeśli naruszono regulamin