Wszytskie moje troski i kłopoty +++.pdf

(46 KB) Pobierz
18. Wszystkie moje troski i kłopoty
G
e
A
A7
D
D
A
h
D D7
Soprano
Wszyst -kie mo - je tros -ki i kło - po - ty,
Clarinet in Eb
Violin I
5
G
e
C
A7
D
Fis7
S.
W Two-je rę - ce skła - dam, Pa - nie mój.
Eb Cl.
Bar - dzo cie szę się,
e
Vln. I
8
h
D7
G
e
A
A7
D
(D7)
S.
właś - nie nas wyb -ra - łeś
Eb Cl.
Byś -my i -dąc
nieś - li
I - mię Twe.
Vln. I
Copyright Mafin©
Zgłoś jeśli naruszono regulamin