Perła wielkiej ceny. Relacja z Bogiem.pdf

(170 KB) Pobierz
Perła wielkiej ceny
O kontakcie z Bogiem
Książeczka o tym, jak nawiązać osobisty
kontakt z Bogiem. Jak poznać Boga osobiście-
poza wszelkimi ziemskimi organizacjami:
kościołami,
sektami
i
zborami-
i
jak
doświadczyć głębi wiary i wewnętrznego
ukojenia. Bo wielu nie zna Boga, choć o nim
mówi i czyta. Przeczytaj i zaradź temu, jeśli
czujesz, że i tobie brakuje czegoś ważnego.
“Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mateusza 10:8)
Więcej arytułów: lovespeech.pl
1
Gdyby wszyscy zostali zbawieni...
Załóżmy, że wszyscy ludzie zostają zbawieni. Zmartwychwstają mordercy,
cudzołożnicy, aferzyści... Zmartwychwstają też święci. I wszyscy są razem,
w jednym miejscu- a tym miejscem jest raj. Mordercy, cudzołożnicy i
aferzyści wstają z martwych i zaczynają się rozglądać wokół. A tam ulice
brukowane złotem, wspaniałości jakich nikt nigdy nie widział. "Nic tylko
kraść"- myślą aferzyści i układają plan, jak zagarnąć to wszystko dla siebie.
Zaraz też bratają się z mordercami- przyda się zbrojne ramię, by zagarnąć raj
dla siebie. Cudzołożnicy obudzili się również- a wokół tyle pięknych kobiet
w całkiem nowych, doskonałych ciałach. Zaczynają ich pożądać i
rozmyślać, jak by się do nich zbliżyć. Takiego problemu nie mają
gwałciciele, którzy również zmartwychwstali w raju- i po prostu rzucają się
na kobiety, nie patrząc na nic. Mordercy czatują na świętych, religijni ludzie
rozpoczynają schizmy i kłócą się o istotę i naturę Boga. Każdy z nich upiera
się, że tam, na ziemi, miał rację co do swoich przekonań i zaczyna zbierać
zwolenników
swoich
ziemskich
doktryn.
Bardziej
spokojni
nowi
mieszkańcy raju obmawiają się wzajemnie -podli w dyskretny sposób-
myślą, że to ich własne zasługi doprowadziły ich do miejsca, w którym się
znajdują i że są lepsi i ważniejsi niż cała reszta. Obżartuchy i chciwcy
mierzą pożądliwym wzrokiem całe bogactwo wokół. Nagle ktoś zaczyna
wykuwać z ulicy złoto. Bójka! Która trwa i trwa- ale nikt nie może wygrać,
bo żadna ze stron się nie męczy: doskonałe, nieśmiertelne ciała obojętnie
przyjmują ciosy.
A święci? Święci nie wierzą własnym oczom. Dlaczego, Boże? Jak to?....
Gdyby wszyscy zostali zbawieni, byłoby tak, jak jest- tyle że jeszcze gorzej,
2
bo grzech i nieprawość trwałyby w nieskończoność. Gdyby wszyscy zostali
zbawieni, ludzie zostaliby nagrodzeni za zło, które czynili za życia. Bóg nie
robiłby różnicy między dobrym a złym człowiekiem. I skazałby dobrych na
wieczną karę, którą jest przebywanie ze złymi i cierpienie z ich ręki.
Wieczność w niebie byłaby koszmarnym i przewrotnym żartem- od którego
nie ma ucieczki.
Gdyby wszyscy poszli do nieba, w niebie istniałoby niewolnictwo,
szowinizm i prostytucja. Niebo byłoby piekłem dla wielu dusz, które by się
tam znalazły.
ALE TAK NIE JEST. Jezus powiedział, że do nieba wiedzie wąska ścieżka,
na końcu której znajduje się wąska brama. I nie wejdzie przez nią żaden
morderca, aferzysta czy cudzołożnik.
3
Kontakt z Bogiem.
Jak go nawiązać?
Do czego wzywał Jezus Chrystus? Do pokuty. Grzech tworzy mur między
Bogiem a człowiekiem. Poprzez grzech popełniony w ogrodzie Eden,
człowiek został oddzielony od Boga. Sensem przyjścia Jezusa na ziemię
było nawracanie ludzi: namawiał do obalania muru, który ich od Boga
oddziela. Do wyrzeczenia się grzechu- pojednania z Bogiem. Jeśli człowiek
wierzy w Jezusa i jeśli odwraca się od grzechu, Bóg daje mu łaskę.
Musimy być czyści w oczach Boga (bez grzechu), by móc się z nim
skontaktować. Tak było w czasach Starego Testamentu, tak też jest i w
Nowym. Musimy oczyszczać się przez spowiadanie się bezpośrednio Bogu.
Bóg jest doskonały i dlatego, byśmy mogli nawiązać z nim kontakt, nie
może być w nas grzechu. Wkraczanie w bożą obecność jest trudne i wymaga
wiele wysiłku, ponieważ człowiek ma grzeszną naturę. Dlatego właśnie
Jezus powiedział:
"A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje
gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je." Mt 11:12
Trzeba więc być upartym i zdeterminowanym. Nie zniechęcać się
niepowodzeniami, ale prosić Boga i starać się; "stawać na rzęsach". Gdy w
końcu zostaniesz wypełniony Duchem Świętym, będziesz to wiedział- i
nauczysz się na własnym przykładzie, jak wchodzi się w bożą obecność.
4
Bóg ceni wytrwałość, wysłuchuje modlitw swoich świętych, nagradza ich
posty i wyrzeczenia. By otrzymać tablice z dziesięciorgiem przykazań,
Mojżesz pościł kilkadziesiąt dni. Jezus pościł na pustyni również bardzo
długo, zanim zaczął nauczać. Eliasz, który, jak podaje Biblia, "był
człowiekiem takim jak my", modlił się usilnie, by nie było deszczu i nie
było deszczu trzy lata i sześć miesięcy.
"Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego" Jk 5:16
Jak napisano już wcześniej, Bóg daje Ducha Świętego osobom, które
kochają go i przestrzegają jego przykazań. Jeśli szczerze pokutowałeś, znasz
dobrze Biblię i masz już Ducha Świętego, możesz go nie odczuwać, jeśli
masz jakieś grzechy w swoim życiu i/lub nie pracujesz dla Boga: nie
ewangelizujesz, nie składasz świadectwa etc. Wtedy jesteś jak sługa z jednej
z przypowieści Jezusa, który zakopał powierzony mu talent w ziemi- gdy
pan powrócił i zażądał od sługi powierzonego mu talentu, ten zwrócił mu go
bez zysku. Tak stanie się z człowiekiem, który nie pracuje dla Boga- nie jest
czynnym sługą, który inwestuje swój talent dla dobra Królestwa Bożego.
To jest właśnie kontakt z Bogiem. Bóg komunikuje się poprzez Ducha
Świętego, którego daje ludziom, którzy w niego wierzą i są mu posłuszni:
"Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy mu są posłuszni."
Dz Ap 5:32
Ale czy jesteś mu posłuszny? Skąd to możesz wiedzieć?... Większość ludzi
nie zna treści Biblii, która dla chrześcijanina ma stanowić podręcznik.
Dodatkowo, bez Ducha Świętego nie można zrozumieć Pisma.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin