Majewski M., Ugarit – historia, religia, literatura, język na tle Biblii Starego Testamentu.pdf

(1968 KB) Pobierz
Marcin Majewski
UGARIT
Kraków: UPJP II 2010
Historia, Religia, Literatura, Język
na tle Biblii Starego Testamentu
Ugarit – historia, religia, literatura, język
Monografia udostępniona na licencji –
CC BY-SA 3.0 PL
Marcin Majewski, Kraków 2010
Jak cytować monografię:
Styl APA:
Majewski, M. (2010).
Ugarit – historia, religia, literatura, język na tle Biblii Starego
Testamentu
[Format PDF]. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (skrypt).
Źródło:
https://upjp2.academia.edu/MarcinMajewski
[Dostęp:
data korzystania z pliku].
Styl Chicago:
Marcin Majewski,
Ugarit – historia, religia, literatura, język na tle Biblii Starego
Testamentu
(Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2010 [skrypt]). Źródło:
https://upjp2.academia.edu/MarcinMajewski
[Dostęp:
data korzystania z pliku].
2
Marcin Majewski
Marcin Majewski
UGARIT – historia, religia, literatura, język
na tle Biblii Starego Testamentu
3
Ugarit – historia, religia, literatura, język
Integralną częścią monografii jest
GALERIA UGARIT
zamieszczona na stronie
www.biblia-orygenes.org
(zakładka „Strefa studenta”), podzielona na działy:
1. Zdjęcia, ryciny, mapy Ugarit
2. Figurki i przemioty ukazujące bogów Ugarit
3. Galeria tabliczek glinanych z literaturą z Ugarit
4. Filmy i muzyka o Ugarit
4
Marcin Majewski
SPIS TREŚCI
Najważniejsze skróty…………………………………………………………………………8
Wprowadzenie…………………………………………………………………….……..……9
ROZDZIAŁ I
Ugarit – historia i archeologia………………………………………………………………10
1. Nazwa i położenie…………………………………………………………………….……10
A) Nazwa…………………………………………………………………………………10
B) Położenie…………………………………………………………………………...…11
C) Stanowiska archeologiczne………………………………………………………...…11
2. Odkrycie Ugarit……………………………………………………………………….……12
A) Historia odkryć……………………………………………………………………..…12
B) Identyfikacja odkryć……………………………………………………………….…14
3. Dzieje miasta………………………………………………………………………….……14
A) Warstwy odkryć………………………………………………………………………14
B) Rekonstrukcja historii miasta…………………………………………………………16
C) Szczytowy okres rozwoju…………………………………………………………….17
a) Sytuacja społeczno-ekonomiczna……………………………………………...…18
b) Sytuacja polityczna…………………………………………………………….…20
c) Ustrój Kanaanu……………………………………………………………………22
d) Królowie Ugarit…………………………………………………………………...22
4. Ludność miasta………………………………………………………………………….…23
5. Ugarit a Kanaan……………………………………………………………………………24
6. Znaleziska……………………………………………………………………………….…25
A) Pozaliterackie (najważniejsze budowle i artefakty)…………………………....……..25
B) Literackie…………………………………………………………………………..…26
C) Odszyfrowanie i tłumaczenie tekstów………………………………….…………….28
ROZDZIAŁ II
Ugarit – religia i literatura………………………………………………………………….29
7. Religia Ugarit………………………………………………………………………………29
A) Bogowie………………………………………………………………………………29
B) Ofiary…………………………………………………………………………………30
C) Król jako ofiarnik………………………………………………………………..……31
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin