Zajączkowski R., Głos prawdy i sumienie. Kościół w pismach Cypriana Norwida.pdf

(1591 KB) Pobierz
GŁOS PRAWDY
I SUMIENIE
Pierwsze wydanie książki ukazało się
w serii Monografie FNP wydanej przez
Wydawnictwo Leopoldinum
Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998
Korekty
Justyna Filipczyk
Projekt okładki
Tomasz Jaroszewski
Printed in Poland
© Copyright by Ryszard Zajączkowski
and Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2012
ISBN 978-83-231-2882-3
WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
Redakcja: ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611 42 95, fax +48 56 611 47 05
e-mail: wydawnictwo@umk.pl
Dystrybucja: ul. Reja 25, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611 42 38, e-mail: books@umk.pl
www.wydawnictwoumk.pl
Wydanie drugie
Druk: Wydawnictwo Naukowe UMK
ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
Oprawa: Abedik sp. z o.o.
ul. Glinki 84, 85-861 Bydgoszcz
Cyprian Kamil Norwid, autoportret, 1880 r.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin