Piotr Kapera - Jak chronić dziecko przed pornografią.pdf

(1934 KB) Pobierz
Projekt okładki: Joachim Kubieniec (kubieniec92@gmail.com)
Konsultacja tekstu: Mateusz Świstak
Redakcja techniczna: piotr@kosowski.online
Copyright © Piotr Kapera
Copyright © Stowarzyszenie Możesz, Instytut Rozwoju Mężczyzny
Katowice 2016
ISBN 978-83-946435-1-5
Ebook „Jak chronić dziecko przed pornografią”
może być przesyłany innym osobom bezpłatnie jedynie w całości.
Umieszczanie ebooka na stronach www wymaga pisemnej zgody wydawcy.
Więcej informacji o podobnej tematyce znajduje się na stronie Instytutu:
www.mezczyzna.org.pl
Jeśli chciałbyś zorganizować wykład, prelekcję warsztat na temat seksualności,
profilaktyki lub uzależnienia od pornografii prosimy o kontakt:
ul. Św. Jana 9, 40-012 Katowice
+48 (32) 726 1866
biuro@mezczyzna.org.pl
WSTĘP
Napisałem ten ebook gdyż wierzę, że istnieje co najmniej jedna postawa poza biernością,
w momencie kiedy konfrontujemy się z tematem pornografii wśród dzieci. Każdy z nas może
odnieść sukces w walce o zachowanie wrażliwości i niewinności najmłodszych. To wręcz po-
winno stać się naszym obowiązkiem, aby chronić dzieci przed pornobiznesem, który bez-
karnie wchłania je w coraz to mroczniejsze i coraz bardziej nieludzkie gatunki pornografii.
W tym ebook’u znajdziesz wskazówki, które mogą stać się dla Ciebie punktem zwrotnym
w zrozumieniu skali zagrożenia. Dostaniesz również praktyczną wiedzę, którą będziesz mógł
wykorzystać, aby oddalić jak najdalej w czasie pierwszy kontakt dziecka z pornografią. Po-
może Ci również stworzyć przestrzeń w Twoim domu, w której korzystanie przez dziecko
z Internetu będzie dużo bezpieczniejsze.
Co sprawiło, że ten ebook powstał?
Od połowy 2013 roku pracuję z mężczyznami,
którzy zmagają się w różnym stopniu ze swo-
ją seksualnością, i którzy na drodze tych zma-
gań uwikłali się w uzależnienia chociażby od
pornografii. Większość mojej energii była sku-
piona na tym, aby pomagać właśnie tej kon-
kretnej grupie i w tym konkretnym temacie. Do
czasu, kiedy zapisałem się na obóz gdzie dużą
część uczestników stanowili rodzice. Więk-
szość z nich ma dzieci, które już od najmłod-
szych lat korzystają bez żadnych ograniczeń
z zawartości, którą oferuje im szerokopasmo-
wy dostęp do Internetu. Również do treści, któ-
ra jest dla nich szkodliwa. W mojej głowie poja-
wiła się myśl, że przecież mógłbym przygoto-
wać dla nich wykład o ukrytym zagrożeniu ja-
kim jest pornografia. W ramach przygotowań
do niego natknąłem się na wywiad z psychote-
rapeutką pracującą z dziećmi w temacie uzależ-
nień od pornografii.
JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED PORNOGRAFIĄ
WWW.MEZCZYZNA.ORG.PL
PIOTR KAPERA
3
Poniższe fragmenty pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z Anetą Zielińską, psychote-
rapeutką
1
:
Milena Bryła: Byłam zaskoczona, gdy dowiedziałam się, że jako psycholog dzie-
cięcy zajmuje się Pani dziećmi uzależnionymi od pornografii. Nawet nie młodzieżą,
ale dziećmi. Dzieci i uzależnienie od porno… nie bardzo mieści mi się to w głowie.
W jakim wieku są Pani pacjenci?
Aneta Zielińska: Najmłodsi mają osiem lat. Większość – dziesięć, jedenaście… .
[MB]: Ośmiolatkowie uzależnieni od porno!
[AZ]: Tak. W dodatku zazwyczaj są to dzieci, które oglądają już tzw. twardą pornogra-
fię, a więc wcześniej musiały jeszcze oglądać lżejsze treści. Oglądanie pornografii przez
dzieci może poczynić szkody w ich psychice: może nastąpić wzrost poziomu niepoko-
ju, nadpobudliwość, wystąpienie objawów nerwicowych, a później także depresyjnych.
Na poziomie somatycznym mogą natomiast występować problemy ze snem, bóle gło-
wy, apatia, nudności – a to są już objawy nasycenia pornografią.
[MB]: Jak zaczyna się takie uzależnienie?
[AZ]: Zaczyna się zazwyczaj od tego, że dziecko wyszukuje w internecie informacji po-
trzebnych na przykład do szkoły, i przypadkiem natrafia na treści dla dorosłych: zdję-
cia czy filmiki erotyczne. Ogląda je i mimo wszystko zaczyna się interesować, co to jest,
skąd to jest, zaczyna klikać… Wchodzi na strony pornograficzne, widzi, że to wciągają-
ce, przyjemne, że to stymulacja, a tak naprawdę to początek uzależnienia.
Mechanizm adaptacji, czyli przyzwyczajania się, sprawia, że dziecko szuka okazji, żeby
tylko włączyć komputer, żeby tylko się zalogować, żeby coś pooglądać. Zobaczy jeden,
dwa filmy pornograficzne, nasyci się. Ale później już mu to nie wystarcza, bo te same
obrazy oglądane wielokrotnie przestają oddziaływać erotycznie. Potrzebne są nowe
bodźce, dziecko chce więcej, więcej i więcej. Zaczyna się szukanie czegoś mocniejsze-
go, innego, nietypowego. Oglądanie pornografii przez dzieci jest bardziej uzależniające
niż alkohol i narkotyki.
1
Psycholog: Moi pacjenci? 8-letnie dzieci uzależnione od porno. Od twardej pornografii, http://wiadomosci.gazeta.pl/
wiadomosci/1,114871,12649221,Psycholog__Moi_pacjenci__8_letnie_dzieci_uzaleznione.html [dostęp: 03.08.2016].
4
JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED PORNOGRAFIĄ
PIOTR KAPERA
WWW.MEZCZYZNA.ORG.PL
Niestety kwestia ochrony dzieci i młodzieży przed pornografią w Polsce jest bardzo zanie-
dbana, o czym może świadczyć chociażby bardzo mały zasób badań. Te, do których udało
mi się dotrzeć prezentują następującą kondycję młodzieży:
Badania przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej (II i III klasa gimnazjum – 14 i 15 lat)
potwierdzają tylko obawy:
Źródło: Badanie dr Szymona Grzelaka, Prezesa Zarządu IPZIN pt.: Diagnoza problemów i pozytywnego potencjału młodzieży, 2013 r.
Szybkość narastania problemu ciągle wzrasta i to w tempie niewyobrażalnym. Powstają co-
raz to nowsze technologie, które mają za zadanie zatrzeć granicę między światem wirtu-
alnym a rzeczywistością. Dla pornobranży jest to szansa na dostarczanie swoim klientom
dużo mocniejszych doznań. Ponadto nieograniczony dostęp do Internetu, a co za tym idzie
także pornografii nie tylko z komputera, ale także z urządzeń mobilnych tylko przyczynia się
do nasilenia tego problemu.
Jedyne, co możemy zrobić, to przejść do działania.
Kilka powodów dlaczego warto zareagować.
DLACZEGO – JEST AŻ TAK WAŻNE ABYŚ ZAREAGOWAŁ?!
1. Dziecko jest o wiele bardziej niż Ty podatne na skrzywdzenie
Fakt ten skomentował bardzo dosadnie Jezus.
Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego,
aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza.
Ew. Mateusza 18:6
Aby w pełni zrozumieć powagę i znaczenie tych słów, które wypowiedział Jezus, postanowi-
łem przytoczyć Ci parę faktów naukowych.
a) Pornografia jest jak narkotyk – uzależnia
Mamy coraz więcej badań, które jednoznacznie pokazują, że pornografia to uzależnienie.
W 2014 roku zespół pod przewodnictwem dr Valerie Voon za pomocą funkcjonalnego ob-
razowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI) porównał aktywność mózgu u osób
JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED PORNOGRAFIĄ
WWW.MEZCZYZNA.ORG.PL
PIOTR KAPERA
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin