Litania dominikańska [recytowana] , wersja 1.txt

(3 KB) Pobierz
I WERSJA


Panno, usłysz nas.
Panno, wysłuchaj nas.

Ojca z niebios oblubienico uwielbiona.
Syna Bożego Matko błogosławiona.
Ducha więtego mocš zapłodniona.
Trójcy więtej siedzibo niesplamiona, zmiłuj się nad nami.
Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona,
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona,
Przez Patriarchów upragniona,
Przez Proroków oznajmiona,
Z Apostołami w wieczerniku zjednoczona,
Z Męczennikami mękš uwięcona,
Przez Wyznawców wysławiona, 
Przez Dziewice ulubiona,
Z Mariš Magdalenš pod krzyżem w łzach pochylona,
Nad wszystkich więtych, nad wszystkie więte ozdobiona,
więta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona,

więta Maryjo, módl się za nami.
Manno słodkoci
Płomieniu miłoci
Gałšzko wonnoci
Władczyni godnoci
Obrończyni naszej słaboci 

więta Maryjo, módl się za nami.
Perło kosztowna
Komnato stosowna
Królowo cudowna
Bramo warowna 
Aniołów radoci bezmowna

więta Maryjo, módl się za nami.
Matko wybrana
Przed wiekami umiłowana
Linio prosto narysowana
Wieżo ku niebu zbudowana
Przyjaciółko niezrównana

więta Maryjo, módl się za nami.
Piersi miodna
Aniołom podobna
Różami zdobna
Niebios godna
Miłociš płodna

więta Maryjo, módl się za nami.
Owieczko łagodna nad panny
Córko matki swej Anny
Gładzšca czyn Ewy zachłanny
Okrzyku nieustanny
Słodyczy anielskiej manny

więta Maryjo, módl się za nami.
Najliczniejsze stworzenie
Wyższa nad pokolenie
Bożych praw utwierdzenie
Cała czysta jak istnienie
Przyjani połšczenie

więta Maryjo, módl się za nami.
Miłosierdzia naczynie
Pogodo co nie przeminie
Łaski pełna Twe imię
Wród niewiast wiecšca jedynie
Pro niech nas kara ominie

więta Maryjo, módl się za nami.
Piersi słodka krynico
Wysoka służebnico
Sybillińska dziewico
Pod krzyżem lamentnico
Jasna miłoci wieco

więta Maryjo, módl się za nami.
Matko Pana i Boga
Człowieka nadziejo droga
Bóstwa sługo uboga 
Szatana klęsko sroga
Aniołów Pani błoga

więta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowa
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa
Ty królowš, Maryjo, rzšd nami, prowad
Owiecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa

więta Maryjo
Bšd nam łaskawa, Maryjo najlitoniejsza
Bšd łaskawa, Maryjo, Najłagodniejsza

Przez więty dzień Twojego Narodzenia, wspomagaj nas, Pani.
Przez więty dar Twojego przyzwolenia,
Przez więty lub Dziewictwa Twojego Panno, gwiazdo morza,
Przez dziewięć więtych miesięcy, kiedy Syna Bożego w żywocie nosiła,
Przez więty połóg Twój, gdy Boże Niemowlštko karmiła,
Przez radoć Twojš, gdy przez Mędrców z Synem odnaleziona była,
Przez więte Ofiarowanie w wištyni, przykładny wzór pokory,
Przez więte siedem lat, kiedy w Egipcie z Synem Swym Błogosławionym przebywała,
Przez więte trzy dni, gdy z boleciš Go szukała,
Przez więty dzień Sobotni, kiedy wiarę zachowała,

Córko Boga Maryjo, wejrzyj na nas
Córko Joachima, Maryjo, kochaj nas
Córko Anny, Maryjo, przyjmij nas

Owieczko Boża, Ty nadziei brama, przenie nas do Syna, Maryjo
Owieczko Boża, połšcz nas z Synem sama, dziewicza lilijo
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim, co czas wygnania przeżyjš. 

Amen. 


ródło:
http://www.duchprawdy.com/litania_dominikanska_do_matki_bozej.htm
Zgłoś jeśli naruszono regulamin