Piotr Mazur - Zawod nauczyciela w ciagu dziejow.pdf

(3921 KB) Pobierz
Piotr Mazur
Zawód nauczyciela
w ciągu dziejów
Skrypt dla studentów z historii wychowania
Chełm 2015
Recenzent:
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Stępnik
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Korekta:
Magdalena Tchórz-Wójtowicz
Skład:
Piotr Mazur
Projekt okładki:
Mariusz Maciuk
Grafiki okładki pochodzą od użytkownika
Freepik z portalu
www.flaticon.com
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE
UL. POCZTOWA 54, 22-100 CHEŁM
WWW.PWSZ.CHELM.PL
ISBN
978-83-61149-27-9
SPIS TREŚCI
Wstęp......................................................................................................................................... 5
Rozdział I .................................................................................................................................. 9
Mistrz starożytny..................................................................................................................... 9
Rozdział II............................................................................................................................... 27
Średniowieczny nauczyciel .................................................................................................. 27
Rozdział III ............................................................................................................................. 37
Humanistyczny pedagog ..................................................................................................... 37
Rozdział IV ............................................................................................................................. 49
Nauczyciel czasów oświecenia ............................................................................................ 49
Rozdział V .............................................................................................................................. 67
Nauczyciel XIX wieku .......................................................................................................... 67
Rozdział VI ............................................................................................................................. 87
Pedagog w czasach współczesnych .................................................................................... 87
Zakończenie ......................................................................................................................... 115
Bibliografia ........................................................................................................................... 117
Zgłoś jeśli naruszono regulamin