Mary did You know.pdf

(441 KB) Pobierz
Mario czy już wiesz...
(oryg. Mary did you know?)
2017
opr. Kuba Badach & TGD
harm. Anna Szeląg
1. Ma-rio czy już wiesz,
kim o - ka - że się
Twój Syn, Twój ma-ły chło-piec? Ma-rio czy już
Czy już wiesz___
wiesz,
że te stóp-ki dwie
po wo-dzie bę-dą kro - czyć? Czy Ty wiesz,
że ta
Czy już wiesz___
Czy Ty wie....____
po 3 zwrotce:
( )
ma - ła dłoń pow-strzy-ma wiel-ki wiatr?
Że da - łaś ży - cie Te - mu,
kto
-esz_________
Ooo... Mhm...
Mhm... ______
2. Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu?
Mario czy już wiesz, że Twój Synek ma wybawić nas od złego?
Czy Ty wiesz, że Twój Chłopiec już niebiańskie ścieżki zna?
Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz?
Mario, Mario...
To - bie ży - cie
da_____.
Śle-pe-mu wzrok, głu-che-mu dźwięk, zmar-
To - bie ży - cie
da_____.
Śle-pe-mu wzrok___________
-łe - mu
ży-cia dar.
Chro-me-mu krok,
nie - me - mu pieśń przy-...
Zmar - łe - mu ży-cia dar,
Chro-me-mu krok
-no -
si
Chrys - tus
Pan!________________________
Przy - no - si
Chrys - tus
Pan!____________
3. Mario czy Ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki Twój bohater?
Mario czy Ty wiesz, że pewnego dnia On rządzić będzie światem?
Czy Ty wiesz, że to właśnie On pokona grzech i śmierć?
Dziecko śpiące w Twych ramionach, na imię ma... "Jam jest"!
na
i - mię ma...
"Jam
jest"_______________
"Jam
jest"_______________
Zgłoś jeśli naruszono regulamin