0032_Kurier_Szachowy.pdf

(13909 KB) Pobierz
Kurier Szachowy
Spis treści
Od Redakcji .......................................................... 3
MISTRZOSTWA JUNIORÓW USA,
SAINT LOUIS, 7 – 18 LIPCA 2016 r. ...................... 4
44th DORTMUNDZKIE SPOTKANIA SZACHOWE,
DORTMUND, 9 – 17 LIPCA 2016 r. .................... 23
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA EUROPY
JUNIORÓW U18, CELJE, 10 – 16 LIPCA 2016 r. . 35
OLIMPIADA SZACHOWA DO LAT 16,
POPRAD (SŁOWACJA), 22– 29 LIPCA 2016 r. .... 52
Listy rankingowe FIDE: teraz i dawniej .............. 77
Sylwetki współczesnych szachistów
Richard Rapport ................................................. 78
Batalia o szachową koronę (12)
Euwe – Alechin 1937.......................................... 82
Historia Olimpiad Szachowych – Saloniki 1988 . 90
Kronika szachowa: sezon 1962 – odcinek 1....... 93
Prasa z dawnych lat… Sztokholm 1928 .............. 97
Panie grają w szachy
Mistrzostwa Chin Kobiet, 17 – 28 IV 2016 r ...... 99
Okładka:
Jeffrey Xiong © Austin Fuller
Maxime Vachier-Lagrave © www. sparkassen-
chess-meeting.de
Wydawca:
comrel.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Comrel.
Powielanie całości lub części artykułów zawar-
tych w Kurierze Szachowym bez zgody Wydaw-
nictwa jest zakazane!
Redaktor naczelny:
Krzysztof Puszczewicz
Strona internetowa:
http://szachy.comrel.pl
Kontakt z czytelnikami:
kurier@comrel.pl
2
Kurier Szachowy
Od Redakcji
Kurier Szachowy
można pobierać bezpłatnie ze
strony internetowej:
http://szachy.comrel.pl
Mistrzem juniorów USA został Jeffrey
Xiong, który miesiąc później został w tej katego-
rii mistrzem świata.
44. Dortmundzie Spotkania Szachowe
w
stawce ośmiu rywali miały także
włosko – ame-
rykańskiego arcymistrza Caruanę oraz czynią-
cego w tym roku kolosalne postępy Vachier-La-
grave’a.
Ten ostatni wygrał z „hukiem i trza-
skiem” turniej „kosząc” trzech najsłabszych prze-
ciwników. Jednak czegoś zabrakło: w trzech
pierwszych rundach zanotowano 3 partie rezulta-
tywne i aż 9 remisów.
Turniej, nie bójmy się tego
słowa, był nudny.
Łatwo temu
zaradzić zapraszając dwóch –
trzech silnych i przebojowych
juniorów, którzy stwarzają
szansę stworzenia posmaku
sensacji, jakże ubóstwianej
przez kibiców.
niorów powinna zostać zdymisjonowana w try-
bie natychmiastowym!
Tym, którzy pojechali –
nie można odmówić ani ambicji ani zaangażowa-
nia, jeśli pominiemy
jeden walkower,
jaki oddała
Polska B na pierwszej szachownicy w rundzie 8.
Czy sensem był udział sympatycznej Hani Trza-
skowskiej, która „zrobiła” 0 punktów z 9 partii?
Zrobiono krzywdę młodej polskiej szachistce.
W „Sylwetkach współczesnych szachistów”
tym
razem prezentujemy uzdolnionego węgierskiego
juniora
Richarda Rapporta,
który w wieku około
14 lat został arcymistrzem.
W przeglądzie
Olimpiad Sza-
chowych
do-
tarliśmy do
XXVIII Olim-
piady Szacho-
wej w Saloni-
W lipcu 2016 roku od-
kach,
która od-
były się
drużynowe mistrzo-
była się w
stwa Europy dl lat 18.
Opieku-
1988 roku. Był
nem polskiej ekipy był
Marcin
to słaby okres
Tazbir.
Numer startowy teamu
polskich wy-
Olimpiada Szachowa juniorów w Popradzie
wynosił 6. Polacy zajęli siódme
stępów – po
miejsce, a podobać się mógł
nieciekawej
jedynie
Kamil Kozioł,
na pewno nie zawiódł
Łu-
grze wylądowali oni dopiero na 21. miejscu.
kasz Jarmuła.
Kronika szachowa
otwiera rok 1962 tradycyjnym
Pięknie zorganizowano
Olimpiadę Szachową w
turniejem w Hastings wygranym przez rzadko już
kategorii juniorów do lat 16.
Dziewczęta grały
udzielającego się ówczesnego
mistrza świata Mi-
nie tylko na równi z chłopcami, ale także bardzo
chaiła Botwinnika.
skutecznie. Szkoda tylko, że w przeciwieństwie
„Prasa z dawnych lat”
opisuje udział Tartako-
do 53 występujących tu zespołów,
jeden jedyny,
wera i Rubinsteina w słynnym turnieju w San
który zlekceważył zawody, był team polski.
Zo-
Remo 1930 wygranym przez
mistrza świata Alek-
stały wysłane drużyny kompletnie pozbawione
sandra Alechina.
polskiej czołówki, co zapłaciły tęgim laniem, jakie
im zgotowali zagraniczni koledzy.
Osoba odpo-
Kurier Szachowy kończy krótkie sprawozdanie z
wiedzialna za kontakt zagraniczny polskich ju-
ostatnich
mistrzostw Chin w kategorii kobiet.
Krzysztof Puszczewicz
3
Kurier Szachowy
MISTRZOSTWA JUNIORÓW USA
SAINT LOUIS, 7 – 18 LIPCA 2016 r.
Lista startowa według losowania
Nicolas D. Checa
FM
Michael William Brown
FM
Luke Harmon-Vellotti
IM
Ruifeng Li
IM
Awonder Liang
IM
Michael H. Bodek
IM
Jeffrey Xiong
GM
Kayden W. Troff
GM
Akshat Chandra
IM
Aleksander Ostrowski
IM
Średni ranking turnieju: 2466
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2380
2425
2434
2535
2430
2408
2641
2543
2493
2372
Dane turnieju:
System kołowy
– 9 rund
Tempo gry:
90 minut na 40 posunięć, następ-
nie 30 minut na zakończenie partii, przy czym
począwszy od 1. posunięcia, po każdym ruchu
zawodnik otrzymuje dodatkowe 30 sekund.
Nagrody: I
– 6 000 USD,
II
– 4 000 USD,
III
3 000 USD,
IV
– 2 000 USD,
V
– 1 500 USD,
VI
– 1200 USD,
VII
– 1 000 USD,
VIII
– 800 USD,
IX
– 600 USD i
X
– 500 USD.
Razem 20 000 USD
Dzień wolny:
10 sierpnia (po rundzie 5).
Uczestnicy:
Kayden Troff – 18 lat
Ruifeng Li – 14 lat
Jeffrey Xiong – 15 lat
4
Akshat Chandra – 16 lat
Kurier Szachowy
Luke Harmon-Vellotti – 17 lat
Aleksander Ostrowski – lat 19
Michael Bodek – 18 lat
Michael Brown – 18 lat
Awonder Liang – 13 lat
Nicolas Checa – 14 lat
Wszystkie zdjęcia © Organizatorzy
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin