0030_31_Kurier_Szachowy.pdf

(13301 KB) Pobierz
Kurier Szachowy
Spis treści
Od Redakcji .......................................................... 3
III MEMORIAŁ GASZIMOWA
SZAMKIR, 25 MAJA – 4 CZERWCA 2016 r. .......... 4
17. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA EUROPY
Djakowica, 12 – 23 maja 2016 r. ....................... 24
XIV AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA
ABU DHABI, 9 – 15 kwietnia 2016 r. ................. 67
Jeffrey Xiong na Memoriale Capablanki
Varadero, 9 – 19 czerwca 2016 r. ..................... 76
Listy rankingowe FIDE: teraz i dawniej .............. 90
Sylwetki współczesnych szachistów
– Jeffrey Xiong.................................................... 92
Batalia o szachową koronę (11)
Alechin – Euwe 1935.......................................... 98
Historia Olimpiad Szachowych – Dubaj 1986 .. 110
Kronika szachowa: sezon 1961 – odcinek 11 .. 115
Prasa z dawnych lat… Sztokholm 1928 ............ 118
Panie grają w szachy
Mistrzostwa USA Kobiet, 13 – 30 IV 2016 r ..... 120
Okładka:
Szachrijar Mamedjarow
© http://shamkirchess.az
Wydawca:
comrel.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone dla Comrel. Po-
wielanie całości lub części artykułów zawartych w
Kurierze Szachowym bez zgody Wydawnictwa
jest zakazane!
Redaktor naczelny:
Krzysztof Puszczewicz
Strona internetowa:
http://szachy.comrel.pl
Kontakt z czytelnikami:
kurier@comrel.pl
2
Kurier Szachowy
Od Redakcji
Kurier Szachowy
można pobierać bezpłatnie ze
strony internetowej:
http://szachy.comrel.pl
Wakacyjny numer Kuriera Szachowego,
lipiec –
sierpień 2016 roku, rozpoczynamy od
Indywidu-
alnych Mistrzostw Europy,
jakie odbyły się w Ko-
sowie.
Startowało pięciu Polaków.
Pięknie roz-
począł turniej
Radosław Wojtaszek.
Niestety,
kiedy wydawało się, że „z hukiem i trzaskiem”
wygra mistrzostwa –
przeobraził się w „księgo-
wego”, który zamiast liczyć plany ataków, kalku-
lował i liczył punkty.
W efekcie jego gra straciła
na atrakcyjności, zaczął tracić dorobek punktowy
i został tradycyjnie rozgromiony przez Gruzina
Dżobawę.
Wśród opisów współcze-
snych turniejów zapraszamy
do lektury na temat tradycyj-
nego, trzeciego już,
Memo-
riału Gaszimowa.
Jak pamię-
tamy, w turnieju Altibox
Karjakin nie wystąpił
ze
względu na udział Carlsena.
Tym razem mistrz świata
odmówił udziału w Szamki-
rze
z powodu udziału…
Karjakina!
Bardzo dobrze wypadł w
Va-
radero
(Kuba)
Kamil Dragun.
Wygrał faworyt Kuriera Sza-
chowego
Jeffrey Xiong.
W batalii o koronę szachową
poznamy komplet
partii meczu Alechin – Euwe rozegranego w 1935
roku.
Euwe z ogromnym trudem pokonał swo-
jego sławnego przeciwnika
i został nowym mi-
strzem świata. Sprawozdaniu towarzyszą cie-
kawe fakty tego „wędrownego” meczu:
do-
kładne daty partii z uwzględnieniem dogrywek i
lokalizacja każdego pojedynku.
W przeglądzie Olimpiad Szachowych
dotarliśmy
do
XXVII Olimpiady Szachowej w Dubaju,
która
odbyła się w 1986 roku. Pięknie wypadła młoda
drużyna Anglii, za-
skoczyła skuteczno-
ścią ekipa USA, a Po-
lacy po wcześniej-
szych sukcesach –
tym razem musieli
zadowolić się 16.
miejscem.
Kronika szachowa
kończy przegląd 1961
roku ciekawym tur-
niejem w
Budapesz-
cie
oraz zupełnie
nie-
znanymi partiami ro-
zegranymi w czasie
Drużynowych Mi-
XXI Olimpiada Szachowa – Nicea 1974
PREMIERA CZERWCA 2016
strzostw Polski Kobiet.
Tradycyjnie przedstawiamy
stare i nowe listy
rankingowe FIDE.
Tym razem dawka jest po-
dwójna.
W stałym cyklu
„Sylwetki współczesnych szachi-
stów”
przedstawiamy kolejny wielki talent. Jest
nim niewątpliwie
Jeffrey Xiong,
mający zaledwie
15 lat. Pięknie spisał się
w elitarnych mistrzo-
stwach USA,
gdzie
pokonał Gatę Kamskiego
i był
groźny dla każdego.
„Prasa z dawnych lat”
tym razem śledzi przebieg
konfrontacji najsilniejszych arcymistrzów szwedz-
kich
Lundina, Stoltza i Stahlberga
z gwiazdą ów-
czesnych szachów światowych –
Retiego.
Arcy-
mistrz czeski nie zawiódł i wygrał ten silny dwu-
kołowy turniej.
Kurier Szachowy kończy krótkie sprawozdanie z
ostatnich
mistrzostw USA w kategorii kobiet.
Nową mistrzynią została Nazi Paikidze.
Krzysztof Puszczewicz
3
Kurier Szachowy
III MEMORIAŁ GASZIMOWA
SZAMKIR, 25 MAJA – 4 CZERWCA 2016 r.
Lista startowa według losowania
Rauf Mamiedow
AZE
Timur Radżabow
AZE
Eltaj Safarli
AZE
Fabiano Caruana
USA
Szachrijar Mamedjarow
AZE
Siergiej Karjakin
RUS
Pentala Harikrishna
IND
Paweł Eljanow
UKR
Hou Yifan
CHN
Anish Giri
NED
Średni ranking turnieju: 2734
Uczestnicy:
2655
2726
2664
2804
2748
2779
2763
2765
2663
2790
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dane turnieju:
Organizator:
„Synergy Group” (Azerbejdżan)
Dyrektor turnieju:
Farid Guseinow
System kołowy
– 9 rund
Sędzia główny:
Faiq Hasanow
Tempo gry:
120 minut na 40 posunięć, następ-
nie 60 minut na kolejne 20 posunięć, wreszcie
15 minut na zakończenie partii, przy czym po-
cząwszy od 61. posunięcia, po każdym ruchu
zawodnik otrzymuje dodatkowe 30 sekund.
Rundy 1 – 8
rozpoczynały się o godzinie 13,00
czasu polskiego.
Runda
9 – 12,00.
Terminarz: 26 V – 30 V 2016
rundy 1 – 5,
31 V
2016
– dzień wolny,
1 – 4 V 2016
rundy 6 – 9.
Nagrody:
I
– 15 000 €.
Łączna pula nagród: 73 000 €
Artykuł piszemy równolegle do odbywającego się
turnieju!
Fabiano Caruana
Anish Giri
Wszystkie zdjęcia w tym artykule:
© Organizatorzy
4
Kurier Szachowy
Pentala Harikrishna
Sergiej Karjakin
Szachrijar Mamedjarow
Paweł Eljanow
Timur Radżabow
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin