Dokumentacja wersji 1.3.x.pdf

(18 KB) Pobierz
Tłumacz
Wyłącz szybkie tłumaczenie
Documentation on version 1.3.x
Contents
Overview
Requirements
Installation
Getting started
Uninstallation
Contact us
Usage
Configuration
Diagnostic Trouble Codes
Dashboard
Oscilloscope
Tests
Troubleshooting
Overview
Requirements
First of all, you need an
ELM327 device successfully
connected to your PC
operating under Windows
2000/XP/Vista/7. Please, follow
instructions for your device.
Usually, if the ELM is
connected to RS232/COM
port, it doesn't require any
drivers. USB and Bluetooth
implementations require a
special driver installation.
Next, you need to connect the
ELM to your Ford vehicle
through the OBD2 data link
connector usually located
under dash panel:
Note: although all versions of
Dokumentacja wersji 1.3.x
Zawartość
Przegląd
wymagania
Instalacja
Pierwsze kroki
deinstalacja
Skontaktuj się z nami
Stosowanie
Konfiguracja
Kody usterek diagnostycznych
Deska rozdzielcza
Oscyloskop
testy
Rozwiązywanie problemów
Przegląd
wymagania
Przede wszystkim, trzeba urządzenie ELM327
prawidłowo podłączony do komputera działa pod
Windows 2000 / XP / Vista / 7. Podążaj proszę
instrukcje urządzeniu. Zazwyczaj, jeśli ELM jest
podłączony do portu RS232 / COM, nie wymaga
żadnych
sterowników. USB i Bluetooth
Wdrożenia wymagają specjalnej instalacji
sterownika.
Następnie trzeba podłączyć ELM do pojazdu
Ford poprzez łącza danych OBD2 zwykle
znajduje się pod tablicą rozdzielczą:
Uwaga: chociaż wszystkie wersje ELM327 są
obsługiwane, to zaleca się stosowanie ELM327
w wersji 1.3 lub nowszej. Wydajność na
niektórych
Operacje dla starszych wersji ELM327 mogą
cierpieć bardzo zauważalne.
Powrót do spisu treści
Instalacja
Pobierz najnowszą wersję ze strony
dystrybucyjnego i uruchomić go, odpowiedzieć
na pytania i zaczekać, aż proces instalacji jest
kompletna.
Ogólnie rzecz biorąc, procedura montażu jest
dość standardowe i proste.
Powrót do spisu treści
Pierwsze kroki
Jak tylko wszystko jest zainstalowane i
podłączone, należy przekręcić kluczyk zapłonu
silnika w pozycji ON i uruchomić FORScan. Nie
jest
konieczna zmiana ustawień połączenia,
ponieważ FORScan jest w stanie automatycznie
wykryć parametry komunikacyjne. Więc, po
prostu kliknij na
przycisk "Połącz" w sekcji "pojazd" aplikacji i
Zgłoś jeśli naruszono regulamin