Poradnik użytkowania eVic-VTC Mini.pdf

(594 KB) Pobierz
Poradnik użytkowania eVic-VTC Mini 75W
1. PARAMETRY
Gwint
Tryb pracy
Typ baterii
Ustawienie mocy
Ustawienie napięcia
Ustawienie temperatury
Zakres oporności dla VW
Zakres oporności dla VT
Odcięcie zasilania
510
VT (Ti/Ni/SS), VW , Bypass
18650 (co najmniej 20A)
1 W do 75 W (przy ver. softu pow 1.3)
od 0.5V do 8.00 V
100-350°C / 200-600°F
0.15 - 3.5 Ω
0.05 - 1.00 Ω
ok. 3.2 V
2. OPIS URZĄDZENIA
3. WYMIARY
ver 0.10
strona 1/7
Poradnik użytkowania eVic-VTC Mini 75W
4. FUNKCJE
włączanie / wyłączanie
a) 5 x przycisk zasilania włącza moda
b) 5 x przycisk zasilania wyłącza moda
1
a
blokowanie przycisków regulacyjnych
a) na włączonym modzie równoczesne
naciśnięcie przycisków regulacyjnych
blokuje ustawianie parametrów
b) przy zablokowanych parametrach
na włączonym modzie równoczesne
naciśnięcie przycisków regulacyjnych
odblokowuje ustawianie parametrów
b
2
a
wygaszanie ekranu
a) na włączonym modzie równocześnie
nacisnąć przycisk zasilania i lewy
przycisk ustawiania parametrów
b) podczas wapowania wyświetlacz jest
wygaszony
c) na włączonym modzie równocześnie
nacisnąć przycisk zasilania i lewy
przycisk ustawiania parametrów
d) podczas wapowania wyświetlacz jest
włączony
b
3
a
ver 0.10
b
c
d
strona 2/7
Poradnik użytkowania eVic-VTC Mini 75W
4. FUNKCJE C.D.
podgląd temperatury moda
a) 10 x przycisk zasilania na wyłączonym
modzie
b) wyświetla się aktualna temperatura
moda
4
a
sprawdzanie wersji oprogramowania
a) 20 x przycisk zasilania na wyłączonym
modzie
b) wyświetla się aktualna wersja
oprogramowania
b
5
a
obrót ekranu o 180°
a) na wyłączonym modzie równoczesne
naciśnięcie przycisków regulacyjnych
obraca ekran o 180°
b) aby obrócić ekran ponownie należy
wykonać czynność jeszcze raz
b
6
a
ver 0.10
b
strona 3/7
Poradnik użytkowania eVic-VTC Mini 75W
4. FUNKCJE C.D.
sprawdzenie stanu naładowania baterii
a) na wyłączonym modzie równocześnie
nacisnąć lewy przycisk zmiany
parametrów i przycisk zasilania
b) wyświetli się aktualny stan
naładowania baterii
7
a
zmiana trybu VW / Bypass / VT
a) 3x przycisk zasliania na włączonym
modzie
b) gdy zacznie pulsować napis "Power"
i wartość "W" prawym przyciskiem
ustawień zmieniamy na:
c) parametr "Bypass"
d) parametr "Temp Ni"
e) parametr "Temp Ti"
f) parametr "Temp SS"
b
8
a
a) W trybie "Temp" prawym przyciskiem
ustawień zwiększamy temperaturę
b) po osiągnięciu 600 °F temperatura
przełącza się na 100°C
c) lewym przyciskiem ustawień
możemy powrócić do °F
b
c
d
e
f
zmiana temperatury z °F na °C
9
a
ver 0.10
b
c
strona 4/7
Poradnik użytkowania eVic-VTC Mini 75W
4. FUNKCJE C.D.
kasowanie ilości zaciągnięć "Puff"
a) na włączonym modzie 3x przycisk
zasilania
b) gdy zacznie pulsować napis "Power"
i wartość "W" lewym przyciskiem
ustawień przechodzimy do wartości
"Puff"
c) zacznie pulsować wartość "Puff"
10
d) kasowanie ilości zaciągnięć "Puff"
następuje po przytrzymaniu przez
3 sekundy przyciku zasilania
a
a) na włączonym modzie 3x przycisk
zasilania
b) gdy zacznie pulsować napis "Power"
i wartość "W" lewym przyciskiem
ustawień przechodzimy do wartości
"Puff"
c) gdy zaczynie pulsować wartość "Puff"
lewym przyciskiem ustawień przejść
11
do wartośi "Time"
d) zacznie pulsować wartość "Time"
e) kasowanie czasu zaciągnięć "Time"
następuje po przytrzymaniu przez
3 sekundy przyciku zasilania
b
c
d
kasowanie czasu zaciągnięć "Time"
a
b
c
d
e
ver 0.10
strona 5/7
Zgłoś jeśli naruszono regulamin