odbudowa.pdf

(1348 KB) Pobierz
P
IOTR
S
ZRENIAWSKI
-.^
Odbudowa
wydawnictwo
piotrszreniawski
Druk i oprawa: www.sowadruk.pl
© by Piotr Szreniawski 5 r.O.
ISBN 83-918645-3-7
Lublin 5 r.O.
2
-.^
O
DBUDOVA
V
ARSZAVY
1
Polska tak dwugo będzie gwupia,
jak dwugo będzie katolicka.
Bądźcie fanatykami,
nie swuchajcie argumentóv
ale jeśli stanę się Hitlerem
odvróćcie się ode mnie.
2
Plan
projekt
będę architektem.
Stvorzę spraviedlivsze miasto
ośvietlę gwupie dzielnice
vypędzę chore szczury
zadepczę szkodlive, reakcyjne
czeluście chaosu.
3
Przoduj v pracy,
ucz się, doskonal.
Bądźmy przyjaciówmi,
dziękujmy nauczycielom,
naszym miwym budovniczym
oboviązkovym, szlachetnym
valecznym.
4
Svoboda doprovadzi cię
do znanych zieleni.
Czy będziesz dekadentem
jeśli zaswu ysz na jedzenie?
Kto uspraviedlivi tvoje istnienie
jeśli v spraviedlivym śviecie
nie będziesz samodzielny?
5
Pokochaj córeczkę sześciolatkę
odrzuć fikcję
śviadomie dowó
budynkovi partii
cegwę svojego ycia.
6
Umarw Swovacki pomiędzy povstaniami
có za smutna to pora.
Nie zrozumiano e trzeba
budovać i yć przede vszystkim.
3
O
-.^
7
Vyroswa ró a
popisawa się natura.
Revolucja ju bywa
czas zvycię ać gwosovania.
O, ró o
pozvól się kochać.
8
V moich koszarach
mo esz się schovać.
Tu znajdziesz miwość
zabavę, ukojenie.
Pawac po dvakroć uka e bohateróv
vedwug zaswug i mo livości.
9
Odbudujcie Varszavę
po katolicyźmie.
Buduj jak gwaszczesz kobietę
piękną, delikatną.
10
Vyśmiej ale bądź ostro ny
nieuva nego czytelnika.
Jego sen jest szary
a mój tęczovy.
11
A jeśli mądry
znaczy nieszczęślivy?
Gwupcy zagwuszyli te pytania
po co istnieje śviat,
czy moje ycie ma sens?
12
Patrzcie jacy oni są czyściutcy,
jacy nieśviadomi.
Ale spójrz obiektyvnie
przecie lepiej nie spać cawy dzień?
13
o faszyści,
gińcie,
źli bogovie katolikóv,
katolicy, vrogovie Polski.
14
Co będzie z nami,
vy banalni niszczyciele,
vy to viecie zapevne
ale nie będziecie dobrymi przevodnikami.
4
O
-.^
15
Nienavidzę tego śviata
który zniszczyliście konfliktem
kto go teraz napravi?
Ktokolviek to będzie,
znovu będziecie go przeklinać.
16
Zmia d nacjonalistóv,
rozval imperialistóv
zniszcz ich dzieci
v ich miejsce postav svoje.
17
Uva aj na mundury
ale nie bądź swaby.
Oni będą maszerovać miastem
zamiast miasto poznavać.
18
Demokracja szczytova jako komunizm
pozvala dziecku rozvijać się,
ogarniać vwasne zdolności,
rozumieć i vielbić.
19
V kapitaliźmie nie będę szczęślivy
a kiedy najgorszy vróg Polski,
katolicyzm, dobierze się do moich ucznióv
vtedy osądzą przegranych.
Robić svoje
nie dokańczać zdań zdecydovanych
zbierać siwy
przetrvać zimę.
20
to ma być oczyszczenie,
odbudova nie mo e być zmarnovana
przez leni i oszustóv.
mechanizmy zysku niech zmuszają
kupca do solidności.
21
Komunizm to ycie
vspaniawość i realność.
My tvorzymy system spoweczny
nie oparty na nievoli.
22
Maria Konopnicka tvorzywa Varszavę
swovem, svoim ciawem,
trzyma ksią kę.
Jej chleb jest soczysty, barvny,
O
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin