Sztuka Rzymska wersja z 2015.pdf

(28696 KB) Pobierz
CHRONOLOGIA
• O
KRES KRÓLEWSKI
(753
P
.
N
.
E
. – 509
P
.
N
.
E
.)
• O
KRES REPUBLIKAŃSKI
(509
P
.
N
.
E
. – 27
P
.
N
.
E
.)
• O
KRES CESARSKI
(27
P
.
N
.
E
. – 476
N
.
E
.)
N
AJAZD
G
ALÓW
– 390
P
.
N
.
E
K
ONIEC DYNASTII
J
ULIJSKO
-K
LAUDYJSKIEJ
– 68
N
.
E
.
D
YNASTIE
:
F
LAWIUSZY
(69-96
N
.
E
.)
A
NTONINÓW
(96-192
N
.
E
.)
S
EWERÓW
(193-235
N
.
E
.)
D
OMINAT
:
D
IOKLECJAN
(284-305
N
.
E
.)
K
ONSTANTYN
W
IELKI
(306-337
N
.
E
.)
P
RZENIESIENIE STOLICY DO
K
ONSTANTYNOPOLA
330
N
.
E
.
O
STATECZNY PODZIAŁ CESARSTWA NA
Z
ACHODNIE I
W
SCHODNIE
395
N
.
E
.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin