Projekt wałka reduktora.pdf

(6722 KB) Pobierz
Grafika Inżynierska
Projekt wałka reduktora
Dane:
D1, D2 (D1 > D2) = mm –
średnica
stopnia z rowkiem {25 do 120 }
lw1, lw2 (lw2 > lw1) = mm – długość wpustu {20, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100,
110, 125}
Uwagi:
Dla zadanych
średnic
D
dobrać z tabeli 1 wymiary wpustów (b,
t1),
Dla zadanej długości wpustów przyjąć długość wałka
L1min = lw1+ (5÷10) mm,
L2min = lw2+ (5÷10) mm,
Dla zadanych
średnic
da
D
dobrać łożyska (wymiary
d, B, da
min
) wg zasady:
0,8 D
da
min
D,
Dla przyjętych w p.4 wymiarów
d
dobrać pierścienie osadcze sprężynujące (wymiary
d, ds1,
f, h)
Określić wartości fazek
Cx45°
na końcach wałka,
°
Określić
średnicę
D3
(zgodnie z zasadą stopniowania) i grubość kołnierza:
5
l3
20 mm
w zależności od
średnic
D1
i
D2,
Dobrać promienie zaokrągleń
r1
÷
r4
pomiędzy poszczególnymi stopniami wałka.
Dane katalogowe
łożysk tocznych
Zgłoś jeśli naruszono regulamin