cytaty.txt

(4 KB) Pobierz
Archeolog to wymarzony mšż, im żona starsza tym bardziej się niš interesuje. - Agatha Christie 
Starożytnoć

01. Tales z Miletu

- Dobroć jest jak rosa, która poi spragnionych.
- Dusza człowieka jest odzwierciedleniem nieskażonej, czystej wody
- Gadulstwo nigdy nie zwiastuje rozumnej myli
- Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo
- Szczęliwi bywajš pyszni, a biedni dšżš do jeszcze większego upokorzenia siebie samych
- Żadne drzewo nie ronie bez korzeni, podobnie i ludzie więdnš bez rozsšdku

02. Empedokles z Akragas
03. Demokryt z Abdery
04. Arystoteles ze Stagiry

Nowożytnoć
05. Galileo Galilei
06. Izaak Newton

07. Michael Faraday

- Nic nie jest zbyt cudowne, by było prawdziwe.

08. James Clerk Maxwell

- Prawdziwa logika naszego wiata tkwi w rachunku prawdopodobieństwa

09. Ludwig Boltzmann

- Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.

10. Max Planck11. Albert Einstein
12. Ernest Rutherford

- Cała nauka dzieli się na fizykę i zbieranie znaczków
- Jestemy biedni. Musimy myleć

13. Niels Bohr

- Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie 
 możliwe błędy w bardzo wšskiej dziedzinie
- Przeciwieństwa się uzupełniajš
- odpowied fizyka na pytanie, czy wierzy w działanie 
 zawieszonej na cianie w jego domu podkowy
 Nie wierzę, ale słyszałem, że to działa, nawet jeli się nie wierzy

14. Emma Noether
15. Louis de Broglie

	
16. Erwin Schrödinger

17. Werner Heisenberg

- Każdy ma prawo do szczęcia, 
 ale nie każdy ma szczęcie do prawa
- Idee nie sš odpowiedzialne za to, 
 co z nich czyniš ludzie.


18. Wolfgang Pauli

- Wszystko przychodzi do tego, kto umie czekać
- I koń nad siłę nie pocišgnie
- Nie ga te­go, co cię nie parzy
- I na starym krzaku róże kwitnš
- Kto głowš robi, na głowę umierać musi
- Trzeba stršczki rwać, póki się w grochu siedzi
- Koniec języka za przewodnika

19. Paul Dirac

- W nauce próbujemy w sposób zrozumiały dla 
 wszystkich opowiedzieć o tym, o czym nikt 
 wczeniej nie miał pojęcia. 
 W poezji wręcz przeciwnie.
- Mity religijne ze względów zasadniczych 
 nie majš dla mnie znaczenia, choćby dlatego, 
 że mity różnych religii przeczš sobie wzajemnie.
 Jest przecież czystym przypadkiem, że urodziłem
 się tutaj, w Europie, a nie w Azji, a od tego 
 przecież nie powinno zależeć, co jest prawdš, 
 a więc i to, w co mam wierzyć. Mogę przecież 
 wierzyć tylko w to, co jest prawdziwe. 

20. Edwin Hubble
21. Richard Feynman

- Jeli sšdzisz, że rozumiesz mechanikę kwantowš, 
 to nie rozumiesz mechaniki kwantowej
- Nikt nie rozumie wiata, w którym żyje, 
 ale jedni sš w tym lepsi od innych
- Bardzo łatwo krytykować to, co kto już zrobił 
 i wyrokować co powinien był zrobić
- Nauka to wiara w ignorancję ekspertów

22. Murray Gell-Mann

- Wszystko, co nie jest w fizyce zakazane, 
 jest obowišzkowe

23. Steven Weinberg

- Nauka zakłada, że Boga nie ma, i bada, 
 jak daleko może jš to doprowadzić
- Religia jest kompletnym nonsensem 
 i okropnš szkodš dla ludzkiej cywilizacji
- Z religiš czy bez, dobrzy ludzie będš 
 postępować dobrze, a li le, 
 ale złe postępowanie dobrych ludzi, 
 to zasługa religii. 

24. Steven Hawking

- Odkrycie naukowe nie jest może lepsze od seksu, 
 ale satysfakcja trwa dłużej
- To niedorzecznoć. Współczesna mechanika kwantowa 
 opisujšca ruch elektronów wystarczajšco dokładnie 
 objania akt stworzenia. Na tyle dokładnie, 
 że Boga możemy już włożyć między bajki
- Jestemy tylko szczególnie zaawansowanš 
 w rozwoju odmianš małp na niezbyt ważnej 
 planecie, kršżšcej wokół całkiem 
 przeciętnego Słońca. Ale jestemy w stanie 
 poznawać wszechwiat. 
 Dopiero to sprawia, że jestemy wyjštkowi. 
- Jeli kosmici odwiedzš nas kiedykolwiek, 
 mylę, że skutki mogš być podobne, 
 jak w przypadku odkrycia Ameryki 
 przez Krzysztofa Kolumba.


25. Roger Penrose

INNE CYTATATY

01.
Ludzie nie dlatego przestajš się bawić, że się starzejš, 
lecz starzejš się, bo przestajš się bawić. - Mark Twain 

02.
Archeolog to wymarzony mšż, 
im żona starsza tym bardziej się niš interesuje
			    Agatha Christie
03.
 


Zgłoś jeśli naruszono regulamin