Idąc naprzód - Zeitgeist III – Moving forward - 2011.txt

(133 KB) Pobierz
 
Tłumaczenie i napisy: TZM LingTeam Polska|!!!TO NIE JEST OSTATECZNA WERSJA!!!W upadajšcym społeczeństwie, sztuka,
jeżeli jest autentyczna, musi również odzwierciedlać|upadek.
I o ile nie chce zatracić swej funkcji społecznej
sztuka musi pokazywać, że wiat jest zmienny.
I pomagać go zmieniać.
- Ernst Fischer
Gwałtowne zamieszki w zwišzku z planowanym|przez rzšd
uchylaniem się od spłacania zadłużenia...
...bezrobocie nadal ronie
i musi rosnšć
ponieważ mamy nadmiar towarów i dóbr...
...to wszystko sš pożyczone pienišdze...
...a ten dług został zacišgnięty w zagranicznych|bankach...
...P-I-E-N-I-Ľ-D-Z-E, w formie dogodnej pożyczki|osobistej...
...papieros z filtrem, który dostarcza nam smak...
piwo słodowe ... czy jeste sexy?
USA planuje zbombardować Iran...
...Ameryka sponsoruje ataki terrorystyczne w Iranie...
Moja babcia była wspaniałš osobš,
nauczyła mnie, jak grać w Monopoly.
Rozumiała, że celem gry jest pozyskiwanie.
Gromadziła wszytko co mogła
i w końcu stawała się mistrzem planszy.
Zawsze wtedy powtarzała mi to samo.
Patrzšc na mnie, mówiła:
"Kiedy nauczysz się w to grać."
Pewnego lata grałem w Monopoly całymi dniami
i w końcu nauczyłem się grać.
Zrozumiałem, że jedynym sposobem na wygranš
jest całkowite oddanie się pozyskiwaniu.
Zrozumiałem, że to pienišdze i dobytek
pozwalajš trzymać rękę na pulsie gry.
I przed końcem tamtego lata
stałem się bardziej bezwzględny niż moja babcia.
Byłem gotów naginać zasady, żeby tylko zwyciężyć|w tej grze...
Jesieniš zasiadłem z babciš do gry.
Zabrałem wszystko, co miała. Obserwowałem,
jak oddaje ostatniego dolara i kończy grę całkowicie|pokonana.
I wtedy nauczyła mnie jeszcze jednego.
Powiedziała:
"A teraz to wszystko wraca do pudełka.
Wszystkie te domy i hotele.
Wszystkie linie kolejowe i przedsiębiorstwa|publiczne...
Wszystkie nieruchomoci i wszystkie te wspaniałe|pienišdze...
teraz to wszystko wraca do pudełka.
Nic z tego nie było naprawdę Twoje.
Zapaliłe się do tego wszystkiego na chwilę.
Ale to istniało już na długo przed tym jak zasiadłe|do gry.
I będzie tutaj kiedy Ciebie już nie będzie - gracze|przychodzš i odchodzš
domy i samochody...
tytuły i ubrania...
nawet Twoje ciało."
Bo tak naprawdę wszystko co zdobędziemy,|skonsumujemy i zgromadzimy
ponownie wróci "do pudełka", a nam nie zostanie nic.
Więc powiniene zapytać samego siebie:
Kiedy w końcu awansujesz na szczyt,
kiedy dokonasz najlepszego zakupu,
kiedy kupisz najwspanialszy dom,
kiedy zabezpieczysz się finansowo
i wespniesz się drabinš sukcesu
do najwyższego jej szczebla.
I gdy już opadnš emocje
a opadnš na pewno...
co wtedy?
Jak długo musisz podšżać tš drogš
nim zobaczysz dokšd prowadzi.
Bez wštpienia rozumiesz,
że nigdy nie będziesz miał doć.
Więc powiniene zadać sobie pytanie:
Co się liczy?
Oni sš Przystojni!
Oni sš Bogaci!
I Rozpuszczeni!
Najlepszy Amerykański Show Powraca!
Gentle Machine Productions Przedstawia
Film Petera Joseph'a
Jako młody chłopak
dorastajšcy w Nowym Jorku
Odmówiłem złożenia przysięgi na wiernoć fladze.
Zostałem za to oczywicie odesłany do dyrektora.
A on zapytał: "dlaczego nie chcesz przysięgać na|flagę?
Wszyscy to robiš!"
Odpowiedziałem, że wszyscy kiedy wierzyli, że|Ziemia jest płaska,
ale to nie zmieniło faktu, że nie jest.
Wyjaniłem, że Ameryka wszystko, co ma
zawdzięcza innym kulturom,
innym narodom
i że raczej złożyłbym przysięgę
na wiernoć Ziemi
i wszystkim jej mieszkańcom.
Nie trzeba chyba mówić, że wkrótce po tym
porzuciłem szkołę całkowicie
i założyłem laboratorium w swoim pokoju.
Tam zaczšłem zgłębiać
tajniki nauki i przyrody.
Uwiadomiłem sobie wtedy,
że wszechwiatem rzšdzš pewne prawa
i że człowiek
razem z całym społeczeństwem
nie jest wolny od tych praw.
Wtedy nastšpił krach roku ,
który rozpoczšł okres znany nam dzi jako
"Wielki Kryzys".
Ciężko było mi zrozumieć dlaczego miliony ludzi
głodowało, zostało bez pracy i dachu nad głowš,
gdy wszystkie fabryki nadal stały.
Iloć zasobów się nie zmieniła.
Wtedy włanie uwiadomiłem sobie,
że reguły ekonomicznej gry
były z gruntu błędne.
Niedługo potem przyszła Druga Wojna wiatowa,
podczas której narody na zmianę,
systematycznie wyniszczały się nawzajem.
Póniej obliczyłem sobie, że całe zniszczenie
i zmarnowane zasoby
przeznaczone na tę wojnę
mogłyby swobodnie zaspokoić potrzeby
każdego mieszkańca tej planety.
Od tamtej pory obserwowałem jak ludzkoć
nieuchronnie zmierza ku zagładzie.
Na moich oczach marnowano
i niszczono bezcenne surowce
w imię zysku i wolnorynkowych idei.
Byłem wiadkiem wcinięcia systemu wartoci|społeczeństwa
w ramy chorego materializmu
i bezmylnej konsumpcji.
Widziałem finansowe potęgi
przejmujšce kontrolę nad rzšdami i politykš
rzekomo wolnych narodów.
Teraz mam  lata
i obawiam się, że moje usposobienie
jest takie samo
jak  lat temu.
Musimy skończyć z tym gównem.
ZEITGEIST
ZEITGEIST: MOVING FORWARD
Nie miej nigdy wštpliwoci, że niewielka grupa|mylšcych,
zaangażowanych obywateli może zmienić wiat.
Prawdę mówišc, wiat nigdy nie zmieniał się za|sprawš czego innego.
- Margaret Mead
Częć pierwsza: Natura człowieka
Więc jeste naukowcem.
Z pewnociš kiedy natknšłe się na konflikt
"natura kontra kultura"
co, co najmniej na poziomie konfliktu Coca-Coli i|Pepsi
albo Greków z Trojanami
Sposób przedstawiania kwestii tego
co wpływa na nas bardziej, natura czy kultura
jest dzi nadmiernie uproszczony.
Od tego co wpływa na reakcję żywych komórek
na kryzys energetyczny, aż po to co definiuje
kim jestemy na najbardziej osobistym
poziomie naszej istoty.
I tu pojawia się kompletnie błędny podział
bazujšcy na przekonaniu, że natura jest czynnikiem|decydujšcym
i kształtuje absolutnie wszystko co nas otacza.
Jedni mówiš, że życie to DNA, najważniejszy z|kodów,
więty Graal biologii, siła sprawcza wszystkiego...
Z drugiej strony mamy za znacznie bardziej
socjo-naukowš perspektywę:
Jestemy "organizmami społecznymi"
a biologia jest dobra dla pierwotniaków.
Ludzi biologia nie dotyczy.
Oczywicie oba poglšdy to nonsens.
W rzeczywistoci widzimy,
że nie da się właciwie zrozumieć
działania biologii
poza kontekstem rodowiska.
[To Genetyka]
Jednym z poglšdów, który wzbudza paranoję,
a mimo to jest bardzo popularny
jest przewiadczenie:
Och, takie zachowanie jest genetycznie|uwarunkowane".
Ale co to właciwie znaczy?
To oznacza całe mnóstwo subtelnych rzeczy
jeli się zna współczesnš biologię,
lecz dla większoci ludzi oznacza to tylko:
Deterministyczny poglšd na życie;
życie zakorzenione w biologii i genetyce;
geny to co, czego nie można zmienić;
geny to co nieuniknionego
więc równie dobrze można nie tracić
energii i zasobów próbujšc je naprawić;
tak samo można nie tracić energii społecznej na|próbie
poprawy, bo to nieuniknione i niezmienne...
a to jest zwykła bzdura.
[Choroba]
Powszechnie uważa się, że przypadłoci takie jak|ADHD
sš genetycznie zaprogramowane,
że schizofrenia jest genetycznie zaprogramowana.
Prawda jest zupełnie inna.
Nic nie jest genetycznie zaprogramowane.
Istniejš jedynie bardzo rzadkie choroby,
niewielka garstka
niezwykle rzadko występujšcych schorzeń,
które rzeczywicie majš genetyczne przyczyny.
Najbardziej złożone schorzenia
mogš mieć pewne, po częci genetyczne|predyspozycje,
ale predyspozycja to nie to samo, co|uwarunkowanie.
Te całe poszukiwania ródła chorób w genomie
były skazane na porażkę zanim jeszcze ktokolwiek o|nich pomylał,
ponieważ większoć chorób nie jest uwarunkowana|genetycznie.
Choroby serca, rak, udary
choroby reumatoidalne, większoć chorób|autoimmunologicznych
choroby psychiczne, uzależnienia...
żadne z nich nie sš uwarunkowane genetycznie.
Na przykład rak piersi. Ze stu kobiet z rakiem piersi
tylko  ma geny raka piersi.
Pozostałe  ich nie ma,
a ze stu kobiet, które te geny majš
nie wszystkie będš miały raka.
[Zachowanie]
Geny nie sš tylko czym, co wywołuje u nas
konkretne zachowania, niezależnie od rodowiska.
Geny dajš nam różne możliwoci reagowania na|rodowisko.
I wyglšda na to, że niektóre z czynników|występujšcych
we wczesnym dzieciństwie oraz sposób wychowania
wpływajš na ekspresję genetycznš
włšczajšc lub wyłšczajšc poszczególne geny
kierujšc nas na różne cieżki rozwoju
które będš dostosowane do wiata, w jakim żyjemy.
Przykładowo
Przeprowadzone w Montrealu badania nad wynikami
autopsji mózgów samobójców wykazały,
że jeli ofiara samobójstwa
(zazwyczaj sš to młodzi doroli)
Była krzywdzona w dzieciństwie, powodowało to
genetycznš zmianę w mózgu,
której nie zauważono w mózgach ludzi, którzy nie|byli krzywdzeni.
Jest to efekt epigenetyczny
"epi" oznacza "ponad", tak więc
wpływ epigenetyczny dotyczy
aktywowania lub dezaktywowania poszczególnych|genów pod wpływem otoczenia.
W Nowej Zelandii w miecie zwanym Dunedin
przeprowadzono eksperyment,
w którym kilka tysięcy osób
było badanych od urodzenia do osišgnięcia wieku|dwudziestu kilku lat.
Odkryto wówczas, że można zidentyfikować
mutację genetycznš, anormalny gen,
który był w pewnym stopniu powišzany
z predyspozycjš do bycia agresywnym,
ale tylko wtedy gdy dana osoba dowiadczyła|przemocy
i była wykorzystywna w dzieciństwie.
Innymi słowy, dziecko z tym anormalnym genem
prawdopodobnie nie będzie bardziej agresywne niż|ktokolwiek inny
a nawet, współczynnik agresji jest mniejszy u|ludzi z tym genem
niż u ludzi z normalnymi genami
chyba, że byli krzywdzeni w dzieciństwie.
Kolejnym bardzo dobrym przykładem na to,
że geny to nie wszystko,
jest osobliwa technika, dzięki której
można dosłownie wyjšć dowolny gen z myszy,
by ani ona ani jej potomstwo nie miały tego genu.
Po prostu "wyrzuca" się go.
Dla przykładu, istnieje gen kodujšcy proteinę
która ma wpływ na proces uczenia się
i zapamiętywania. Za...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin