Piotr - Całkowite uświadomienie 16.08.11.txt

(1 KB) Pobierz
Diagnozowanie Krystyny.
Zmiana inkarnacyjnego programu odrzucenia.
Skasowanie programu oszpecajšcej blizny, straty.
Leczenie ciała.
Kalibrowanie ciała fizycznego do energetycznego.
Oczyszczenie z karmy.
Pomiertna pomoc Joasi.
Całkowite oczyszczenie i uwolnienie.
Spotkanie z rodzicami.
Uwiadomienie w kuli macierzy.
Życie jako powtarzajšcy się proces, wybierania nowych dowiadczeń.
Zbytnie identyfikowanie się z przejawionš formš, powoduje cierpienia.
Uwiadomienie siebie, daje ci pełnš wolnoć wyboru dowiadczeń.
Oczyszczanie miejsc spotkań w Makowie, oraz przyszłych uczestników spotkania.
Oczyszczenie sytuacji zakupu ziemi, i rozplanowanie orodka duchowych spotkań.
Tworzenie wielkiej społecznoci, żyjšcej zgodnie z naturš.
Rozbudowywanie iluzji celem wzrastania w niej, dobrej zabawy.
Wypełnienie przestrzeni Leszka, własnš energiš.
Rozmowa ze spełnionš kuzynkš.
Spotkanie z niczego niepotrzebujšcym Edwardem.
Uwiadomienie Bolka w kuli macierzy.
Wizyta u Pawłš, projektujšcego miasto wiatła.
Oczyszczenie i uwiadomienie Pawła oraz odmienienie Domina.
Oczyszczenie i uwiadomienie wszystkich zagubionych istot.
Proba o pomoc w kreowaniu własnej iluzji, zabawy.
Kolejne oczyszczenie Piotra we własnym ródle.
Wchodzenie na wyższe poziomy wiadomoci.
Zintegrowanie z całš dostępnš wiedzš.
Uformowanie symbolicznej kryształowej wieży.
Wejcie w swój naturalny stan, ciszy i spokoju.
Idšc za głosem swojego najwyższego Ja, przekroczysz wszystkie swoje ograniczenia.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin