(1940) Man With Nine Lives (napisy pl).txt

(74 KB) Pobierz
00:00:05,856 --> 00:00:11,983
Napisy : michal1887@gmail.com

00:00:39,821 --> 00:01:12,400
Podawano wiele cudownych dokonywań współczesnej nauki, które były zbawcze dla tysięcy ludzi a teraz przychodzi jego najnowszy i najbardziej współczesny 
wynalazek - terapia zamrożeniowa. Oszacowanie jak długo terapia zamrożeniem może trwać waha się od kilku dni do wielu lat. Powoduje ona stan pozornej śmierci.
Ale fakt, że dana choroba może być zahamowana, że życie może być przedłużane przez zamrażanie istoty ludzkiej w lodzie, środowisko lekarzy zgadza się.

00:01:13,000 --> 00:01:23,312
W dzisiejszych szpitalach mężczyźni i kobiety są przy życiu i oddychają - a ich ciała pokrywa się lodem.


1
00:02:01,821 --> 00:02:04,051
Więcej lodu do pojemnika.

2
00:02:08,828 --> 00:02:10,762
Włączyć drugi wentylator.

3
00:02:18,037 --> 00:02:20,335
Jest podobny do znieczulenia,
prawda, doktorze?

4
00:02:20,540 --> 00:02:24,704
Nie do końca. Teoria ta opiera się na
obniżeniu temperatury ciała ...

5
00:02:24,911 --> 00:02:26,742
... Do podnormalnego stopnia.

6
00:02:26,946 --> 00:02:28,243
Widzisz te pojemniki?

7
00:02:28,815 --> 00:02:33,479
Miernik na butli tlenowej
oznacza zmiany układu oddechowego.

8
00:02:33,686 --> 00:02:36,621
Woda stopniowo schłodza
do lodowatej temperatury ...

9
00:02:36,823 --> 00:02:40,020
... Jest pompowana przez chłodnicę
do dwóch cylindrów ...

10
00:02:40,226 --> 00:02:43,024
... Z których jedna prowadzi
do klatki piersiowej pacjenta ...

11
00:02:43,229 --> 00:02:46,460
... Podczas gdy druga jest prowadzona w miejsce na
obszar, który ma być leczony (traktowany?) ...

12
00:02:46,666 --> 00:02:50,466
Lód jest pakowany na pacjencie,
podczas gdy te wiatraki ...

13
00:02:50,670 --> 00:02:52,968
... mają pomóc w obniżaniu
temperatury ciała.

14
00:02:53,173 --> 00:02:55,869
Ciało jest właściwie zamrożone.

15
00:02:56,075 --> 00:02:59,101
Nerki i narządy trawienne
są w dysfunkcji.

16
00:02:59,546 --> 00:03:01,309
Temperatura !?

17
00:03:03,616 --> 00:03:06,107
- 90 (32 C).
- Obniżyć o dwa kolejne stopnie.

18
00:03:06,319 --> 00:03:07,980
Więcej lodu.

19
00:03:19,832 --> 00:03:21,891
Temperatura ?

20
00:03:24,137 --> 00:03:25,570
88.

21
00:03:30,977 --> 00:03:33,673
W tym czasie metabolizu
jest praktycznie zerowy.

22
00:03:33,880 --> 00:03:36,872
Jedyną oznaką życia jest słaby
rytm bicia serca pacjenta.

23
00:03:37,083 --> 00:03:39,244
Poddając organizm
obniżaniu temperatury ...

24
00:03:39,452 --> 00:03:42,285
... Naprawy tkanek w organizmie
są znacznie skuteczniejsze ...

25
00:03:42,488 --> 00:03:44,922
...podczas gdy komórki nowotworowe
są zatrzymywane w rozwoju.

26
00:03:45,124 --> 00:03:46,318
Czy są jakieś pytania?

27
00:03:46,526 --> 00:03:48,585
Jak długo jest to możliwe
aby utrzymać pacjenta ...

28
00:03:48,795 --> 00:03:50,387
... W tym stanie śpiączki, dr Mason?

29
00:03:50,863 --> 00:03:53,559
To jest coś czego jeszcze nie możemy
określić.

30
00:04:03,576 --> 00:04:05,168
Wentylatory.

31
00:04:24,297 --> 00:04:25,821
Poduszka rozgrzewająca.

32
00:04:29,702 --> 00:04:31,829
Gorąca kawa.

33
00:05:18,484 --> 00:05:20,281
Jak się pani czuje?

34
00:05:20,520 --> 00:05:23,284
Świetnie. Moja drzemka pomogła mi.

35
00:05:23,489 --> 00:05:26,185
Twoja drzemka? Spałaś
pięć dni.

36
00:05:29,362 --> 00:05:31,523
pięć... pięć dni?

37
00:05:32,865 --> 00:05:34,696
Czuje pani jakikolwiek ból?

38
00:05:35,601 --> 00:05:37,296
Nie.

39
00:05:38,304 --> 00:05:39,635
Wszystko minęło.

40
00:05:41,808 --> 00:05:44,038
Najlepiej by było jakby pani teraz odpoczywała.

41
00:05:44,243 --> 00:05:45,710
W porządku.

42
00:05:50,049 --> 00:05:51,277
Zaiste godne uwagi, doktorze.

43
00:05:51,484 --> 00:05:53,509
Gratulacje, Mason.
Udowodniłeś swoją teorię.

44
00:05:53,720 --> 00:05:55,517
Ludzkość będzie lecieć
na kolanach do Ciebie.

45
00:05:55,722 --> 00:05:58,782
- Jest tak wiele do powiedzenia.
- Zachowaj to dla swojej tezy medycznej.

46
00:05:58,991 --> 00:06:01,892
Jeszcze nie było czegoś takiego
od czasu odkrycia znieczulenia.

47
00:06:02,095 --> 00:06:04,063
- Jestem dumny, że to zobaczyłem.
- Cudownie.

48
00:06:04,263 --> 00:06:05,855
- Cała ta sprawa jest cudowna.
- Tak jest, prosze pana.

49
00:06:23,116 --> 00:06:24,674
Proszę.

50
00:06:28,354 --> 00:06:32,017
Jestem z ciebie dumna, Tim.
Zadziwiłeś świat.

51
00:06:32,225 --> 00:06:34,557
i zrewolucjonizowałeś
całą medycynę.

52
00:06:34,761 --> 00:06:36,251
wiesz o tym najlepiej, Judy.

53
00:06:36,462 --> 00:06:39,158
Wszystko, co udało mi się zrobić
to dawać chwilową ulgę.

54
00:06:39,365 --> 00:06:42,357
Elementy czasu i temperatury
są tak ważne.

55
00:06:42,568 --> 00:06:45,128
Gdybym mógł przechowywać tę kobietę
wystarczająco zimną wystarczająco długo ...

56
00:06:45,338 --> 00:06:48,830
... By zabić złośliwe (rakowe?) komórki
i nadal nie uszkodzić zdrowych tkanek ...

57
00:06:49,976 --> 00:06:51,944
... To byłby coś.

58
00:06:52,145 --> 00:06:56,104
Nie, jestem jeszcze daleko, długa droga do
tego aby to było gotowe do powszechnej praktyki..

59
00:06:56,315 --> 00:06:58,408
Wszelkie oklaski, które zdarzy mi się usłyszeć po drodze ...

60
00:06:58,618 --> 00:07:01,485
... należą się komuś innemu..
Nie zawłaszczam sobie odkrycia.

61
00:07:01,687 --> 00:07:03,018
Czego nie dałbym aby wiedzieć...

62
00:07:03,222 --> 00:07:06,350
jakie eksperymenty ten człowiek przeprowadził zanim umarł.

63
00:07:06,559 --> 00:07:10,325
Judy, ta książka była całym moim natchnieniem do tej pracy.

64
00:07:10,530 --> 00:07:13,829
Istnieją tu stwierdzenia za które oddałabym 
swoje prawe oko, aby być w stanie to udowodnić.

65
00:07:14,033 --> 00:07:17,696
Posłuchaj tego: "Mysz, silnie zakażona rakiem 

66
00:07:17,904 --> 00:07:20,065
Została przygotowana i poddana zamrażaniu 

67
00:07:20,273 --> 00:07:24,573
temperaturze 100 stopni F poniżej zera (- 37,77 st.C)
za pomocą ciekłego wodoru.

68
00:07:24,777 --> 00:07:26,540
Reaktywowana na końcu po dwóch tygodniach ...

69
00:07:26,746 --> 00:07:29,738
był całkowicie wolna od wzrostu komórek rakowych.

70
00:07:30,883 --> 00:07:32,851
Jak byś chciała udowodnić to 

71
00:07:33,052 --> 00:07:34,485
tym wątpiącym Tomaszom tutaj?

72
00:07:34,787 --> 00:07:38,279
Sto stopni poniżej zera? (- 37,77 st.C)
To niemożliwe.

73
00:07:38,491 --> 00:07:39,685
A kto to wie?

74
00:07:39,892 --> 00:07:44,124
Co on ma na myśli przez "przygotowany przez zamrożenie"? 
Co on zamierzał zrobić?

75
00:07:44,330 --> 00:07:46,764
Czy nie ma jakiejś innej drogi 
wyśledzenia tych informacji

76
00:07:46,966 --> 00:07:49,491
Nie. Żył i pracował samotnie, w tajemnicy.

77
00:07:49,702 --> 00:07:52,102
On żył jak pustelnik w miejscu o nazwie Silver Lake

78
00:07:52,305 --> 00:07:54,466
 w pobliżu granicy kanadyjskiej.
Próbowałem go odnaleźć.

79
00:07:54,674 --> 00:07:56,403
Ale zniknął 10 lat temu.

80
00:07:56,609 --> 00:07:59,237
Nie prowadził jakichkolwiek innych zapisów swoich eksperymentów?

81
00:07:59,445 --> 00:08:02,209
Żadnego nie zlokalizowałem. Ludziom do których pisałem z zapytaniem o niego

82
00:08:02,415 --> 00:08:05,077
nie wydają się chcieć dawać wiele informacji. 

83
00:08:05,651 --> 00:08:07,380
Proszę

84
00:08:08,087 --> 00:08:12,080
- Dr. Harvey.
- Może pani pozostać, panno Blair.

85
00:08:12,291 --> 00:08:14,384
Byłaś tak blisko dr Mason'a w tej pracy ...

86
00:08:14,594 --> 00:08:16,391
że chcę abyś usłyszała moje komentarze.

87
00:08:16,796 --> 00:08:20,163
Dr. Mason, jako człowiekowi badań jak ja sam...

88
00:08:20,366 --> 00:08:23,233
Gratuluję ci twoich wspaniałych eksperymentów.

89
00:08:23,436 --> 00:08:26,303
Ale jako ordynator tego szpitala, ubolewam nad niefortunnym skutkiem

90
00:08:26,506 --> 00:08:28,974
twojej przedwczesnego ogłoszenia lekarstwa (metody),

91
00:08:29,175 --> 00:08:31,040
które nie jest gotowe do dystrybucji (realizacji)

92
00:08:31,377 --> 00:08:33,470
Ja nic nie ogłaszałem.
Znalazłem tylko pozytywną metodę leczenia.

93
00:08:33,679 --> 00:08:35,977
Ale spowodowałeś, że tak można powiedzieć.
To, to samo.

94
00:08:36,182 --> 00:08:38,946
Właściwie to dałem tylko publiczny pokaz dotychczasowych wyników
mojej pracy ...

95
00:08:39,151 --> 00:08:40,812
I niech obserwatorzy wyciągają wnioski.

96
00:08:41,020 --> 00:08:43,147
To jest dokładnie to, czego nie powinneś robić.

97
00:08:43,356 --> 00:08:46,018
Gdybym nie był daleko, zatrzymałbym cię.

98
00:08:46,225 --> 00:08:48,887
Co powiemy wszystkim tym ludziom którzy napisali do nas telegram 

99
00:08:49,095 --> 00:08:50,858
i piszą w nich prośby o leczenie?

100
00:08:51,063 --> 00:08:53,497
Czy jesteś gotowy, aby wziąć odpowiedzialność za ich leczenie?

101
00:08:53,699 --> 00:08:55,360
Ale nie obiecałem żadnej metody leczenia.

102
00:08:55,568 --> 00:08:57,866
Starałem się tylko wykazać nowy sposób leczenia.

103
00:08:58,104 --> 00:08:59,298
Podziwiam twojego ducha.

104
00:08:59,505 --> 00:09:03,100
Ale to nie jest zgodne z współczesnymi badaniami medycznymi.

105
00:09:03,442 --> 00:09:06,240
Dzień samotnego eksperymentatora odszedł w zapomnienie.

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin