Dzieci konsoli - Uzależnienie od gier.pdf

(4228 KB) Pobierz
Hilarie Cash, Kim McDaniel
ZleCl
onso 1
Hilarie Cash, I<im McDaniel
Dzieci
l<on50li
Uzależnienie
od gier
Tłumaczył
Bolesław Ludwiczak
MEDIA RODZINA
Tytuł oryginału
VIDEO GAMES
&
YOUR KIDS
HOW PARENTS STAY IN CONTROL
Copyright
© 2008
by Idyll Arbor, Inc.
Ali
rights reserved. No part of this
book may be reproduced, stored in a retrieval system, or
trans
cribed, in any
form or by any means - electronic, mechanical, photocopying, recording, or
otherwise - without the prior written permission of the publisher.
Copyright
© 2014
for the Polish edition by Media Rodzina Sp. z
0.0.
Zdjęcie na okładce
©
Fotolia
/
Bondarau
Projekt okładki
JACEK PIETRZYŃSKI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przekład lub kopiowanie całości albo
fragmentów książki - z wyjątkiem cytatów w artykułach i przeglądach
krytycznych - możliwe jest na podstawie pisemnej zgody wydawcy.
ISBN
978-83-7278-981-5
Media Rodzina Sp. z
0.0.
ul.
Pasieka
24,61-657
Poznań
tel.
61 827 08 60
mediarodzina@mediarodzina.pl
www
.mediarodzina.pl
Skład i łamanie
CROMALIN
Druk
ABEDIK
Dla Luke'a,
Erin i Ann
y
Zgłoś jeśli naruszono regulamin