Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu red nauk Robert T Ptaszek & Diana Sobieraj (2013).pdf

(1148 KB) Pobierz
EZOTERYCZNE TROPY
W KULTURZE ZACHODU
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
WYDZIAŁ FILOZOFII
Religijność
A l t e r n at y w n a
3
EZOTERYCZNE TROPY
W KULTURZE ZACHODU
Redakcja naukowa
Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj
Wydawnictwo KUL
Lublin 2013
Recenzent
dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL
Opracowanie redakcyjne
Lucyna Górna
Opracowanie komputerowe
Hanna Prokopowicz
Projekt okładki i stron tytułowych
Agnieszka Gawryszuk
© Copyright by Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
ISBN 978-83-7702-667-0
Wydawnictwo KUL
ul. Zbożowa 61, 20-827 Lublin
tel. 81 740-93-40, fax 81 740-93-50
e-mail: wydawnictwo@kul.lublin.pl
http:// wydawnictwo.kul.lublin.pl
Druk i oprawa
elpil
ul. Artyleryjska 11
08-110 Siedlce
e-mail: info@elpil.com.pl
Spis treści
Wstęp
(Robert Ptaszek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Część I:
Ezoteryzm w języku i literaturze
Sylwia Skuza
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Elementy magii i okultyzmu utrwalone i zachowane w języku
na przykładzie przysłów i związków frazeologicznych polskich i włoskich
. . . . . . . .
Dawid Nowakowski
(Uniwersytet Łódzki)
Alegoria rajskich drzew i jej znaczenie według Lodovica Lazzarelliego . . . . . . . . . .
Tomasz Górny
(Uniwersytet Jagielloński)
Hermetyzm a literatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agata Sowińska
(Uniwersytet Śląski)
Scientia Hermetica
na linii czasu, czyli idea okresów historycznoliterackich
hermetyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomasz Sójka
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Alchemiczny obraz
animae mediae naturae
w interpretacji
Carla Gustava Junga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karolina Maria Kotkowska
(Uniwersytet Śląski)
Dynamika dyskursywnego obrazu świata w ezoterycznej prasie polskiej
na przestrzeni dwóch dekad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
21
39
49
57
69
Część II:
Kulturowe oddziaływanie ezoteryzmu
Aleksandra Jakóbczyk-Gola
(Akademia Humanistyczna w Pułtusku)
Dwie kaplice . Analiza porównawcza wątków neoplatońskich w kaplicy
Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej i kaplicy rodziny Chigich w kościele
Santa Maria del Popolo w Rzymie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
Zgłoś jeśli naruszono regulamin