koronacja dawida.pdf

(23626 KB) Pobierz
Koronacja Dawida
Historia z 2 Księgi Samuela 5:1-5
Efraim
Aszer
Naftali
Beniamin
Issachar
Juda
Gad
Dan
Manasses
Zebulon
Ruben
Symeon
Pozostały czas:
6
5
4
3
2
1
Koronacja
Zasady gry
Koronacja Dawida:
Przed rozpoczęcie gry należy przygotować 13 pionków i 12 zwykłych kostek. Pionki
należy ustawić na polach ze strzałkami (12 dookoła Dawida i 1 w tabelce „Pozostały
czas”). Grać można na 2 sposoby:
Wariant I (z upływającym czasem):
Gracze grają się jako jedna drużyna i używają tylko jednej kostki. Celem jest
doprowadzenie na czas przywódców wszystkich plemion hebrajskich na koronację
Dawida. Pierwszy gracz rzuca kostką i przesuwa jeden z pionków stojących wokół króla
Dawida o tyle pól, ile wypadło oczek. Potem kolejka przechodzi na następnego gracza.
Pionek nie może się przesunąć dalej niż na pole z ludzikiem i zatrzymuje się na nim
nawet, jeśli gracz wyrzucił więcej oczek. Gdy minie kolejka wszystkich graczy należy
przesunąć o jedno pole pionek w tabeli „Pozostały czas”. Gracze wygrywają jeśli 12
pionków zatrzyma się na polach z ludzikami a pionek w tabeli „Pozostały czas” nie dotrze
na pole „Koronacja”. W przeciwnym przypadku wszyscy przegrywają. Im więcej osób
gra, tym większa jest szansa na wygraną.
Wariant II (bez czasu):
Gracze grają jako jedna drużyna i używają wszystkich 12 kostek, ale nie ustawiają pionka
w tabeli „Upływający czas”. Celem jest doprowadzenie przywódców wszystkich plemion
hebrajskich na koronację Dawida. Pierwszy gracz rzuca wszystkimi 12 kostkami, wybiera
jeden z pionków i przesuwa go dokładnie o tyle pól, ile wypadło oczek na jednej,
wybranej kostce. Użytą kostkę odkłada na bok (będzie potrzebna w dalszej grze). Wybiera
następną kostkę i przesuwa inny pionek o dokładnie tyle pól, ile wypadło na tej kostce.
Pionek nie może się przesunąć dalej niż na pole z ludzikiem. Jeśli rzutu kostką wynika, że
pionek ma przesunąć się za ludzika to nie można go przesunąć a kostkę z tą liczbą trzeba
usunąć z gry. Gdy gracz przesunie wszystkie możliwe pionki oraz usunie z gry kostki,
których liczba oczek nie pozwala na przesunięcie pionka kolejka przechodzi na
następnego gracza. Gracze wygrywają jeśli 12 pionków zatrzyma się na polach z
ludzikami. Przegrywają, jeśli z gry wypadną wszystkie kostki.
Do stworzenia gry wykorzystano grafiki na licencji Public Domain:
autor: Hult, Adolf , źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bible_primer,_Old_Testament,_for_use_in_the_primary_depart
ment_of_Sunday_schools_(1919)_(14595596837).jpg
autor: Clker-Free-Vector-Images, źródło: https://pixabay.com/pl/trzymać-człowieka-walking-297255/
autor: Gordon Johnson, źródło: https://pixabay.com/pl/dekoracyjny-ozdobny-rozkwit-design-1254530/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin