‘Alî Ibn Abî Ṭâlib - Aforyzmy wyb & wst op Janusz Danecki (1990).pdf

(1613 KB) Pobierz
�½fm�½�½�½�½�½
Ali Ibn Abi Talib
AFORYZMY
�½
Pewny sen jest lepszy
od modlitwy w zwątpieniu
�½
Kto daje posłuch niedbalstwu,
pozbawia się praw;
kto daje posłuch plotkarzom,
pozbawia się przyjaciół
�½
Nie mów tego, czego nie wiesz,
ale też nie mów wszystkiego,
co wiesz
ALI IBN ABI TALIB
Ali Ibn Abi Talib
AFORYZMY
Janusz
Danecki
Wybrał
i wstępem opatrzył
© Copyright for the Polish edition by
Państwowy In�½tytut Wydawniczy, Warszawa 1990
I SBN 83-06-01891-5
Kto pokochał nas, ludzi z rodu Proroka,
niechaj szykuje włosiennicę nędzarza.
W wieku X i XI Bagdad stał się miejscem szczególnym.
Ciągle jeszcze był stolicą kalifatu: władzę sprawowali tu
kalifowie abbasydzcy reprezentujący wielką tradycję
islamu; byli przecież dziedzicami spadku po proroku
Mahomecie. Ale ich panowanie miało charakter ledwie
symboliczny, bo od kilku już wieków rzeczywistą władzę
w ich imieniu sprawował kto inny. Do roku 1055 byli to
emirowie z irańskiego rodu Bujidów. W odróżnieniu od
kalifów abbasydzkich, którzy byli sunnitami, Bujidzi
wyznawali szyizm, a więc nurt w islamie o szczególnym
wydźwięku politycznym, kulturowym i religijnym. Mi­
mo prawie absolumej władzy, jaką emirowie bujidzcy
sprawowali w kalifacie, nie odważyli się nigdy naruszyć
świętej tradycji i odsunąć sunnitów, a konkremie ród
Abbasydów. Nie można jednak powiedzieć, że nie
czynili takich starań: za ich panowania elementy kultury
szyickiej coraz częściej znajdowały oficjalne uznanie
w państwie mimo silnej opozycji ze strony kalifów.
Jedną z metod głoszenia szyizmu było upowszechnianie
wiedzy o jego dziejach i najwybitniejszych twórcach,
przede wszystkim zaś o Alim Ibn Abi Talibie, od
którego idea szyizmu się wywodzi. Dla szyitów Ali był
postacią nieskazitelną, a nawet świętą; nic więc dziwne­
go, że z biegiem czasu uznano go za równie świętego jak
« 5
»
Zgłoś jeśli naruszono regulamin