a_17_2016_05_X_16.pdf

(1156 KB) Pobierz
2
Zadanie 5.
Która część pługa służy do odcinania skiby od gleby?
A. Płóz.
B. Słupica.
C. Lemiesz.
D. Odkładnica.
Zadanie 6.
Wózek Krahego służy do
A. spulchniania gleby.
B. zbierania owadów na plantacji.
C. oprysków chemicznych plantacji.
D. mechanicznego wyrywania chwastów.
Zadanie 7.
Przy cięciu pędów wiklinowych rzaz powinien być nachylony do poziomu pod
kątem około
A. 10º
B. 20º
C. 30º
D. 40º
4
Zadanie 8.
Sortowanie wikliny niekorowanej według jakości polega na
A. segregowaniu prętów wikliny w zależności od wilgotności.
B. odrzuceniu prętów zagłuszonych i krótszych poniżej 100 cm długości.
C. odrzuceniu zanieczyszczeń, tj. chwastów, trawy oraz prętów
niezdrewniałych.
D. wybraniu prętów wikliny, odpowiadających określonym przedziałom
długości.
Zadanie 9.
Istotną rolę w wyborze metody nadawania wiklinie korowalności odgrywa
A. barwa drewna.
B. połysk surowca.
C. rysunek drewna.
D. wilgotność surowca.
Zadanie 10.
Woda w drewnie, która wypełnia wnętrze komórek naczyniowych, nazywa się
A. wolną.
B. związaną.
C. chemiczną.
D. adsorpcyjną.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin