a_30_2016_05_X_kolor.pdf

(5337 KB) Pobierz
Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpocz cia egzaminu
Uk ad graficzny © CKE 2016
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo
Zgłoś jeśli naruszono regulamin